Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sida : inga biståndsaktörer fördömer Hamas förbehållslöst

Yahya Sinwar, ledare för Hamasregimen på Gazaremsan. (skärmdump)
Sida fick efter Hamas massakrer på över 1200 människor i Israel ett tydligt uppdrag av Tidöpartierna att ”säkerställa att inga svenska biståndsmedel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas”. Eftersom Sida fann att inga aktörer förbehållslöst fördömer terroristorganisationen Hamas, har de tolkat om uppdraget så att alla klarar kravet.

Massakrerna den 7 oktober utfördes av terrorregimen på Gazaremsan som en storskalig invasion av Israel med 3 000 terrorister från Hamas, Palestinska islamiska Jihad, DFLP och Fatahs Al Aqsamartyrernas brigader.

Resultatet blev de mest fruktansvärda massakrer som man kan föreställa sig på över 1200 människor. Bevisen på ihjälskjutna gravida, barn, våldtagna kvinnor, handikappade som brändes levande, halshöggs är väl dokumenterade. Terroristerna dokumenterade det själva. De hade med sig fotografer från AP, CNN och Reuters. Överlevande, vittnen, filmer och rättsmedicinsk undersökning borde inte lämna något tvivel. Ändå ifrågasätts den största massakern på judar sedan Förintelsen. Och även i Sverige firades och lovordades på många platser mördandet av judar.

Det var därför som Tidöpartierna, liksom EU, direkt förbehållslöst fördömde Hamas. De ville redan tre dagar efter massakrerna ”säkerställa att inga svenska biståndsmedel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas”.

Judisk ung flicka från fredsfesten i öknen, som skändats och misshandlats till döds av palestinska terrorister 7 oktober 2023. De bestialiska handlingarna "gillades" snabbt av 5 822 anhängare.

Förbehållslöst fördömer Hamas

presskonferensen den 10 oktober var bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell från Moderaterna glasklar:

”Det gäller att säkerställa att inga svenska biståndsmedel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas eller andra terroristorganisationer”.

Forssell fortsatte sitt tydliga tal med att ”Vi vill inte arbeta med aktörer som inte har en väldigt tydlig syn i de här fundamentala frågorna, där man tar avstånd från terrorism.”

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, tillade ”och att det inte råder någon som helst tvekan om var den svenska politiska ledningen befinner sig i den här konflikten, där man inte kan vara neutral.”

Camilla Brodin, Kristdemokraterna, upprepade ordagrant syftet ”att säkerställa att inga svenska medel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas”.

Den politiska enigheten var fullständig när Fredrik Malm Liberalerna konstaterade att ”Vi kan ju inte kravlöst betala ut miljoner efter miljoner av svenska skattebetalares pengar till aktörer som inte förbehållslöst klarar av att ta avstånd och fördöma den här typen av bestialiska terrordåd som vi har sett.” Ordet ”förbehållslöst” har sannolikt aldrig använts fler gånger på en presskonferens.

Hamasledaren Ismail Haniyeh (till vänster) och Hamas Gazachef Yahya Sinwar under en begravning av en Hamas-ledare i Gaza 2017. (Foto: Flash90)

Uppdraget att kontrollera detta gavs till Sida själva.

I den 34-sidiga rapporten som kom fredagen den 1 december fann Sida att inte någon bidragstagande organisation alls förbehållslöst hade fördömt Hamas. Sida erkänner sedan att man av den anledningen inte använt Tidöpartiernas tydligt formulerade uppdrag – ”att säkerställa att inga svenska medel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas”!

Om man inte läser rapporten och inser vad som står där, blir den missvisande rubriken ”Inget bistånd har gått till Hamas” eller liknande (DN, Aftonbladet, Sveriges Radio, GP, Dagen, Folkbladet, ETC, Kristianstadsbladet).  

Sida menar att om ett förbehållslöst fördömande av Hamas ska tolkas som att aktörerna ”ensidigt” ska fördöma Hamas för massakrerna, utan att samtidigt kritisera Israel, så 

”saknas samarbetsparter i Palestina som helt skulle leva upp till ett sådant krav, FN-systemet inkluderat”.

Med andra ord bedömer Sida att ingen vill kritisera Hamas för massakrerna, utan att samtidigt säga att Israel själva på något sätt också har skuld för massakrerna, genom att existera eller försvara sig (”konfliktens grundorsaker”). Det skulle ”strida mot den humanitära principen om neutralitet”.

Ingen skulle klara kravet

Det mest hårresande är Sidas egen förklaring till att de inte följt direktivet är att då 

”måste det konstateras att detta skulle utesluta samarbete med i stort sett alla Sidas samarbetsparter (inklusive FN, Världsbanken och kanske EU)”. 

Det här är det viktigaste i hela rapporten, vilket MIFF, NGO Monitor, Impact-se med flera påpekat i decennier – nästan alla biståndstagarna är pro-palestinska och anti-israeliska.

Detta uppseendeväckande erkännande är emellertid ingen nyhet för MIFF:s 13 000 medlemmar i Norden. Det är bara tragiskt att inte Israel behandlas som andra länder av omvärlden .

FN:s ensidiga fördömanden av Israel har blivit en fixering. Sida menar nu att Sverige inte kan frångå denna anti-israeliska hållning och kräva att de som får våra biståndspengar förbehållslöst måste kritisera terrorstämplade Hamas massakrer den 7 oktober!

Sida konstaterar att ”ett flertal av Sidas samarbetsparter (är) absolut ovilliga att avstå från att kritisera Israel”.

364 unga civila människor på SuperNovas fredfestival vid Reìm mördades av Hamas den 7 oktober. (Twitter)

Hamas vapen och makt

Vad skulle då hända om Sverige skulle kräva att till exempel Al Haq och Rädda Barnen enbart skulle kritisera Hamas för massakrerna de utförde den 7 oktober och inte kritisera Israel? Med största sannolikhet skulle Hamas förvägrat sin befolkning hjälp från dessa organisationer. Hamas håller palestinierna, som röstat fram dem, som mänskliga sköldar. De är ett vapen för målet att förgöra landet Israel och alla judars död, enligt dem själva.

Hamas slängde ut FN-chefen Schmale från Gaza som 2021 sanningsenligt sa att Israel inte avsiktligt bombar civila. På liknande sätt kan även Sverige bli beroende av Hamas, om vi inte gör och säger som Hamas vill.

”Sammanfattningsvis blir denna översyn därför överflödig om att ´oförbehållsamt fördöma´ ges denna väldigt strikta tolkning.”

Sida kunde mycket väl följt de mycket tydliga uppdraget som de fyra partierna gav. Men känner till den obehagliga sanningen om terrorregimen Hamas makt över Sidas bidragstagare och det ömsesidiga beroendet dem emellan.

Vad kritiserar Sida MIFF för?

Sida kritiserar MIFF:s artikel som listar elva organisationer som inte förbehållslöst tar avstånd från Hamas eller ger Israel skulden för Hamas massiva terrorattack. De lever inte upp till svenska regeringens krav.

Det var ju det som Tidöpartierna ville veta och som Sida själva konstaterat att ”i stort sett alla Sidas samarbetsparter” inte lever upp till. Sida anklagar alltså MIFF för att skriva det som de själva konstaterat och regeringen ville ha fram.

Sidas ensidiga partners

Sida har valt att enbart samarbeta med israelkritiska organisationer, som ger ett sken av objektivitet genom att de har sitt säte i Israel och har israeler anställda. Att även ta in någon annan röst kunde ge balans, men NGO Monitors trovärdighet ifrågasätts trots att de har de kunskaper som regeringen faktiskt efterfrågat.

Sida – inga biståndstagare uppfyller regeringens krav

Sida konstaterat att i princip inga biståndstagare uppfyller regeringens krav på att förbehållslöst fördöma terrororganisationen Hamas massakrer mot civila den 7 oktober. Därför har Sida helt sonika omtolkat uppdraget, annars skulle ”i stort sett alla Sidas samarbetsparters” fällas.

Hamas är förutom massakrerna den 7 oktober dessutom ensamt ansvarig till det nuvarande försvarskriget mot terrorregimen, som hade aldrig inträffat om inte Hamas hade anfallit och svurit på att upprepa massakrer tills Israel är utplånat.

Hamas egen propagandavideo på anfall mot en idyllisk israelisk by den 7 oktober. (Skärmdump)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem