Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sidas nya rapport – över 90% av biståndsorganisationerna har inte förbehållslöst tagit avstånd från Hamas

Har bara 10% av organisationerna som får svenskt bistånd till palestinierna tagit avstånd till Hamas? här symboliserad med Yahya Sinwar, Hamas terrorledare på Gazaremsan.
Sidas nya rapport till regeringen visar att 189 av de 207 granskade organisationerna som fått ekonomiskt stöd av Sverige inte villkorslöst fördömt terrororganisationen Hamas massakrer den 7 oktober som startade det pågående Gazakriget.

Sida fick bakläxa av biståndsminister Jonas Forssell för att Sidas första rapport i december inte hade följt uppdraget att granska samtliga organisationer som har fått svenskt stöd.

Sida har istället gjort ett urval. Det är två olika saker. Ett urval är ett urval, samtliga är samtliga.

På presskonferensen den 10 oktober var biståndsminister Johan Forssell glasklar: Det gäller att säkerställa att inga svenska biståndsmedel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas eller andra terroristorganisationer”.

18 av 209 organisationer fördömer Hamas förbehållslöst

Sida har nu granskat 209 organisationer och funnit att endast 18 av dem är ”Organisationer som förbehållslöst fördömt Hamas”. Eller som Sida-rapporten beskriver det: ”Förbehållslösa fördömanden (kategori fem) bland de analyserade uttalandena har gjorts av 18 organisationer.”

Dessa 18 organisationer har gjort 125 inlägg som ”ofta (innehåller) skildringar av effekterna av attackerna och personer som drabbats.”

189 bidragstagande partners har inte uppfyllt kraven 

De övriga 189 organisationerna försvarar Hamas, har inte uttryckt sig alls eller har gjort generella uttalanden om våld mot civila och internationell rätt eller ”förklarat attackerna genom att hänvisa till konfliktens grundorsaker”. Dessa 189, som alltså inte uppfyllt regeringens krav på att förbehållslöst fördöma Hamas, har Sida delat in i fyra kategorier. Trots uppdelningen uppfyller inga av de 189 organisationerna Tidöpartiernas krav.

Fredrik Malm (L) har tidigare konstaterat att ”Vi kan ju inte kravlöst betala ut miljoner efter miljoner av svenska skattebetalares pengar till aktörer som inte förbehållslöst klarar av att ta avstånd och fördöma den här typen av bestialiska terrordåd som vi har sett.”

Camilla Brodin (KD) upprepade ordagrant syftet ”att säkerställa att inga svenska medel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas”.

Sida och UNRWA

Beträffande UNRWA, vars neutralitet särskilt ifrågasatts, menar Sida att det är ”en organisation som i sin externa kommunikation varit tydlig i att fördöma Hamas attacker ´i starkast möjliga ordalag´”.

Det enda exemplet som ges är ett uttalande som UNRWA gjorde den 26 januari 2024 tre och en halv månad efter massakrerna och inför en allt växande kritikstorm som kan leda till UNRWA:s nedläggning. Således en läpparnas bekännelse inför galgen, där inte “Hamas” ens nämns.

Sida beskriver också de massiva bevisen för infiltration av terrorister bland palestinska anställda med att ”Enskilda anställda inom UNRWA har beskyllts för att i privata chatgrupper (av UNRWA ej sanktionerade) ha gjort uttalanden till stöd för Hamas’ attacker.”

UNRWA vägrar kontroll

UNRWA vägrade acceptera att Sida fick göra sticksprovskontroller, med hänvisning till att Sverige har accepterat FN:s ordinarie rutiner för uppföljning. Sida kan därför inte kontrollera UNRWA så som den svenska regeringen begärt.

Humanitärt bistånd fortsätter

Sidas slutsats är att ”Beträffande samarbetspartner inom det humanitära biståndet noteras inga allvarliga brister och utbetalningar till dessa organisationer kan fortsätta”.

Undantaget är endast UNRWA där det finns ”behov av fortsatt utredning innan slutsats”.

I en bilaga listas förutsättningar för att återuppta samarbetet med respektive organisation. MIFF återkommer till listan senare.

Ingen granskning av PA, men…

Granskningen av den palestinska myndigheten (PA) ingår inte i uppdraget då Sida skriver att de har begränsad kontakt.

Sida försvarar emellertid PA ändå genom att de tycker att president Abbas gjort “ett tydligt avståndstagande” den 10 oktober med uttalandet:
Vi förkastar metoderna att döda civila eller skada dem på båda sidor”. Att detta inte är ett förbehållslöst fördömande av Hamas massakrer på civila är uppenbart och ett tecken på Sidas enträgna, mångsidiga försök att undgå regeringens klara, nya linje mot Hamas och dess partners.

 

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem