Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

KD skärper kraven att flytta ambassaden

Lars Adaktusson (kd). Foto regeringen.se

Som Svenska Dagbladet igår publicerade, skriver Kristdemokraternas partistyrelse i inför partiets riksting i november att Sverige måste ”snarast erkänna Jerusalem som Israels huvudstad”. Sedan ska arbetet med att flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem påbörjas.

Donald Trumps beslut 2018 att flytta deras ambassad från Tel Aviv till Jerusalem, innebar ett erkännande av att Jerusalem är Israels huvudstad. KD:s partistyrelse skriver att ”den största konsekvensen beslutet fick var att fler länder valde att följa USA:s exempel”.

KD ökar tempot

– Vi behöver inte invänta någon eventuell fredsprocess för att ta ett sådant här beslut, säger Lars Adaktusson från Israel. Han är just nu där som ordförande i svenska riksdagens parlamentarikergrupp. Uppdraget är att fördjupa samarbetet mellan svenska och israeliska parlamentariker. Enligt partistyrelsen kan en flytt av den svenska ambassaden ske ”innan en gemensam EU-linje är på plats”, eftersom den processen kan ta lång tid.

KD närmar sig SD

Ett annat parti med stort engagemang för att stödja Israels rätt att, som alla andra stater, själva besluta om var dess huvudstad ska ligga, är Sverigedemokraterna. Både SD och KD har lagt 18 motioner hittills i år, som stött Israels sak. Nästan en fjärdedel av yrkandena, handlade om ambassadflytt. Medan SD har krävt att flytten ska ske omedelbart, har KD skrivit att flytten bör ske ”på sikt” eller ”vid lämplig tidpunkt”. Nu verkar tidpunkten vara här också för KD.

Hur tänker liberaler och moderater om Jerusalem?

Även Liberalernas riksdagsgrupp meddelade 2019 att med ville se en flytt av ambassaden vid lämplig tidpunkt. Moderaternas oklara ståndpunkt i frågan var då att ”Man drar nu från olika kanter i olika riktningar och det tror jag inte är lyckligt för en fungerande fredsprocess.” Kanske har attityden till att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad klarnat även hos dessa partier, i ett möjligt regeringsalternativ i nästa val?

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem