Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Hamas brutala strategi: Vill ha palestinska dödsfall

Hamasledaren Yahya Sinwar framträder offentligt under en demonstration i Gaza den 24 maj 2021. (Foto: Flash90)
Yahya Sinwar anser att döda palestinier tjänar Hamas sak bättre än en vapenvila med Israel. Han kallar dödsfallen "en nödvändig uppoffring".

Hamas ledare på Gazaremsan, Yahya Sinwar, insisterar på att civila dödsfall är en nödvändig uppoffring som kommer att leda till “Palestinas befrielse”. Det visar att Hamas avsiktligt har offrat sitt eget folk under åtta månaders krig.

Det är tidningen The Wall Street Journal som skriver detta. De har fått tillgång till dussintals meddelanden som Sinwar har skickat till anhängare och förhandlare, vilket visar att Hamasledaren inte under några omständigheter har varit intresserad av en vapenvila med Israel.

Detta beror på att Sinwar anser att civila dödsfall på Gazaremsan är bättre för Hamas mål än en vapenvila med Israel. Ju fler civila som mister livet, desto större blir det internationella trycket på Israel, är budskapen från Sinwar.

Hamas påstår att över 37 000 palestinier har mist livet sedan kriget bröt ut efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober, men denna siffra kan inte verifieras och inkluderar både stridande och civila. Fler och fler tvivlar på siffrorna från Hamas och nyligen halverade FN antalet dödade kvinnor och barn i sin översikt.

Över 10 000 av dödsfallen är inte heller registrerade på något av de Hamasstyrda sjukhusen, utan sägs bara vara baserade på “medierapporter”.

Ändå har de påstådda siffrorna lett till ökade anti-israeliska stämningar över hela världen och ökat stöd för en palestinsk stat. Därför anser Sinwar att fler civila dödsfall på Gazaremsan kommer att tjäna terrorgruppen bättre än en vapenvila med Israel.

I ett meddelande som Sinwar skickade till Hamas ledning i Qatar skrev han att de civila dödsfallen “är en nödvändig uppoffring” och jämförde det med kriget i Algeriet, där så många som 1,5 miljoner människor kan ha dödats.

Men Sinwar saknar inte bara empati i förhållande till sin egen civilbefolkning. När tre av sönerna och fyra barnbarnen till Hamas politiske ledare Ismail Haniyeh dödades i ett israeliskt flyganfall skrev Sinwar att deras död “pumpar liv i nationens ådror och får den att resa sig i all sin prakt”.

Offentligt har Hamas politiska ledning sagt att de är intresserade av en vapenvila, men för Sinwar har detta aldrig varit önskvärt. Förhandlingar om en ny vapenvila pågår också, men Sinwar säger att Hamas aldrig kommer att gå med på att lägga ner vapnen som en del av ett avtal.

Trots det lidande som kriget på Gazaremsan orsakat anser Israel att man har vidtagit åtgärder utan motstycke för att minska antalet civila dödsoffer. De påpekar att antalet dödade civila är lågt jämfört med de stridande, även enligt siffror från Hamas.

Detta stöds också av militäranalytiker som John Spencer, en av världens främsta experter på urban krigföring, som anser att Israel har gjort mer för att undvika civila dödsfall under kriget än något annat land i historien.

Han säger också att det inte finns några bevis för att Israel har riktat in sig på palestinska civila under det åtta månader långa kriget mot Hamas.

Israel säger att minst 15 000 av de dödade i Gaza har varit terrorister från Hamas, Islamiska Jihad och andra terroristgrupper. Dessutom dödades över 1000 terrorister inne i Israel under striderna som ägde rum den 7 oktober och under dagarna som följde.

Israel anklagar också Hamas för att använda sin egen civilbefolkning som levande sköldar och för att strida från sjukhus och andra skyddade områden. De gör detta för att utnyttja områden som är skyddade. Om de skulle attackeras skulle det återigen påverka Israels internationella status, är Hamas strategi.

Kriget har lett till stort lidande för den palestinska civilbefolkningen. Här har många sökt skydd i ett tältläger utanför Rafah, inte långt från gränsen till Egypten den 8 mars 2024. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem