Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Terrorstödjande NGO med svenska bidrag försvarar Hamas angrepp och mål

Jan Egeland, generalsekreterare för norska flyktingrådet, som får 46 miljoner kronor från Sverige, men NRC lägger skulden för terrorinvasionen den 7 oktober på israelisk ”ockupation”, trots att Gaza etniskt rensats från judar. (Foto: Yousef Hammash, NRC)
Direkt efter islamistiska terrororganisationers invasion av Israel den 7 oktober har de svenskstödda pro-palestinska organisationerna gjort uttalande på sociala media som helt försvarar Hamas och Palestinska Jihads storskaliga anfall på Israel.

Sidas OpenAid visar detaljerat hur mycket svenska pengar som stött dessa organisationers kamp mot den judiska staten Israel. Men det finns inte en chans att, som statsminister Ulf Kristersson hävdade i gårdagens partiledardebatt, ”att säkerställa att inte en enda skattekrona går till någonting som ens är i närheten av terrorism”.

Eftersom dessa organisationer är som en bläckfisk, med många armar och arbetande i det mörka, kan svenska myndigheter inte kontrollera dem. De accepterar inte heller kontroll och infiltrerar EU:s tjänstemän. Deras agenda avslöjas när de tävlar om att stödja den krigiska kampen för att utplåna judarna i Israel, genom till exempel uttalanden på sociala media för sina anhängare.

Dessa organisationer har brutit avtalet med Sverige och penningströmmen till dem måste stoppas idag!

Exempel på uttalanden från Sidas direkta bidragstagare som är aktiva i konflikten:

Norweigian Refugee Council (NRC)

Norweigian Refugee Council (NRC) ges 46 miljoner kronor (4,2 miljoner USD) från Sverige, men vägrar fördöma Hamas och Islaiska Jihads terrorangrepp mot Israel, där flest civila judar dödats på en dag sedan Förintelsen i Nazi-Tyskland.

Den 7 oktober publicerade NRC Palestinas chef Ana Povrzenic ett uttalande som bara bekräftade att

“Alla parter måste följa internationell humanitär rätt genom att avstå från att medvetet eller urskillningslöst rikta in sig på civila. De måste följa principerna för humanitär rätt. Den enda vägen mot stabilitet och fred är att det internationella samfundet äntligen tar itu med grundorsakerna till konflikten, inklusive ett slut på ockupationen av palestinskt territorium. Vi övervakar den humanitära effekten och förbereder oss för att stödja dem som behöver humanitärt bistånd.”

Islamisternas mål

Islamisternas öppna, uttalade mål är att döda judarna i Israel och judendomen generellt, vilket är problemet. Med ”ockupation” menar de att det finns judar i sitt hemland Israel. NRC stöder med sitt narrativ Hamas och dess ledning i Teheran.

Al-Haq och Al-Mezan

Al-Haq och Al-Mezan får tillsammans med liknande NGO:er 90 miljoner kronor (8,1 USD) av oss.

Den 8 oktober publicerade Al-Haq, Al Mezan med flera ett uttalande som uppmanade till “Omedelbara åtgärder från det internationella samfundet för att stoppa Israels repressalier mot palestinska civila”.

”Lördagen den 7 oktober 2023 engagerade palestinska väpnade grupper en operation som svar på eskalerande israeliska brott mot det palestinska folket … Al-Haq, Al-Mezan och Palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) det internationella samfundet att vidta omedelbara och brådskande åtgärder för att stoppa Israels hämnd och repressalier mot Gazas civilbefolkning och civila föremål. De senaste uttalandena från det israeliska etablissemanget som citeras ovan visar på ett aldrig tidigare skådat antal mord, där civila bär bördan. … få ett slut på israeliska brott … tredjestater som delar ansvaret för dess konsekvenser. … om inga omedelbara åtgärder vidtas av det internationella samfundet för att hålla Israel ansvarigt … För detta ändamål uppmanar vi FN:s säkerhetsråd, tredjestater och FN:s medlemsstater att omedelbart ingripa med alla nödvändiga medel för att upphöra med Israels attacker … och att införa sanktioner och ett vapenembargo mot Israel.”

Kommer dessa organisationer få ännu mer bidrag av Sverige, som förre utrikesminister Bildt Twittrar om?

Inkonsekventa policyer och mål

Utlandsbistånd är ett sätt att genomföra politik och uppfylla mål. En betydande brist på transparens, liksom outsourcing av projekt, hämmar dock ett effektivt genomförande av svensk politik. Här saknas konsekvens när det gäller själva politiken.

Samtidigt som Sida syftar till att främja ett ansvarsfullt civilt samhälle och mänskliga rättigheter, finansierar Sida bistånd till flera icke-statliga organisationer som avvisar samarbete eller dialog med Israel och ser Israels fortsatta existens som ett brott mot mänskliga rättigheter.

Stoppa bidragen idag!

När dessa bidragstagande NGO:er lägger skulden för den storskaliga invasionen av Israel och massakern på över 700 israeler på judarna själva, måste alla dessa bidraG stoppas. Idag. Det är det minsta de kan kräva från Sveriges regering som tidigare avfärdat varningsropen.

BADIL, DVI-P, B´Tselem, Breaking the Silence, Gisha, Yesh Din med flera är ytterligare några av de hundratals pro-islamistiska organisationerna med västliga bidrag, som vävs ihop med samma agenda – att störta det demokratiska och judiska landet Israel.

Svensk terrorgrupp

Den i Sverige aktiva terrorgruppen Samidoun publicerar nu på sin hemsida:

När morgonen gryr den 7 oktober 2023 reser sig motståndet i hela det ockuperade Palestina och krossar belägringen av Gaza med en omfattande offensiv som konfronterar ockupanten till lands och i luften, tar kontroll över palestinsk mark, griper bosättare och soldater och avfyrar tusentals missiler medan palestinska motståndsstyrkor kämpar för att främja återvändo och befrielsen av Palestina

Någon ”tvåstatslösning” är helt inaktuell för dem och de många andra pro-islamistiska grupperna. Finns det något tydligare bevis på deras mål? Att utplåna hela Israel och upprätta en islamisk stat. Varför används inte Sveriges nya terrorlag på Samidoun?

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem