Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

NGO Monitor: Sida hittade inget terrorstöd. För de letade inte.

Sida granskade inte de mest problematiska bidragstagande organisationerna och uteslöt helt tjänstemännens hatiska nätretorik. Därför ändrade Sida sin ursprungliga bedömning från att fälla till att fria de flesta bidragstagarna från terrorstöd., menar NGO Monitor.

Efter Hamasmassakern den 7 oktober beställde den svenska regeringen en Sida-granskning av huruvida svenska pengar går till aktörer som inte villkorslöst fördömer Hamas, som engagerar sig våld, hotar eller uppmuntrar till våld mot staten Israel eller dess befolkning, eller driva en antisemitisk agenda. Sida skulle även kontrollera personer associerade med bidragsorganisationerna.

Men Sida följde inte direktivet, vilket MIFF kritiserade, och biståndsminister Jonas Forssell var den 10 oktober glasklar:

– Sida har istället gjort ett urval. Det är två olika saker. Ett urval är ett urval, samtliga är samtliga. Det gäller att säkerställa att inga svenska biståndsmedel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas eller andra terroristorganisationer”.

Den nya granskningen av Sida publicerades den 16 januari 2024 och har ånyo kritiserats av MIFF på flera punkter, bland annat för att delat in organisationerna i fem grupper, istället för i två – uppfyller eller uppfyller inte regeringens krav. Dessutom har UNRWA eller den palestinska myndigheten inte granskats.

Uteslöt alla tjänstemäns hatretorik

Den organisation som har störst kunskap på området är välrenommerade NGO Monitor, som sedan decennier granskat de palestinska så kallade icke-statliga organisationerna (NGO) som erhåller enorma summor i ekonomiskt stöd från framför allt västländer. NGO Monitors granskning av den nya Sida-rapporten visar att den ”kunde hävda att (Sveriges) bidragstagande NGO:er inte stödde Hamas brutala attacker mot civila israeler eftersom de helt enkelt inte granskade de mest problematiska NGO:erna … och medvetet och fullständigt uteslutit NGO:ernas tjänstemäns hatisk nätretorik”.

Rentvättar antisemitism

Sida lät ett svensk-turkiskt konsultföretag undersöka vilka NGO:er som “förde en antisemitisk agenda” genom att kontrollera om det fanns något antisemitiskt på deras nätsidor. Men inte ett enda sådant innehåll hittades. Förklaringen är enligt NGO Monitor att definitionen är oklar, tidsramen snäv och att varken företaget Dcipher Analytics eller Sida har några experter som kan identifiera antisemitism.

Dessutom har Sverige antagit International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) arbetsdefinition av antisemitism och hade definitionen använts vore det otänkbart att inte hitta antisemitism bland Sida-finansierade NGO:er och FN-organ som är bland de ledande av antisemitisk anti-israelisk, enligt NGO Monitor.  

Fördömer verkligen de flesta Hamas?

Sidas slutsats blev nu att den stora majoriteten av organisationernas uttalanden antingen fördömer Hamas, ofta i sammanhang där Israel också kritiseras för dess krigföring, eller i allmänhet tar avstånd från alla former av våld mot civila och kränkningar av internationell humanitär rätt.

Detta är en markant omsvängning av Sidas ursprungliga och mer korrekta bedömning, som då hävdade att om bidragstagarna skulle “förbehållslöst fördöma Hamas”, då skulle det utesluta samarbete med praktiskt taget alla Sidas partners.

Bara direktfinansierade NGO:er kollades

Sidas kompletterande granskning har bara skett av de NGO:er och myndigheter som är direkt finansierade av Sida. Därför granskades inte de värsta NGO:erna.

På så sätt, menar NGO Monitor, uteslöt Sida granskningen av de mest problematiska palestinska NGO:erna finansierade av Sverige – Badil, Al-Haq, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), och Palestinian Center for Human Rights (PCHR).

Exempel på vad BADIL publicerar.

Tre av de fyra är en del av Human Rights Programme Palestine 2018-2023, som är helt finansierad av Sida men administreras av en Ramallah-baserad NGO, NGO Developement Center (NDC).

 • Den 8 oktober twittrade BADIL: “Ingenting om det palestinska motståndet är oprovocerad. Det  palestinska folket har lidit i 75 år kolonial-apartheidregim, etnisk rensning, tvång överföring/förflyttning…massakrer på palestinska städer, vanhelgande av palestinier heliga platser…I sökandet efter den omistliga rätten till självbestämmande och återvändande, motstånd är den mest mänskliga och legitima handlingen”.
 • I december 2023 publicerade BADIL en rapport. ”Det är viktigt att notera att upprättandet av staten Palestina vid gränserna före 1967 förverkligar inte det palestinska folkets rätt till självbestämmande, och utesluter inte legitimiteten för deras kollektiva handlingar i strävan efter självbestämmande. Utan så länge som deras rätt till självbestämmande inte implementeras fullt ut av alla och för alla är rätten att göra motstånd aktiverad, oavsett om en stat för eller inte (vissa) palestinier har skapats och erkänns gradvis av medlemmarna i det internationella samfundet”. Med andra ord – Israel ska utraderas, ingen fredlig tvåstatslösning.
 • Badil har på sin webbplats en presentation med titeln “Vad har vi lärt oss av fyra månader av det israeliska folkmordskriget på Gazaremsan?” I den en bild på palestinier som firar på resten av en israelisk stridsvagn som förstördes den 7 oktober attacken finns bildtext ”Palestiniernas motståndskraft på Gazaremsan är fenomenal, och deras fortsatt motstånd är effektivt och kapabelt att nå seger.”

Den svenska regeringen bestämmer vilka organisationer som i slutändan kommer att ingå i programmet, och även beslutar om storleken på det ekonomiska stöd som kommer att beviljas var och en av organisationerna.

Men, med den genomskådliga motiveringen att pengarna bara strömmar genom NDC, granskade Sida bara yttre skalet och inte mottagaren av pengarna, BADIL.

Antisemitisk jämförelse mellan Israels legitima försvar mot terrororganisationer och Förintelsen av judar.

Andra givarländer stoppade finansiering

Istället för att granska frivilligorganisationer som finansieras via NDC, har Sida bara noterat att flera “även granskades av andra givare (av Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz och EU) i samband med attackerna den 7 oktober… i inget fall har dessa granskningar fram till dagens datum resulterat i uppsagda avtal.”

Detta uttalande är falskt, skriver NGO Monitor. Faktum är att Tyskland sade upp kontrakt med Al-Haq och DCI-P innan Sidas recension publicerades.

Deutsche Welle citerade i november 2023 en talesperson från Tyska ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling att Al-Haq inte längre skulle få ta emot tyska medel eftersom “organisationer som stödde väpnat motstånd mot Israel var inte lämpliga partner”.

Det schweiziska utrikesdepartementet (FDFA) meddelade i november 2023 att de avslutade sin finansiering till PCHR på grund av PCHR:s problematiska attityder till våld.

Tidsramen hindrade rättvis granskning

Miljön som möjliggjorde massakern den 7 oktober fanns naturligtvis innan den 7 oktober, men det granskade inte Sida. Ett exempel på denna brist i metod är

Sverigefinansierade Rädda Barnen-projektet, som vidarebefordrade pengar till PCHR. Även om den PCHR hade granskats, skulle PCHR-uttalandet som uppmanar till “väpnad kamp” (terror) ha missats, eftersom den publicerades i maj 2023.

Övervaka rapporter om Badil, Al-Haq och Al-Haqs antisemitiska underkastelse till FN:s Permanent COI.)

Sida raderade NGO-tjänstemäns våldsretorik

Sida begränsade konstlat sin granskning till ”organisationernas externa kommunikation” och berörde inte uttalanden och inlägg på sociala medier från NGO:ernas tjänstemän.

Ett exempel på vad denna metodologiska brist får för effekter återspeglas i fallet med Mustafa Barghouthi, grundaren och presidenten för Palestinian Medical Relief Society (PMRS) som fick 5,2 miljoner dollar från Sida för ett program med titeln “Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Palestina (2021-2025).”

Enligt Sida har PMRS uttryckt ett tydligt avvisande av våld mot civila

och kränkningar av internationell humanitär rätt oavsett vem som begick dem.”

Därför ”ser Sida inget hinder för fortsatt samarbete”.

Men Barghouti berömde Hamas attack och förnekade upprepade gånger det systematiska våldtäkt av israeliska kvinnor under grymheterna.

 • Den 7 oktober 2023 sa president Mustafa Barghouti: ”Idag är en strålande dag för det palestinska motståndet och folket. Motståndet betalas med ränta för attacker av terroristbosättare, och för attackerna mot Al-Aqsa-moskén. Det betalas med ränta för dem som normaliserar [sina relationer] till ockupationen.”
 • Den 7 oktober sa Barghouti till Al Jazeera: “Det är en reaktion på attackerna mot Aqsa-moskén och processen för judaisering av inte bara Jerusalem och Aqsa-moskén utan också hela Västbanken…men kanske politiskt är det också ett svar till dem som trodde att genom normalisering med arabländerna kan de likvidera och marginalisera den palestinska frågan.”
 • Den 6 december 2023 twittrade Baghouthi: ”Det israeliska etablissemanget och regeringen genomför en svart mediakampanj som sprider den falska propagandan om våldtäkt av israeliska kvinnor den 7 oktober för att rättfärdiga de fruktansvärda krigsförbrytelserna de begår sig i Gaza. Amerikansk media tog själva tillbaka anklagelserna om våldtäkt.”

Sida begränsade tidsramen

Granskningen avser bara NGO:er som finansierades av Sverige 2023 och ignorerar de som tidigare fick stöd och som kan få framtida finansiering. Dessutom kontrollerades endast NGO-uttalanden från juli 2023 till 12 januari 2024.

I ett uttalande den 13 maj med anledning av striderna mellan Israel och Palestinska Islamic Jihad (PIJ) uttalade PCHR att det “bekräftar det palestinska folket rätt att motstå ockupationen med alla tillgängliga medel, inklusive väpnad kamp… Efter påtryckningar från europeiska givare ändrade PCHR texten till ”att motstå ockupation med alla legitima medel i enlighet med internationell rätt.” Detta och många andra avsnitt visar PCHR:s olämplighet som partner på Svenskfinansierade projekt.

NGO Monitor har sammanställt omfattande bevis för tjänstemän från svenskfinansierade NGO:er som tydligt stödjer Hamas attack och förnekar de grymheter som begåtts av palestinska terrorister.

Al-Haq finansieras också indirekt av Sverige

Al-Haq finansierades också av svenska Human Rights Program Palestine 2018–2023.

 • Den 10 oktober skrev Al-Haq´s chef Ziad Hmaidan på Facebook, “Du måste bedriva jihad. Den bästa jihad är att förbereda sig för krig, och det är bäst att förbereda sig för krig i Ashkelon (stad i Israel nära Gaza).”
 • Den 10 oktober twittrade Al-Haq´s rättsjurist Ahmed Abofoul, “Det är upprörande att uppmana det palestinska motståndet (tillåtet enligt internationell lag) att AVSLUTA sina attacker samtidigt som man ENDAST ber ockupationsmakten att respektera IHL.”
 • Den 9 oktober delade Hmaidan en bild på Facebook på den palestinske terroristen Ibrahim Nabulsi som riktade en pistol och skrev: “Ett meddelande om intensiv kärlek. Bilden av en av männen i “floden” [Al-Aqsa-floden dvs massakrerna den 7 oktober], under en konfrontation i en av de [israeliska] baser som stormades [av palestinska terrorister]…Känner du igen vem som är på bilden? Detta är den intensiva kärleken för Ibrahim [Nabulsi].”
 • Den 9 oktober skrev Hmaidan på Facebook: “Enbart till Palestina ger vi allt, tills den är nöjd. Och för vad världen vill ha – låt den dra åt helvete.”
 • Den 8 oktober 2023 twittrade DCI-P´s Miranda Cleland: “Det är bortom förolämpning och uppenbart rasistiskt att påstå att när palestinier gör motstånd mot israelisk kolonisering och försöker ta tillbaka deras land, skulle det komma att resultera i antisemitiska attacker i DC. Vilket skämt”. Cleland svarade borgmästaren i DC som fördömde Hamas attackerar och åtog sig att skydda det judiska samfundet i DC.

Inte heller PCHR ville Sida granska

Palestinian Center for Human Rights (PCHR; partner till en Sverigefinansierad projekt med Rädda Barnen)

 • Under konflikten mellan Israel och Palestinska Islamiska Jihad (PIJ) i maj 2023, publicerade PCHR ett uttalande där det “bekräftar det palestinska folket att motstå ockupation med alla tillgängliga medel, inklusive väpnad kamp…”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

 1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
 2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
 3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
 4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem