Här har palestinier stormat säkerhetsstängslet som skiljer Gazaremsan från Israel. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Israel belägras, inte Gaza

Media som vänder på förhållandet mellan Israel och Gaza vill inte se den verkliga konflikten. Det är inte Israel som belägrar Gaza, utan Hamas och andra terrororganisationer som försöker belägra Israel.

På söndagen blev sju palestinier i Gazaremsan dömda till döden genom hängning av Hamas-regimen. Sju andra palestinier dömdes till livstids fängelse med hårt arbete. Alla 14 dömdes för “samarbete” med Israel eller för att ha “kommunicerat med fientliga aktörer”.

Den norska nyhetsbyrån NTB fick också nys om denna incident. I slutet av meddelandet skriver NTB: “Sju andra personer har dömts till livstids fängelse med straffarbete, vilket på det belägrade området innebär 25 års fängelse.”

Felaktig beskrivning

Inte bara israelfientliga svenska media som Proletären, Palestinagrupperna och marxisterna använder denna felaktiga beskrivning. Även SVT, DN, Aftonbladet och SR har ibland vänt på de faktiska förhållandena.

Svenska wikipedia skriver att ”En belägring är en inneslutning av en fientlig fästning eller stad, med syftet att förbereda en stormning av denna eller tvinga den att kapitulera.” Stormning ”är i en strid den sista avgörande framryckningen för att fördriva fienden från den plats som man vill sätta sig i besittning av” och kapitulation är att en stridande ger upp utan särskilda villkor.

Israel vill inte ha Gaza

Israel har inte som mål att erövra eller ta kontroll över Gazaremsan, och därför är det fel att använda termen “det belägrade territoriet”. Israel har, tvärt om, villkorslöst överlåtit Gaza till palestinska araber, som svarat med anfall mot Israel.

Terrororganisationer vill erövra Israel

Det är istället Hamasstyrkorna på Gazaremsan, terrororganisationerna på Västbanken, Hizbollah i Libanon och iranska styrkor i Syrien som omringar Israel med det uttalade syftet att erövra landet i ett anfallskrig. Därför tvingas Israel att vara en fästning, och bland annat bygga en barriär både ovan och under jord mot Gaza.

Conrad Myrlands artikel i miff.no har delvis omarbetats för svenska förhållanden av Anders Bjerkhoel

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram