Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Eurovision, universitetsupplopp och den importerade antisemitismen

Alice Alexandra Teodorescu Måwe, svensk jurist, lobbyist och samhällsdebattör står upp för Israels rätt att försvara sig mot existentiella hotet från islamismen. Wikipedia
Den intolerans, det hat och aggressivitet, den totala radikaliseringen som skett det senaste halvåret kommer att finnas kvar efter att Eurovisionståget rullat vidare, skriver Teodorescu Måwe.

Vad återstår när cirkus-Eurovision dragit förbi? Det frågar Alice Alexandra Teodorescu Måwe retoriskt i en artikel på nätet. MIFF återger här de viktigaste budskapen.

Det var ett vansinnigt beslut att placera årets Eurovision-final i antisemitismens högborg Malmö. Problemet är bara att snart sagt varje plats i Sverige, liksom i västvärlden generellt, hade varit riskfylld i dessa dagar. Det är pudelns kärna; ty den moderna, till stor del importerade, antisemitismen återfinns numera överallt där det finns en betydande minoritet från Mellanöstern och Nordafrika (så kallade MENA-länderna). Vilket det gör i hela Västeuropa.

När denna importerade antisemitism, som är helt okontroversiell i de länder varifrån en stor andel av de senaste decenniernas migranter kommer ifrån, möter den antisemitism som länge frodats i vänsterkretsar – numera omsorgsfullt paketerad som en pretentiös, strukturell maktanalys – uppstår den giftiga cocktail som kommit att genomsyra alltifrån prestigefulla lärosäten till den självutnämnda kultureliten.

“…den moderna, till stor del importerade, antisemitismen återfinns numera överallt…”

Det är tack vare den så kallade kontexten som Hamas bödlar kommit att skildras som frihetskämpar medan Israel, som utkämpar ett existentiellt krig för sin rätt att existera, återkommande anklagas för folkmord…

Jag vill därför hävda att de återkommande och allt mer hotfulla pro-palestinska “manifestationerna”, som egentligen mest är anti-israeliska, och som i allt högre grad kräver lydnad än dialog, inte hade antagit dagens proportioner utan det stöd och den legitimering som vänstern givit dem – inte minst genom att vara en del av dem.

“…den legitimering som vänstern givit dem…”

Ur detta perspektivkan inte akademins roll – eller snarare svek – nog betonas. Att judiska studenter på amerikanska elituniversitet i våra dagar hotas, uppmanas att undvika sina campus, delta i undervisningen på distans, eller rentav misshandlas av medstudenter – enkom för att de är judar – är ingen tillfällighet. Lika lite som det var någon tillfällighet när det inträffade i Tyskland på 1930-talet.

Det kan tyckas ironiskt att just universiteten, som ska verka som garanter för meritokrati, upplysningsideal, sanningssökande och respekt för meningsmotståndaren reducerats till en arena för politisk indoktrinering och åsiktsenfald.

 “en arena för politisk indoktrinering och åsiktsenfald”

Därför är det avgörandeatt vi som inte är en del av den psykos som wokeismen kommit att bli envetet fortsätter att göra våra röster hörda. Att vi fortsätter att stå på den judiska minoritetens sida i vad som mycket väl kan vara en ödesstund. Att vi inte låter oss tystas med att befogad kritik av det vi bevittnar är ett uttryck för islamofobi.

“stå på den judiska minoritetens sida i vad som mycket väl kan vara en ödesstund”

Kriget i Mellanöstern är en mänsklig tragedi som Hamas startade – och när som helst kan avsluta. Att människor på våra gator och torg, föga förvånande främst i Malmö, gav sig ut för att fira den värsta pogromen sedan Förintelsen innan liken ens svalnat, och långt innan Israels rättmätiga självförsvar initierades, säger något om problemets omfattning och ideologiska rötter.

“…Malmö, gav sig ut för att fira den värsta pogromen sedan Förintelsen”

Det börjar och slutar med värderingar – också på detta område. Vi behöver därför börja tala om var gränserna ska gå för hur människor tillåts agerar gentemot sina medmänniskor i det mångkulturella samhället. Vi behöver tala om vad som är olämpligt i ett demokratiskt samhälle, inte enbart olagligt. Ty den intolerans, det hat och aggressivitet, den totala radikaliseringen som skett det senaste halvåret kommer att finnas kvar efter att Eurovisionståget rullat vidare.

“den totala radikaliseringen som skett det senaste halvåret kommer att finnas kvar”

Alice Alexandra Teodorescu Måwe, svensk jurist, lobbyist och samhällsdebattör står upp för Israels rätt att försvara sig mot existentiella hotet från islamismen. (Foto Linkedin)

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem