Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Palestinagruppernas förvridna valenkät

Palestinagruppernas valenkät
Palestinagruppernas (PG) valenkät innehåller frågeställningar som hamrar in felaktiga påståenden som partierna ska besvara. Samtidigt skriver de att ”Flera svar har upprört oss” och anklagar ett parti för svar som ”överhuvudtaget inte (är) underbyggda av fakta” och ”direkt felaktigt”.

Alla riksdagspartier och feministiskt initiativ har besvarat enkäten, i motsats till MIFF:s valenkät, där Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) inte velat besvara våra frågor. PG har inga ja/nej/vet inte-alternativ.

PA:s miljöförstöring undviks

I en av frågorna sker påståenden om ”negativa klimat- och miljöpåverkan som Israels ockupation innebär för palestinier” utan att ta upp palestiniernas bildäcksbränningar, illegala brännande av elektriska plastkablar och illegala byggnationer utan fungerande avlopp. Detta är något som den palestinska myndigheten (PA) har ansvar för.

Palestinagruppernas enögdhet om Gaza

Enögdheten fortsätter i frågan om ”Israels femtonåriga blockad av och upprepade militära angrepp mot Gaza”. Varken Egyptens gränskontroll av Gaza eller att det bara är vapen och liknande som hindras från att föras in på Gazaremsan nämns. Inte heller att Israel endast besvarar Hamas och Palestinska Jihads angrepp och förberedelser till angrepp mot Israel.

PG bortser från illegala palestinska byggnader

När det gäller illegala bosättningar handlar det bara om israeler, men man verkar inte vilja tala om de nästan 100 000 illegala palestinska byggnaderna på israeliska område B och C på Västbanken.

Palestinagrupperna bryr sig inte om avtal

Även mantrat om ”tvångsfördrivningen av palestinier” tas upp och det är oklart om de menar några av de mängder med illegala palestinska byggnader som domstolarna meddelar ska avlägsnas. Illegala byggnader i Sverige måste också avlägsnas, men PG verkar tycka att palestinier ska få bryta mot de bindande Osloavtalen.

Högst betyg av Palestinagrupperna

PG vill att alla partier i handling ska ”stå upp för internationell rätt och mänskliga rättigheter genom att låta Israels kränkningar … få konsekvenser”.

PG jämför partiernas svar med sina egna ståndpunkter och då hamnar MP, V och FI i topp.

Demoniserande omskrivning

Precis som PLO, Hamas, Palestinska Islamiska Jihad och Hizbollah benämner PG Israel som ”ockupationsmakten” i enkäten. Att Israels legala försvarskrig mot Jordanien och Syrien 1967 ledde till detta långvariga tillstånd på grund av att Israel förvägras ett fredsavtal, tas inte upp.

KD “hävdar”

Kristdemokraterna (KD) kallar ”Israel för Mellanösterns enda demokrati och ett föredöme i sin omvärld” och ”erkänner Jerusalem som Israels huvudstad”. KD ”hävdar dock att den palestinska sidan kategoriskt säger nej till fredssamtal” enligt enkäten.

SD: Israel har rätt att vara i Judéen

Sverigedemokraterna (SD) menar, enligt PG-enkäten ”att palestinska terrorgrupperingar ständigt angriper Israel vilket omöjliggör fredssamtal” samt att ”Israel har stöd i folkrätten och internationellt antagna regler för att ´säkerställa skyddet för landets befolkning och landets överlevnad genom att närvara i Judéen och Samarien (Västbanken)’.”

Grundorsaken till extremism

”Ockupationen av Palestina och förtrycket av palestinier” säger MP, V och FI är ”grundorsaken till våldsamheter och extremism” enligt PG:s analys.

Apartheidbegreppet ska användas

PG vill hamra in ”apartheidbegreppets relevans” i sina frågor, men Centerpartiet (C) svarar att “Det är deras [Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem, Yesh Din och flera av FN:s särskilda rapportörer] slutsatser, vi delar inte deras syn”. PG:s sura kommentar i analysen är ”vilket är talande för de partier som inte vill använda apartheidbegreppet”.

SD:s svar ”felaktiga”

”Sverigedemokraterna (SD) går så långt som att kalla Amnesty och de andra organisationerna för antisemitiska.”

SD:s svar, betygsätter PG som ”överhuvudtaget inte underbyggda av fakta. Mycket av det som påstås är direkt felaktigt”. Något som helst exempel på vad som är felaktigt eller vad som inte stämmer med fakta – det ger inte PG alls.

S använder inte “begreppet”

Socialdemokraterna (S) svarar ”Detta är inte ett begrepp som EU och Sverige använder i relation till denna situation”.

MP skriver om ”utomrättsligt dödande”

MP skriver i sitt svar att Israel bedriver ”utomrättsligt dödande och ojämlikhet inom rättssystemet (vilket) utgör apartheid”. Margot Wallströms famösa antisemitiska påstående tycks ha plockats upp av MP.

M och L likställer ansvaret

Moderaterna (M) och Liberalernas (L) enkätsvar menar PG vara ”svåranalyserade eftersom de i flera fall inte svarar på frågan. Vi tolkar deras svar som att de likställer parternas ansvar”.

KD och SD ”framhåller att palestinier måste sluta använda våld”. 

”L är negativt inställda till bojkott som metod, en uppfattning som delas av övriga partier utom MP, V och FI”.

KD och SD anklagar felaktigt

PG recenserar och rättar KD och SD genom att ”påpekas att KD och SD för fram mycket allvarliga och felaktiga anklagelser mot det palestinska civilsamhällets BDS-rörelse”.

PG jämför Israel med Ryssland

PG vill försöka sätta likhetstecken mellan Israel och Ryssland, trots att både Israel och Ukraina upprättats enligt ”uti possidetis juris”-principen.  ”I samband med invasionen av Ukraina fattade EU beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland, som Sverige följer. Inga sanktioner har införts mot Israel”.

S svarar ”Varje konflikt är unik och det går inte att jämföra kriget i Ukraina med Israel-Palestinakonflikten”.

KD “står upp för Israels rätt”

KD skriver att man ”står upp för Israels rätt att försvara sig och skydda sin civilbefolkning” och man har motionerat om förekomsten av hatpropaganda och uppvigling till våld i palestinska skolböcker, villkorat bistånd till Palestinska myndigheten, flytt av Sveriges ambassad från Tel Aviv till Jerusalem” mm.

KD anser att UNRWA ”bör avvecklas, så att UNHCR övertar ansvaret för de palestinska flyktingarna”.

Palestinagruppernas valenkät

Palestinagrupperna skriver att ”Flera svar har upprört oss”, medan MIFF skulle kunna tillägga att Palestinagruppernas frågor och kommentarer till partiernas svar har upprört, men knappast förvånat oss.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem