Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Svenska EU-parlamentarikern kräver åtal mot Israel om krigsförbrytelser

EU-parlamentet (Illustrationsfoto)
Svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Evin Incir stod i spetsen för åtgärden, som gick igenom med 41 för, 24 emot och nio nedlagda.

Europaparlamentets utrikesutskott uppmanade EU att hjälpa Internationella brottmålsdomstolen (ICC) att åtala Israel för krigsförbrytelser, rapporterade Jerusalem Post. Uppmaningen skedde på tisdagen i en resolution om förbindelserna mellan EU och den palestinska myndigheten (PA).

Kommittén “beklagar de begränsade framstegen med ICC-angreppen i krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts i de ockuperade palestinska territorierna och åtar sig att hjälpa ICC och dess åklagare att gå vidare med utredningen och åtalet.”

Incir (S) ledde kravet

Evin Incir från de svenska socialdemokraterna talade för rekommendationerna om EU:s förbindelser med PA, som antogs med 41 röster för, 24 emot och nio nedlagda. Omröstningen sker troligen i plenum i juli.

Den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Evin Incir. (Foto Linkedin)

Vem har rätt att bygga?

De hävdade att israeliska “straffåtgärder”, såsom att undanhålla medel från den palestinska myndigheten och begränsa byggandet i område C, var ett svar på PA:s kontakter med internationella juridiska organ.  

I själva verket fryses pengarna som svar på PA:s policy att betala terrorister, och begränsningarna för byggande på israeliskt område C är ett svar på palestiniernas byggande utan tillstånd. De illegala byggnationerna sker dessutom med EU-medel.

Kommittén uppmanade också att “överväga riktade EU-åtgärder som specifikt tar itu med bosättningsexpansion på Västbanken.”

Utesluta israeliska produkter

Parlamentarikerna skrev upprepade gånger att EU måste utesluta israeliska produkter från Judéen och Samarien från frihandelsavtalet mellan EU och Israel och att märka bosättningsprodukter med att de inte kommer från Israel.

Släpp terroristerna fria

De krävde att “alla politiska fångar” skulle släppas, vilket skulle inkludera medlemmar av Hamas, PFLP och Palestinska Islamiska Jihad. Dessa harEU själv klassat som terroristorganisationer, vilket gör kravet något egendomligt. Oklart om detta kan ses som ett stöd för terrorism.

Israels odelade huvudstad Jerusalem

Ledamöterna “beklagar också vissa staters ensidiga beslut att erkänna Jerusalem som Israels odelade huvudstad och flytta sina ambassader.” USA, Guatemala och Kosovo har hittills flyttat ambassader till Jerusalem och Ungern planerar att göra det.

Incir glömde historien

Resolutionen efterlyste också närmare band mellan Bryssel och Ramallah. “Palestinier har levt under ockupation i mer än 50 år”, twittrade Incir, som verkade ha glömt bort Jordaniens illegala ockupation 1948 – 1967 samt att palestinierna aldrig haft något land.

Weimers (SD) opponerade sig

Den konservativa ECR-gruppen försökte förgäves ändra texten så att den fördömer terrorism och uppmanar Hamas att omedelbart återlämna kvarlevorna av IDF-soldaterna Hadar Goldin och Oron Shaul och att släppa israeliska civila Avera Mengistu och Hisham al-Sayed. 

Sverigedemokraten Charlie Weimers från ECR-gruppen sa att det är “en travesti att utrikesutskottet inte fördömer palestinsk terrorism, ett av de största hindren för en fredlig lösning av den israelisk-palestinska konflikten.”

Den sverigedemokratiska EU-parlamentarikern Charlie Weimers. (Facebook)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem