Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF rättar SVT:s fel

Hebron i Judéen är judendomens näst heligaste stad, har alltid har en judisk befolkning, uton under den 19 år långa jordanska ockupationen. (wikipedia commons)

Finns det någon sanning alls  bakom påståendena om “olagliga bosättningar”?

Bosättningar eller bostäder på Västbankens ”Area C” ?

SVT:s rubrik blev rätt, men ingressen var åter fel. Visst uppmanar 12 europeiska länder Israel att inte bygga lägenheter i ”Area C” i Judéen och Samarien. Men i ingressen skriver svt.se att Israel beslutat bygga 3 000 bosättningar, dvs byar och städer. Även om det kan tyckas som en oskyldig felskrivning, så är området explosivt både bokstavligt och bildligt. Vi reder ut begreppen.

Vad har Israel och den palestinska myndigheten (PA) enats om?

Israel och PLO undertecknade 1993 Oslo I och 1995 Oslo II. Detta var ett av Norge och USA framförhandlat interimsavtal. Parterna enades om att regelbundna palestinska val skulle hållas, vilket inte skett på 16 år, och att hatpropaganda och uppvigling till våld skulle upphöra, men detta har tyvärr eskalerat från arabiskt håll. Hade demokratiska förutsättningar skapats i Judéen och Samarien, så skulle Israel dra sig ut ur områden. Var gränsen skulle gå, skulle förhandlas vidare om.

Sverige vill se förhandlingar, men…

Vid besöket på förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem tidigare i oktober, slog utrikesminister Ann Linde fast Sveriges linje: ”Vi vill se en framförhandlad tvåstatslösning, där våld och konflikter upphör, så att Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.” Men Sverige har redan deklarerat att ”Palestina” är en suverän stat med en gräns vid stilleståndslinjen för det arabiska anfallskriget 1949. Då är det ju inget att förhandla om. Eller?

Vad innebär avtalet mellan Israel och PA?

I Osloavtalen delas Judéen och Samarien, som också kallas Västbanken, upp i tre områden. Civila ärenden, som byggnadstillstånd, sjukvård och skolor, ska skötas av Israel i Area C och av PA i area A och B. Inget får byggas där utan Israels tillstånd. Trots det betalade t ex Belgien för illegal byggnation och sedan fördömde Israel, då de rev svartbygget. EU betalade för 58 illegala byggprojekt på israeliska Area C år 2016. Det är alltså så att PA bryter mot Osloavtalen och bygger illegala bosättningar i avsikt att ändra fakta på marken. Men hjälp från EU och Sverige.

Israelers lagliga rätt att återvända till Judéen

Det finns ingen internationell lag som hindrar människor från ett land, som försvarat sig från ett angrepp utifrån, att flytta till det nya området. Judar och israeliska araber har laglig rätt att bosätta sig på Västbanken. Israeliska bostadsområden och jordbruksmark i Judéen och Samarien utgör bara 2,7% av området.

Brittiska falska uttalanden

Storbritanniens ansvarige minister av Mellanöstern och Nordafrika, James Cleverly, kallar bosättningarna för ”olagliga enligt internationell lag”. Hur kan det vara det, när parterna i Osloavtalen enats om att Israel beslutar om byggnationer i Area C?  Frivilliga överenskommelser mellan parterna står över internationell lag. Dessutom säger bara Genevekonventionen att man inte får tvångsförflytta sin egen befolkning. Israeler har rätt att flytta till Judéen och Samarien.

Största hindret för fred

När Cleverly fortsätter med att de ”utgör ett hinder för fred och stabilitet”, kan man undra om inte de många flera olagliga palestinska byggnationer i Area C, är ett större hinder för fred, eftersom de bryter mot ingångna avtal? Dessutom har PA erbjudits en egen stat flera gånger. 2008 sa Mahmoud Abbas nej till erbjudandet om ett land stort som hela Västbanken och Gaza. ”Israeliska bosättningar” är ett kodord för att både skjuta över skulden för dödläget på Israel och hindra en lösning som ger Israel acceptans i arabvärlden.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem