Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Netanyahu kritiseras för att ha använt karta över maximalt Israel i FN

Premiärminister Benjamin Netanyahu visar upp en karta över Israels legala yta den 15 maj 1948. (Screenshot från talet i FN 22 september 2023)
Netanyahu använde två kartor för att illustrera dels Israel vid självständighetsförklaringen 1948 och dels en ny era av fred i Mellanöstern.

Efter premiärminister Netanyahus tal inför FN:s generalförsamling den 22 september har han kritiserats på sociala medier för kartorna han höll upp i talarstolen.

Kartan från 15 maj 1948

Den första kartan skulle visa Israels storlek den 15 maj 1948, när Israel just hade utropat sin självständighet. Nationernas Förbund (NF) 1920 gav Storbritannien och Frankrike mandat att stödja tillkomsten av ett 20-tal nya nationalstater. Britterna skulle stödja ”etablerandet av ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina”. Beslutet är lika juridiskt bindande som bildandet av Libanon, Syrien, Irak och Jordanien.

Israels legala område

I artikel 5 den 24 juli 1922 beslutade NF ”att inget av Palestinas territorium skall ges eller utlånas till, eller på andra sätt placeras under kontroll av, någon annan främmande makts regering.” 

I artikel 6 beslutades att britterna ”skall underlätta judisk invandring … täta judiska bosättningar på land, inklusive statlig mark och ödeland”.

Illegal ockupation

När NF skrotades, för att den inte lyckades förhindra andra världskriget, övertog Förenta Nationerna (FN) ansvaret 1946. Men britterna lämnade sitt uppdrag den 15 maj 1948 och judarna utropade därför själva sin stat den 14 maj på det brittiska mandatets territorium. Att sedan (Trans-)Jordanien och Egypten illegalt ockuperade Judéen och Samarien (som de döpte om till Västbanken) respektive Gazaremsan – det är en annan sak. 

Den första karta som Netanyahu visar återspeglar därför korrekt den legala entiteten Israel den 15 maj 1948. Inga allierade fanns på hela kontinenten.

Premiärminister Netanyah visar en karta i FN 22 september 2023 över hur Israel snart kan ha sju länder med fredsavtal. Om palestinierna kan komma till förhandlingsbordet, kan det bli ytterligare en arabstat med fredsavtal. (Skärmdump)

Kartan 2023

Den andra kartan skall illustrera hur Israel 2023 hade vänner i regionen och hur ett normaliseringsavtal med Saudiarabien skulle utöka det till sju länder. Men det område som palestinska ledarna kräver – hela Västbanken, Gaza och östra Jerusalem – är fortfarande markerat som Israel. Detta upprör den palestinska myndigheten.

Kritiken mot kartan

“Ingen större förolämpning mot alla grundläggande principer i FN än att se Netanyahu visa upp inför FN:s generalförsamling en “karta över Israel” som sträcker sig över hela landet från floden till havet”, skrev den palestinska myndighetens representant i Tyskland Laith Arafeh på X, f.d. Twitter.

Internationell rätt och Osloavtalen

Som vi redan konstaterat har Israel enligt NF och FN en legal rätt till hela det område som var avsett för den judiska staten. Den senaste legala entiteten var Storbritannien och en ny stat övertar hela detta område enligt den internationella lagen Utis Possidetis Juris.

Den enda myndighet som kan ge bort något område från Israel. Är Israel självt. Israel har sedan 100 år försökt få araberna att dela området i utbyte mot en trygg fred, men alltid mötts av fler krav och mer våld.

Enligt Osloavtalen har Israel full militär kontroll över hela området mellan Jordanfloden och Medelhavet.

Förhandlingar avgör gränser

Var gränsen mellan Israel och en eventuell palestinsk stat ska gå är en fråga för förhandlingar. Ska den omfatta område A och B? Ska muslimska palestinier ta över Tempelberget igen? Kan Hamas och Islamiska Jihad på Gazaremsan bilda en stat med Fatah på Västbanken?

Tre anledningar till kartbild

Detta är tre anledningar till varför hela området mellan Medelhavet och Jordanfloden ritats som ”Israel”. Man kan inte föregå ett slutgiltigt fredsavtal med PLO och tills dess har Israel full militär kontroll över hela det område som de enligt NF och FN har legal rätt till.

Det är klart att palestinska ledarna måste reagera som de gör, men inget är klart, förrän allt är klart. Det är det som Netanyahu vill visa.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem