Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Regeringen vill att UNRWA införlivas i UNHCR

Bistånds- och utvecklingsminister Johan Forssell, Moderaterna. (Skärmdump)
Igår sänkte regeringen biståndet till UNRWA till 400 miljoner kronor, samtidigt som den vill att FN:s största flyktingorgan ska avvecklas och införlivas i UNHCR.

UNRWA bildades sedan Israel utropades 1948 och grannstaterna anföll landet. FN-organisationen skulle tillfälligt hjälpa de arabiska flyktingarna, men har sedan vuxit enormt och permanentats, eftersom de arabiska grannländerna till stor del inte integrerat dem. De har blivit ett vapen i kampen mot judarna och Israel.

UNRWA får sex gånger mer i bistånd än världens alla andra 65 miljoner flyktingar får tillsammans genom UNHCR. Inget annat folkslag ärver heller sitt flyktingskap. Sverige har under flera decennier varit en av de största givarna till UNRWA.

Svenska regeringen gör nu en översyn av bistånden och meddelade igår att man sänker anslaget till palestinierna genom UNRWA till endast 400 miljoner kronor. Att det inte sänkts mer motiveras med att ” organisationen är en av få med tillträde till områden under oerhört stort lidande, inte minst för kvinnor och barn.”

Regeringen klargör också att ”Långsiktigt är Sveriges linje att UNRWA:s uppdrag ska införlivas i UNHCR eller annat lämpligt FN-organ.” Med andra ord – det är inte rimligt att en enda folkgrupp 75 år efter ett krig, ska fortsätta att expandera ekonomiskt. Nuvarande system med att endast palestinier ärver flyktingskap, innebär att barnbarn till människor som aldrig bott i nuvarande Israel, registreras som flyktingar. Regeringen vill att FN-organisationen för alla världens flyktingar, UNHCR, även ska sköta palestiniernas behov.

”UNRWA:s uppdrag ska införlivas i UNHCR”

Pressmeddelandet är mycket tydlig med att ”Sverige är samtidigt en stark röst för en reformering av UNRWA.”

Kritiken mot UNRWA har varit hård för bristande ekonomisk kontroll och att man inte har kontroll på uppvigling till våld inom organisationen och i läromedlen. Flera länder liksom Sverige accepterar inte detta längre:

”Regeringen avser också fortsätta granska UNRWA och säkerställa att organisationen använder svenska medel på ett korrekt sätt och har en nolltolerans mot uttryck till stöd för terrorism eller antisemitism. Sverige kommer i givardialog ställa krav på att UNWRA oreserverat fördömer Hamas och att personer som uttrycker stöd till Hamas, terrorism eller antisemitism inte kan arbeta för UNRWA om organisationen ska motta svenska skattemedel.”

”Ansvaret vilar tungt på Hamas”

Vad gäller den mycket svåra humanitära situationen på Gazaremsan är också här regeringen kristallklar: ”Ansvaret vilar tungt på Hamas, som genom terrordåden den 7 oktober utlöste kriget.

”ökat det humanitära stödet”

Sverige är en av världens största biståndsgivare till flera av de humanitära aktörerna på plats i Gaza, ”och har sedan krigets början ökat det humanitära stödet med ytterligare 210 miljoner kronor genom multilaterala aktörer på plats.”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem