Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israel blir viktig för att lösa Europas energikris

Tamarfältet är ett av Israels tre stora gasfält i Medelhavet. De kan förse Europa med naturgas. (Foto: Moshe Shai/Flash90)
Israel kan bli en av de viktigaste gasleverantörerna för Europa, säger den internationella gasföreningen.

Tillträdande chefen för International Gas Association (IGU), Andrea Stegher, besökte nyligen en energikonferens i Israel. Han uppskattar att Israel snart kan stå för 10 procent av de gasleveranser som Europa behöver.

– Israel har ett bra läge att bidra till att lösa de utmaningar som Europa står inför, säger Stegher i en intervju med Israel Hayom.

Israel ersätter rysk gas

Kriget i Ukraina har inneburit att Europa har försökt hitta en ersättare för Ryssland som gasleverantör. En av lösningarna har blivit Israel. I juni 2022 undertecknade Europeiska unionen ett historiskt avtal om import av gas från Israel.

Stegher säger att Israel och andra länder i Mellanöstern kommer att spela en viktig roll för att lösa den europeiska energikrisen under de kommande åren. Efter flera gasfyndigheter i Medelhavet de senaste åren har Israel ett stort överskott av naturgas.

Israelisk gas till EU

– Särskilt Israel kommer att kunna spela en viktig roll för att lösa den här krisen. Det finns redan ett omfattande fält för att exportera gas från Israel till Europa, samtidigt som man tar hand om den lokala ekonomin, säger han.

Den tillträdande chefen för IGU tror att Israel om några år kan bli en av de viktigaste gasleverantörerna till den europeiska marknaden.

10% av den ryska gasen

– Vi kommer att stoppa 100 miljarder kubikmeter rysk gas. Israel kan stå för 5-10% av detta inom några år. För att det ska ske måste vi fortsätta att utveckla befintliga gasresurser, men också främja ytterligare investeringar, säger han.

I oktober 2022 startade Israel produktionen vid Karish-gasfältet. Det är det tredje stora gasfältet i Israels ekonomiska zon i Medelhavet. Naturgas har redan producerats i Tamar- och Leviathanfälten. Ett avtal mellan Libanon och Israel har påskyndat utvecklingen.

I februari i år blev Israel också oljeexportör för första gången.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem