Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Search

Search Results for: Osloavtalen

EU krossar Osloavtalen

Planen om hur EU arbetar för att köra över gällande Osloavtal mellan Israel och palestinierna har funnits i över tio år och är inte längre hemlig. Helt i strid med internationella regler satsar en av världens största ekonomier och demokratier allt på att skapa fakta på marken, som föregriper alla fredsavtal.

Besök denna sidan:

Osloavtalen

Den 20 augusti 1993 signerades Oslo I av PLO:s Yassir Arafat och Israels Yitzhak Rabin. Två år senare, den 28 september 1995, signerades Oslo II, som ersatte tidigare överenskommelser. Självstyret i Palestina skulle successivt ges av Israel. Efter fem år skulle ett permanent avtal ha förhandlats fram. Inget avtal om självständig palestinsk stat Den israelisk-palestinska interimsöverenskommelsen var ett ramverk för framtida relationer mellan Israel och den planerade palestinska staten, men var inget löfte om en självständig palestinsk stat. Inga beslut om de svåra frågorna Alla svåra tvistefrågor såsom Jerusalems status, de palestinska flyktingarnas rättigheter, gränsdragningar och säkerhetsfrågor mellan de två parterna skulle lösas senare. Osloprocessen var en rad möten och överenskommelser som lade grund för skapandet av den självstyrande palestinska myndigheten (PA). Denna myndighet skulle ansvara för civil administration i område A och B i Judéen och Samarien (Västbanken) och Gaza. Kraven på PLO Avveckla alla väpnade grupper utom PLO. ”Förutom den palestinska polisen och den israeliska militären, ska ingen annan beväpnad styrka etableras eller finnas på Västbanken eller Gazaremsan.” Avväpna alla grupper utom PLO:s polis. ”Förutom vapen, ammunition och utrustning tillhörande den palestinska polisen och den israeliska armén, ska ingen organisation, grupp eller person på Västbanken eller på Gazaremsan tillverka, sälja, förvärva, inneha, importera eller på annat sätt införa till Västbanken eller Gazaremsan några eldvapen, ammunition, vapen, sprängmedel, krut eller liknande utrustning…” Motverka uppvigling till våld. ”…fostra ömsesidig förståelse och tolerans och ska därför avstå från uppvigling, däribland fientlig propaganda, mot varandra och, utan att hämma yttrandefriheten, ta lagliga åtgärder för att hindra sådana uppviglingar…” Bekämpa terror. ”… göra allt för att förhindra terrorhandlingar, kriminalitet och fiendskap riktat mot varandra, mot individer under den andres auktoritet och mot deras egendom och ska lagföra förbrytare”. Lära barnen fred. ”… utbildningssystem befrämja fred mellan israeler och palestinier i hela regionen”. Demokrati

Besök denna sidan:

Seminarie med Christina Toledano Åsbrink: Från Osloavtalen till dags dato

Israel – Historiska och Legala Fakta MIFF inbjuder till tre öppna Zoom-seminarier med den svensk-israeliska guiden, skribenten och Israeldebattören, Christina Toledano Åsbrink. Första delen sändes 29:e september. Andra delen sänds onsdag 6:e oktober och onsdag 13:de oktober, kl. 18:00 – 19:00. Christina har närmare 40 års erfarenhet av Israel, där hon idag också bor och arbetar. Sammanlagt har hon åtta års universitetsstudier i bagaget, och i tolv år föreläste hon i engelska för Bar Ilan universitetets kurser i norra Israel, men omskolade sig till statslicensierad guide för tio år sedan. Sedan dess håller hon även föredrag om Israel, de legala aspekterna på landet, folkrätten och konflikten i största allmänhet. Sedan 2016 skriver Christina om de ovan nämnda ämnena för tidningen Världen Idag. Deltag i seminarierna via länkar här: Del 1 Det Brittiska Mandatet för Palestina Hur idéen om en judisk stat kommer till De brittiska och franska mandaten Vem flyttade till det brittiska mandatet för Palestina? Del 2 Staten Israel, dess grannar och FN Israel utropar självständighet och blir anfallet av samtliga grannländer Flyktingströmmar, UNRWA och PLO Sexdagarskriget 1967 och Yom Kippurkriget 1973 Efter ca. 30 minuters presentation blir det frågor och svar / samtal i ca. 30 minuter. Del 3 Från Osloavtalen till dags dato Osloavtalen under 1990-talet Ockupation eller inte? Pallywood, palestinska skolböcker, terrorism och FN Efter ca. 30 minuters presentation blir det frågor och svar / samtal i ca. 30 minuter.

Besök denna sidan:

Senaste nytt om SVT:s krig mot Israel

Söndagens specialsändning från SVT efter tre månaders krig mellan Hamas och Israel, var en ny uppvisning i hur man helt utestänger Israels argument och låter pro-palestinier fritt sprida en ensidig Israelfientlig bild i 45-minutersprogrammet.

Besök denna sidan: