Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Demoskop: Stödet i Sverige för Israels agerande har ökat tre till fyra gånger

Efter Hamas massakrer i Israel den 7 oktober och Israels efterföljande försvarsattack mot terrorregimen på Gazaremsan tycker nu 28 procent av svenskarna att Israel agerar bra. Detta är en tre till fyra gånger fördubbling i andelen Israelpositiva under 2000-talet.

Demoskop har intervjuat  1 319 personer genom webbenkäter under perioden 31 oktober – 8 november 2023, således tre veckor efter Gazaregimens massakrer i Israel den 7 oktober och Israels försvarsattack för att eliminera terrororganisationen Hamas.

Hela 28 procent har en positiv syn på Israels agerande

En liknande studie från SOM-institutet i Göteborg av Bjereld visade att sex procent hade en positiv syn på Israels agerande i ”mellanösternkonflikten” år 2006 och 2009. Demoskop visar en ökning med hela 4,5 gånger i andelen positiva till 28 procent.

Från 10 procent till 28 procent Israelpositiva

Den senaste liknande enkätundersökningen från surveyinstitutet i Växjö 2020 av Owiredu fann 10 procent positiva i synen på Israels agerande i Mellanöstern. Den aktuella studien finner alltså att andelen som är positiva till Israels agerande har stigit med 280 procent.

Samtidigt som Israel nu får historiskt höga siffror i stöd, är 48 procent negativa till Israels agerande, vilket är en ökning med 45 procent sedan 2020.

Ökningen i stödet för Israels agerande är flera gånger större än i ökningen av de som är kritiska.

Ökad polarisering

De både ökande positiva och negativa uppfattningarna om Israels agerande visar på en ökad polarisering av frågan i Sverige. Detta visar sig genom att det nu endast är 9 procent som inte säger sig ha någon uppfattning eller är tveksamma. För tre år sedan var siffran 40 procent. Svenskarna är mer övertygade om vad de anser.

Det pågående kriget mellan Israel och Hamas har alltså lett till en mobilisering av åsikter och en polarisering i synen på Israels agerande där fler har blivit både positiva och negativa.

Inte en enda procent i Demoskop-studien har en positiv syn på Hamas nu, och endast tre procent är ”varken positiv eller negativ”. 2009 var faktiskt 3% positivt inställda till Hamas.

Starkaste stödet hos KD

Bjerelds undersökning 2009 fann ganska små skillnader i hur synen på Israels agerande i mellanöstern skiljer sig åt efter partisympati. Det var dock bland kristdemokrater (31%) och sverigedemokrater (13%) som det starkaste stödet för Israel fanns. Endast 6 procent av socialdemokrater och moderater stödde Israel då.

Liberaler 13 gånger mer Israelpositiva

Nu har Tidöpartiernas sympatisörer blivit enormt mycket mer positiva till Israels agerande. Särskilt anmärkningsvärt är att hela 68 procent av de liberala sympatisörerna nu är positiva, medan det bara var 5 procent år 2009. Detta innebär ett paradigmskifte genom att stödet ökat mer än 13 gånger eller 1260%! Liberala väljare är nu näst mest positiva till Israels agerande.

Kristdemokrater behåller ledningen bland de som tycker att Israel agerar bra (70%) och moderater seglar upp på en tredjeplats, med precis hälften av dess sympatisörer som är positiva till Israels agerande.

Tidöpartiernas stöd för Israels agerande extremt högt

Även om andelen Israelpositiva sverigedemokrater nu ”endast” är 49%, har andelen ökat fyra gånger sedan 2009. 400 procents ökning i sympatier på 24 år, och bara på fjärde plats. Detta visar på den hårda konkurrensen bland Tidöpartierna att ge sitt stöd till Israels agerande.

På vänstersidan är stödet för Israels agerande oförändrat mycket lågt. Av socialdemokraterna är fortfarande endast 6 procent positiva. Bland både miljöpartister och vänsterpartister fanns det bara 3 procent positiva 2009 och i år har andelen för de förra ökat marginellt till 5 procent och för de senare sjunkit till en procent.

Partipolitisk polarisering

Den ökade polariseringen i synen på Israels agerande struktureras i Sverige i hög grad efter partisympati. Skillnaden mellan KD:s och L:s 70- respektive 68-procentiga stöd och V:s 1-procentiga stöd är remarkabel.

Åldersskillnad i sympatier

Demoskops undersökning frågade också om människors generella inställning till ett antal länder. Överlag ser svenska folket mer positivt på Israel än på Palestina (27% positiva till Israel jämfört med 10% positiva till Palestina). Svenskar som är yngre än 30 år var dock 20% positiva till Palestina mot 15% positiva till Israel.  

En eller två stater?

Drygt hälften (55 procent) av svenska folket anser att en tvåstatslösning vore den bästa lösningen i den långvariga konflikten. Men 25 procent tror på någon form av enstatslösning, där de flesta (13 procentenheter) då vill se en israelisk regering. Trots att det många palestinska grupper vill ha en palestinsk enstatslösning, är det bara 1 procent av svenska medborgare som tycker det.

Demoskop normaliserar Hamas

Demoskops undersökning är sannolikt helt korrekt, men när statistiker ger sig in i politiska sakfrågor blir det lätt fel.

Demoskops term ”fångutväxling” är helt fel och innebär en legalisering av terrororganisationen Hamas systematiska, riktade, tagande av oskyldiga, civila som gisslan. En tio månader gammal bebis är ingen ”fånge”, den är en gissla.

Israeliska fångar som utväxlas är palestinier som knivhuggit soldater och civila män, kvinnor och barn. Det är palestinier som avsiktligt kört över israeler i terrorsyfte. Det är den ikoniska palestiniern Ahed Tamimi som greps för tre veckor sedan för att ha publicerat ”Vi kommer att slakta er och ni kommer att säga att vad Hitler gjorde er var ett skämt, vi kommer att dricka ert blod och äta era skallar”. 

Fel att jämföra terrororganisationer som Hamas och ISIS med demokratiska rättsstater som Israel normaliserar islamisternas metoder och mål.

Konflikten med Hamas en svensk fråga

Konflikten mellan Israel och terrorregimen Hamas är idag inte bara en internationell politisk eller diplomatisk fråga, utan också en inrikespolitisk fråga som påverkar även den inrikespolitiska debatten. Ett exempel var när statsministern Kristerssons frågestund i Göteborg stördes av propalestinska demonstranter och när oppositionsledaren Andersson var nära tårar i avfärdandet av El-Hajs Hamaskopplingar.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem