Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Svenskisraeliske överstelöjtnanten Jonathan Conricus om den förestående slutstriden i Rafah

Pensionerade överstelöjtnant Jonathan Conricus, tidigare IDF:s talesperson, kommer till MIFF:s Nordic Israel Congress i maj. Foto FDD Foundation for Defence of Democracies)
Träffa israeliska försvarets talesperson Jonathan Conricus när han kommer till Nordic Israel Congress i Oslo den 10 – 12 maj!

Jonathan Conricus föddes 1979 i Jerusalem av en israelisk mamma och med en svensk pappa. Han växte upp i Malmö, men 1992 flyttade familjen tillbaka till Israel. Man trodde på fred inför Oslo-avtalets undertecknande.

De bosatte sig vid kusten mellan Haifa och Tel Aviv och Jonathan gick i en kibbutzskola. Den treåriga militärtjänstgöringen ledde till att han blev infanterisoldat och de första stridserfarenheter fick han i södra Libanon mellan 1998 till 2000.

Sedan skickades han till Gaza mellan 2000 och 2005 som kompanichef. Uppgiften var att leta upp och oskadliggöra verkstäder där det tillverkades raketer samt att hitta smuggeltunnlar. Därför har han mycket god kännedom om Gaza.

Efter Gaza blev han sambandsofficer och hade kontakter med utländska militärer och representerade Israel i FN-sekretariatets avdelning för fredsbevarande operationer.

De sista åren i armén fram till han mönstrade av 2021 var Jonathan Conricus internationell presstalesperson för IDF. Sedan anslöt han sig till tankesmedjan Foundation for Defence of Democrasies (FDD), med ”fokus på Ryssland, Iran, Kina, alla olagliga och Illvilliga regimer i världen. De icke-demokratier som hotar demokratier”, enligt Conricus själv.

Men den sjunde oktober blev han inkallad igen.

Strategiskt misstag att inte avslöja UNRWA tidigare

Jonathan Conricus, till vänster, intervjuas av Aron Flam för Bulletin på ett café i Tel Aviv. (Foto: Aron Flam)

I en intervju av Aron Flam i tidningen Bulletin den 9 mars avslöjar Conricus hur UNRWA hjälper Hamas i kriget mot Israel. UNRWA är världens största flyktingorgan, men hjälper bara arabiska palestinier. Det andra mindre flyktingorganet – UNHCR – ska hjälpa övriga världens flyktingar. Att UNRWA är genomruttet har gjort att bl a att svenska regeringen krävt att UNRWA ska läggas ner.

Anmäl dig till Nordic Israel Congress HÄR!

”En och en halv vecka in i kriget hölls ett mycket avgörande strategiskt möte mellan IDF och israeliska tjänstemän å ena sidan och representanter för FN-organisationer å andra sidan,” berättar Conricus.

Israelerna sa att för det första behövde ta norra Gazaremsan och att ”vi behöver er, FN, UNRWA, Världshälsoorganisationen, Röda Korset, UNICEF och andra, vi behöver er hjälp. Vi vill inte döda civila. Vi vill ha bort dem från slagfältet och vi vill fokusera på fienden”.

“Vi vill inte döda civila. Vi vill ha bort dem från slagfältet”

För det andra bad israelerna om en humanitär zon. ”Låt oss utse den humanitära zonen, Muassi-området, nordväst om Khanyunis i södra Gaza.” Det är det enda området på Gazaremsan där Hamas inte har något tunnelsystem.

Men svaret som Israel fick på dessa två förfrågningar var nej. ”Vi kommer inte att uppmana civila att evakuera och vi kommer definitivt inte att upprätta en humanitär zon”, säger Jonathan Conricus.

”Anledningarna de gav var att de inte evakuerade människor. De hjälpte inte barn och sjuka och människor som var i behov av hjälp att evakuera. De ville inte hjälpa till att bygga den humanitära zonen. Samtidigt gick de ut i en mediaoffensiv mot Israel och sa att det skulle vara liktydigt med krigsförbrytelser om Israel tvångsfördrev människor från området. Vi svarade: Om de stannar i området är de i livsfara”.

“Om de stannar i området är de i livsfara”

– Så den situation som vi har i dag i Rafah och i Khan Yunis är ett direkt resultat av UNRWA:s politik, som naturligtvis har införts för att stödja Hamas. Hamas sa till UNRWA: Evakuera inte folket. Vi vill inte att någon ska evakueras, vi vill ha dem alla där de är eftersom vi vill ha dem som mänskliga sköldar. Och UNRWA sa, ja, sir, det är där vi kommer att förvara dem, säger han.

“Hamas sa till UNRWA: Evakuera inte folket”

Två saker är mest beklagliga:

– För det första tror jag att Israel gjorde ett strategiskt misstag genom att inte avslöja UNRWA i ett tidigt skede och offentliggöra protokollen från det mötet och säga: Detta är vad vi begärde. Detta är det svar vi fick. Vem bär nu ansvaret för civilbefolkningens lidande? Och det andra vi borde ha gjort var att ta initiativ själva istället för att be dem att göra det. De vägrade och vi införlivade inte en plan B.

Vad är Plan B?

Conricus förklarar att ”en plan B hade varit att vi byggde en tältstad, en humanitär zon nära Kerem Shalom, nära den israeliska gränsen i söder. Det är ett jordbruksområde. Det kunde ha gjorts av IDF. Och då hade UNRWA egentligen inte haft något annat val än att gå med och stödja insatsen.”

Inför en invasion av Rafah

– Vad vi måste göra nu är att antingen bygga upp den humanitära zonen i det området nära Kerem Shalom-övergången eller se till att det sker i den norra delen. Muassi-området. Men i vilket fall som helst måste Israel se till att åtminstone den stora majoriteten av civila, internflyktingar, och de som bor där, evakueras, säger Jonathan Conricus.

– För att kunna slutföra jobbet i Rafah måste Israel i princip gräva sig ner … 50 meter djupt, för att komma åt de djupaste tunnlarna. Och det är i ett mycket smalt område. Det handlar om kanske 125 eller 150 meter brett, det område, den korridor där IDF kommer att operera. Det ligger massor av palestinska hus väldigt tätt där.

Fri resa från Göteborg till Nordic Israel Congress? Maila info@miff.se!

Hade Israel velat, hade de kunnat bomba men istället riskerar de sina egna soldaters liv och går från hus till hus.

– Jag är säker på att Hamas, trogen sin form och trogen hur de har stridit hittills, kommer att använda dessa hus för att kriga mot Israel. Därför måste vi riva husen. Och det är mycket viktigt att alla icke-stridande evakueras, säger Jonathan Conricus.

– Varje dag som går där Israel ännu inte har skapat förutsättningarna för att människor ska kunna flytta därifrån, är en förlorad dag. Jag tror att det ligger i vårt intresse att göra det så snabbt, effektivt och professionellt som möjligt, och att ta initiativ och leda. Led och visa … saniteten, här är elektriciteten. Det är här lastbilarna kommer att lasta av de humanitära varorna. Det är dessa faciliteter som människor kommer att ha. Och här är sjukstugan.

Det avgörande dilemmat

USA, FN, hela världen manar Israel att inte gå in i Rafah och besegra Hamas’ sista trupper. En policy som skulle fortsätta att cementera situationen. Låta Hamas behålla makten. Och bädda för mer terror. Endast fyra bataljoner av Hamas styrkor återstår. De är i Rafah.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem