Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

ChatGPT – kan AI ersätta MIFF?

Det är otroligt vad mycket information, israelisk teknologi och artificiell intelligens det finns i Apples nya iPhone 11. (Foto: Kārlis Dambrāns/Flickr)
Artificiell intelligens (AI) har plötsligt enkelt blivit tillgänglig på våra smarta telefoner. Ställ vilken fråga som helst om Israel och du får svaret direkt. Men innebär det att du inte längre behöver läsa MIFF:s böcker och artiklar på hemsidan?

En chatbot kallas den funktion på en hemsida, där du kan söka efter svaren på de vanligaste frågorna du kan ställa i ämnet.

En ny teknik som heter GPT (Guid Partition Table) delar in hårddisken i flera delar. Detta gör datorn mycket mer avancerad och kan klara av mer fler beräkningar.

ChatGPT är utvecklad av företaget OpenAI, som har utvecklat AI med en avancerad maskininlärningsalgoritm.  Den kan skapa naturligt ljud och ge relevanta svar på frågor och samtal. Deras GPT-3-modell är intränad på en stor mängd textdata från olika källor, och kan därför förstå och svara på frågor om många olika ämnen.

ChatGPT kan skriva artiklar, så att man slipper göra efterforskningar och skrivande manuellt. Den kan också anpassas till olika behov och styras beroende på syftet.

MIFF testar AI

MIFF har testat om ChatGPT ger korrekta svar och om den verkar ha en politisk agenda. Och går det att föra en diskussion med ChatGPT om man inte tycker att svaret är heltäckande eller om man har en annan åsikt?

Jerusalem är Israels huvudstad.

Det här börjar ju bra! Det är ju Israel själv som bestämmer vilken stad som är dess huvudstad. Även om omvärlden anser att de har rätt att erkänna just Israels val av huvudstad (och bara fyra stater har gjort det), anser ChatGPT att Jerusalem är Israels huvudstad. Punkt.

Jerusalem har haft en lång och komplicerad historia, och har varit huvudstad för många olika stater genom världshistorien. Några av de stater som har haft Jerusalem som huvudstad inkluderar:

Judariket (1000-586 f.Kr.)

Perserriket (539-332 f.Kr.)

Selevkideriket (312-63 f.Kr.)

Romarriket (63 f.Kr.- 324 e.Kr.)

Bysantinska riket (638-1099)

Crusaderstaterna (1099-1291)

Ottomanska riket (1517-1917)

Brittiska Mandatet (1917-1948

Israel (från 1948)

Det är viktigt att notera att många olika grupper, inklusive judar, kristna och muslimer har starka historiska och religiösa band till Jerusalem, och att stadens status som huvudstad har varit omdiskuterad och föremål för konflikter under många århundraden.

Här spårade ChatGPT ut rejält. Huvudstaden i till exempel Romarriket var ju Rom, eller hur? Ottomanska riket hade Konstantinopel som huvudstad, eller hur? Brittiska mandatet var ingen stat. Nej, bara de judiska rikena Juda rike och Israel har haft Jerusalem som sin huvudstad.

Vad innebär kravet som palestinska myndigheter har på rätten att återvända?

Den palestinska myndigheten har krävt rätten att återvända för palestinier som förlorade sina hem och flyttade från områden som nu tillhör Israel, efter att staten Israel grundades 1948. Detta krav grundar sig på FN:s resolution 194 från 1948, som fastställer att palestinier som flytt från sina hem på grund av konflikten ska ha rätten att återvända eller få ersättning.

Gäller rätten att återvända även de ättlingar som aldrig har bott i Israel?

Enligt resolution 194 från FN har palestinier som flytt från sina hem på grund av konflikten rätten att återvända eller få ersättning. Detta innebär att ättlingar till palestinier som flytt från sina hem har rätten att återvända, såvida de har förlorat sina hem och flyttat från områden som nu tillhör Israel. Det är viktigt att notera att resolutionen inte specifikt säger att ättlingar som aldrig har bott i Israel har rätten att återvända. Frågan om huruvida ättlingar ska omfattas av rätten att återvända är en av de frågor som har varit föremål för förhandlingar mellan Israel och Palestina.

Är FN:s generalförsamlings resolution 194 en bindande resolution som skapar internationell lag?

Resolution 194 från FN:s generalförsamling UNGA är inte en bindande resolution, vilket innebär att den inte har laga kraft och inte kräver att medlemsländerna vidtar några specifika åtgärder. Det är snarare en icke-bindande resolution som uttrycker generalförsamlingens åsikter eller ståndpunkter i en viss fråga… (Den) kräver att palestinska flyktingar ska återvända till sina hem “så snart som möjligt” och att få ersättning för sina förluster.

Även om resolution 194 inte är bindande, har den ofta citerats som en källa till internationell rätt och som en moralisk auktoritet…

Vad skulle effekten på den judiska staten bli om 5 miljoner palestinier skulle få immigrera till den judiska staten Israel?

Det är svårt att säga exakt hur det skulle påverka den judiska staten om 5 miljoner palestinier skulle få immigrera till Israel, eftersom det finns många olika faktorer som skulle kunna påverka utvecklingen. Men det finns viss forskning som pekar på att en sådan stor inflyttning av palestinier skulle kunna få stora konsekvenser för Israel, både positiva och negativa.

Vilken forskning visar på positiva konsekvenser av en så stor immigration?

Det är svårt att visa på specifik forskning som direkt undersöker den positiva effekten av en så stor immigration till Israel… En ökad immigration kan leda till en ökad kulturell mångfald, vilket kan förbättra förståelsen och respekten mellan olika grupper…

Har Israel rätt enligt Haagkonventionen att slå ut Hamas terrorbeskjutning mot Israel, även om civila i närheten av Hamassoldater kan skadas eller dödas?

Enligt Haagkonventionen, som är en internationell konvention som reglerar befintliga krigsförhållanden, har stater rätt att använda den nödvändiga makten för att skydda sina civila mot våld och terror. Detta innebär att Israel har rätt att vidta lämpliga åtgärder för att skydda sina civila mot Hamas terrorbeskjutning, så länge dessa åtgärder är proportionerliga och inte strider mot andra internationella rättsliga förpliktelser… måste alltid sträva efter att minimera risken för skador på civila när de vidtar åtgärder mot Hamas…Hamas har också skyldigheter att skydda civila… Det är förbjudet att använda civila som sköldar för sina militära verksamheter och de måste också försöka minimera risken för skador på civila när de bedriver sin verksamhet.

Vår bedömning av ChatGPT

Enkla frågor kan både ge korrekta och helt felaktiga svar.

Komplicerade tolkningar av till exempel en FN-resolution blir inte tillräckligt väl belysta, men det går till viss del att ”resonera” med chatten.

Det finns en tydlig känsla av politiskt korrekt argumentering som försöker gardera systemet från att ge endera sidan stöd. Det blir en aning pratigt och tröttsamt diplomatiskt.

En farlig utveckling är möjligheterna att med algoritmen styra svaren till en politisk agenda, som lätt kan döljas genom att texterna verkar mycket trovärdiga och balanserade.

Nej, de som söker israelernas argument och den judiska historien klarar sig inte utan MIFF.SE i framtiden.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem