Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Halverat antal dödade kvinnor och barn i Gaza

Palestinierna evakuerar Rafah den 8 maj inför striderna mellan Hamas och IDF. (Foto: Flash90)
I månader har svenska medier okritiskt spridit Hamas propaganda.

I månader har svenska och internationella medier spridit propaganda från Hamas om att 70 procent av de dödade i Gaza har varit kvinnor och barn, trots varningar från statistikexperter om att siffrorna från Hamas inte kan vara korrekta.

Det har helt enkelt varit alldeles för liten andel män som rapporterats dödade jämfört med det faktum att de utgör hälften av befolkningen, har flera experter påpekat.

Halvering av antalet kvinnor och barn

Nu har FN-organisationen OCHA, som håller koll på antalet dödade i Gaza baserat på Hamas siffror, kraftigt minskat antalet dödade kvinnor och barn. Den 6 maj uppgav de att 9500 kvinnor och över 14 500 barn hade dödats, men nu har siffran sänkts till 4 959 kvinnor och 7 797 barn. En halvering med andra ord.

Halveringen kommer efter månader av anklagelser från statistikexperter om att siffrorna från Hamas omöjligen kan vara korrekta. Hamas siffror är helt enkelt förfalskade.

Varför är SVT tysta nu?

Statsmedia SVT tycks verka förbigå beviset för att de förmedlat falska uppgifter gång på gång. Ännu har de ej publicerat nyheten, vilket t ex DN har gjort. Är det ett försök att tysta ner kritiken mot publicering av flera okritiska pro-Hamasuppgifter?

Stridande manliga terrorister är målet

Samtidigt meddelar FN att minst 10 000 män har dödats. Män utgör nu över 40 procent av de döda, en kraftig ökning jämfört med tidigare, vilket är rimligt då Israel kämpar mot stridande manliga terrorister – inte civila kvinnor och barn.

Hamas hävdar trots det att ytterligare 10 000 människor har dödats, men de har inte uppgett ålder eller kön. FN betonar att man inte har tillgång till några “oberoende, fullständiga och verifierade siffror på antalet döda”.

Hamas barnsoldater räknas som civila

Alla under 18 år räknas som barn i statistiken. Från tidigare konflikter har 15–18-åringar varit överrepresenterade i statistiken. Dessa ungdomar rekryterar Hamas medvetet och använder de minderåriga som barnsoldater och bryter mot internationell lag.

De justerade siffrorna överensstämmer bättre med de siffror som presenteras av den israeliska försvarsmakten. De hävdar bland annat att över 13 000 av de dödade är Hamasterrorister. Hamas har också erkänt att tusentals av dess soldater har dödats.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem