Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Seger för MIFF Sverige: Lunds Center för mellanösternstudier begär utträde ur MESA som bojkottar israeliska akademiker

Universitetet i Lund (Foto wikimedia.commons.org)
Sammanslutningen Middle Eastern Studies Association (MESA), där Centre for Advanced Middle Eastern Studies i Lund (CMES) är medlem, röstade i februari och mars 2022 för att bli en del av den rasistiska BDS-rörelsen mot Israel. 768 medlemmar röstade för och 167 röstade emot i en elektronisk omröstning. Omröstningen i MESA görs av enskilda medlemmar, där institutioner inte har rösträtt.

Israel kallas Mellanösterns demokratiska ö, omgiven av muslimska och arabiska stater som förtrycker kristna minoriteter och som nästan fullständigt har rensats från en miljon judiska medborgare sedan 1940-talet.

Israel utsätts för unik bojkott

Någon liknande resolution har aldrig antagits mot något annat land, även om massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna äger rum i ett antal länder i Mellanöstern.

Israel är en betydande demokrati

The Economists demokratiindex visar till exempel att Israel placerar sig på 23:e plats av 163 bedömda länder 2021. Man vägde samman “valprocess och pluralism, regeringssätt, politisk medverkan, demokratisk politisk kultur och civil frihet”. Israel placerar sig mellan Frankrike på 22:a och Spanien på 24:e plats. Har MESA tänkt att bojkotta Frankrike och Spanien också?

Andra europeiska länder med sämre demokrati än Israel är Polen och Ungern på 51:a respektive 58:e plats. Men nej. MESA har inte ens en tanke på att bojkotta länder i Mellanöstern som befinner sig i ”demokratibotten”, som Jordanien på 118:e plats, Egypten 132:a och Syrien näst sist på 162:a plats.

Vad ligger bakom MESA:s BDS?

Det måste finnas en annan anledning till att MESA vill utöva BDS mot världens enda judiska stat Israel. En uppenbar möjlighet är att mellanösternstudier samlar en överväldigande majoritet av forskare som intresserar sig för arabisk och muslimsk historia, kultur och politik. Andra folkslag, som judar, hamnar i skuggan eller i skottlinjen.

Är MESA ett verktyg för krigföring?

Är det så att den mest närliggande förklaringen till att det mest demokratiska landet i hela Mellanöstern och Nordafrika utsätts för BDS är en kamp mot judar som folk? I så fall har MESA blivit ett politiskt verktyg för hybridkriget som förs mot Israel. Stöder institutioner runt om i Europa och Nordamerika en Israelfientlig agenda?

BDS vill förinta ett legalt land

BDS-rörelsens (bojkott, divestment och sanktion) syfte är att isolera och demonisera Israel, så att landet tvingas att ge upp de rättigheter som andra legala stater har. Judarnas legala rätt till sitt historiska land i Palestina beslutades i San Remo 1920, fastslogs av Nationernas Förbund 1922 och ansvaret övertogs av Förenta Nationerna 1946. Det är ingen ockupation, utan det är ett arabiskt/muslimskt krig mot den judiska, demokratiska, pluralistiska, staten Israel. Fredsavtal finns bara med Jordanien och Egypten, inte med den palestinska myndigheten. När nu MESA blivit en del av det kriget, har flera institutionella medlemmar beslutat sig för att lämna MESA.

Institutionernas val

De som stannar kvar i MESA blir medansvariga för att utestänga israeliska institutioner från samarbete och konferenser. De kan då njuta av föredrag på den flotta årskongressen i Denver, Colorado den 1 – 4 december 2022, medan israeliska institutioner och akademiker stoppas.

De måste även fundera över om anklagelserna som framförs av MESA verkligen stämmer. De måste också förklara hur MESA ska bojkotta israelska institutioner, utan att det drabbar de anställda professorerna och deras studenter. MESA hävdar nämligen att, ”bojkotten inte kommer att riktas mot enskilda studenter eller forskare”, hur det nu är möjligt.

Vilka konkreta BDS-åtgärder MESA-styrelsen kommer att vidta är oklart. Mot vad ska MESA:s sanktioner riktas? Vad ska deinvesteras? Och vilka institutioner, myndigheter, kulturella företeelser ska MESA bojkotta?

Brott mot egna stadgar

Det är svårt att förstå hur stadgarna i MESA om att ”uppmuntra allmänhetens förståelse för regionen och dess folk” och ”förbättra utbildning, ytterligare intellektuellt utbyte, erkänna professionell betydelse, och försvara akademisk frihet” går ihop med BDS av ett demokratiskt land.

Brott mot Diskrimineringslagen

MESA bryter mot svenska diskrimineringslagen som slår fast att “Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet … får inte diskriminera … student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.” Denna diskriminering är antisemitism enligt IHRA-definitionen.

Brott mot Unesco

Unescos konvention mot diskriminering ”förbjuder all form av diskriminering inom utbildning (och) främjar lika möjligheter och behandling för alla inom utbildning på alla nivåer”.

MIFF:s begäran

MIFF skickade ett brev den 27 januari till Centre for Advanced Middle Eastern Studies i Lund, som avslutades med:

“Vi förväntar oss att du drar tillbaka din institutions medlemskap i MESA om resolutionen antas och att du varnar andra medlemmar för denna konsekvens samt överträdelserna som sammanfattats ovan.”

CMES tog avstånd från bojkott

Ett positivt, tydligt besked kom samma dag från institutionen: “CMES har aldrig stått bakom akademisk bojkott av israeliska forskare och CMES stödjer därför inte denna resolution.” Undertecknat av professor Karin Aggestam och professor Ronny Berndtsson.

CMES valde det moraliskt rätta

Efter att MIFF skickat en förfrågan till CMES i Lund om hur institutionen ställer sig till att MESA blivit en BDS-organisation kommer det glädjande svaret från Aggestam och Berndtsson:

”Efter MESA:s omröstning har CMES begärt utträde som institutionell medlem eftersom CMES aldrig stått bakom akademisk bojkott av israeliska forskare”.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem