Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Krävde inte att Israel skulle stoppa kriget mot Hamas

Israels panel av försvarare vid domstolen i Haag den 12 januari. (Foto: Internationella domstolen)
Men Internationella domstolen kommer att utreda anklagelserna om folkmord.

Sydafrika drog Israel inför Internationella domstolen i Haag med anklagelser om att Israel har begått handlingar som motsvarar folkmord på Gazaremsan. Torsdagen den 11 januari presenterade Sydafrika anklagelserna inför domstolen i Haag, medan Israel försvarade sig dagen efter.

Detta var endast en inledande förhandling för att avgöra om domstolen skulle föra målet vidare eller inte. Beslutet kom från Internationella domstolen i fredags. Beslutet blev att de vill utreda anklagelserna.

Även om domstolen kom fram till detta beslut, betyder det inte att de tror att folkmord äger rum. Ribban för att något är folkmord är högt satt, men tröskeln är däremot mycket lägre för att öppna upp för att undersöka om det är folkmord. Ett eventuellt beslut kommer troligen att ta flera år.

Vilka är de 15 domarna i ICJ?

De 15 permanenta domarna i domstolen utses av FN:s generalförsamling, som är känt för att vara mycket fientligt inställd till Israel. En del av domarna kommer från demokratiska länder som USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, men det finns även domare från länder som Ryssland, Kina, Marocko, Somalia, Libanon och Uganda.

Det är länder som antingen är autokratier eller har en mycket försvagad demokrati, där domstolarna inte är oberoende av landets politiska ledning. Därför är det i stor utsträckning också en politisk domstol som behandlar anklagelserna mot Israel. 

Det är framför allt uttalanden från ett antal israeliska ledare, sagt i stridens hetta eller tagna ur sitt sammanhang, som används som ett påstående om att Israel har en avsikt med folkmord. Israel har påpekat att många av åtgärderna är tagna ur sitt sammanhang och inte representerar Israels agerande på plats.

Israels bevis på hänsyn till civila

Israel har hela tiden påpekat att man har uppmuntrat civila på Gazaremsan att fly till områden som har definierats som säkrare. De har också ordnat med nödhjälp för att nå de civila. Israel anser att detta visar att de inte har för avsikt att göra folkmord.

New York Times skriver att Israel även har överlämnat hemligstämplade dokument till domstolen, som visar att den israeliska regeringen och militärledningen varit måna om att förhindra civilt lidande och få in nödhjälp till Gaza.

Sydafrikas missbruk av ICJ

Alan Baker, som varit Israels ambassadör i Kanada och juridisk rådgivare i utrikesdepartementet, menar att Sydafrika cyniskt missbrukar FN-domstolen när de anklagar Israel för folkmord på Gazaremsan. 

Domstolen ber Israel att införa åtgärder för att förbättra den humanitära situationen medan ärendet behandlas. De säger också att Israel måste göra allt som står i dess makt för att förhindra folkmord och se till att dess militär inte begår folkmordsbrott.

Domstolen krävde dock inte att Israel skulle stoppa motoffensiven eller att de skulle begränsa militära aktiviteter på Gazaremsan.

Ett existentiellt krig

Domstolen har ingen direkt makt att tvinga Israel att vidta dessa åtgärder, men underlåtenhet från Israels sida att följa kan leda till diplomatiska svårigheter. 

Kriget på Gazaremsan började efter att drygt 3 000 Hamas-terrorister stormade in i Israel den 7 oktober och massakrerade över 1 200 människor, skadade tusentals och kidnappade över 250 gisslan. Det finns fortfarande 132 gisslan kvar på Gazaremsan.

Hamas har sagt att de kommer att upprepa massakrer som den 7 oktober om och om igen tills Israel är utplånat. Israel anser därför att de utkämpar ett existentiellt krig.

 

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem