Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Är detta slutet för FN?

FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld 1953. Då fanns ett stort hopp om FN som fredsbevarare och Sverige som en betydelsefull internationell aktör. (Foto wikimedia.commons)
Analys: Vilket berättigande har FN när säkerhetsrådets ordförandestat oprovocerat brutalt ödelägger en suverän stat och när FN är besatt av att fördöma den legala, demokratiska staten Israels försvar mot utplåning?

Nationernas Förbund (NF) var FN:s (Förenta Nationernas) föregångare. Det bildades 1920 efter första världskriget för att förhindra krig, avveckla internationella konflikter genom förhandlingar och skydda minoriteter i Europa. Till sitt förfogande hade man inga väpnade styrkor och var beroende av stormakterna. När andra världskriget bröt ut hade NF 58 medlemsstater.

Varför lade man ner NF?

När Hitlers Tyskland startade andra världskriget och genomförde den industriella utrotningen av judarna i Europa, hade NF misslyckats med sitt syfte – att förhindra krig, förhandla om tvister och att skydda Europas minoriteter. I praktiken upphörde NF i september 1939 när Hitler gick in i Polen. Formellt upphörde NF den 17 april 1946.

NF misslyckades med Palestinamandatet

Ett av NF:s uppdrag var att hjälpa till med bildandet av nya stater såsom Syrien, Libanon, Irak, Iran och många stater i Afrika. Dessutom skulle Mandatet för Palestina etablera ”ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina”. Detta var lika legalt bindande som för Syrien och Iran.

NF hann inte bilda den judiska staten innan andra världskriget och Europas judar hade ingenstans att fly undan nazisterna. Minst sex miljoner judar mördades för att judarna hade ingen egen stat.

Storbritannien bröt mot NF:s folkrättsbeslut

Britterna skulle enligt NF:s beslut den 24 juli 1922 artikel 6 ”underlätta judisk invandring under lämpliga förhållanden och skall uppmuntra … täta judiska bosättningar på land, inklusive statlig mark och ödeland …”.

Tvärt emot internationell lag stoppade britterna den legala judiska invandringen till deras kommande land. Vitböcker hindrade flykten från gasugnarna, medan man lät araber fritt strömma in i det kommande judiska landet.

Varför skapades FN?

FN skulle åstadkomma det NF hade misslyckats med – att skapa fred. FN bildades den 24 oktober 1945 för att ”upprätthålla internationell fred och säkerhet och att … undanröja hot mot freden samt för att undertrycka angreppshandlingar eller andra fredsbrott … i överensstämmelse med rättvisans och den internationella rättens principer tillrättalägga eller lösa internationella tvister … som kunna leda till fredsbrott”.

Säkerhetsrådets ordförande krossar en suverän stat

FN:s säkerhetsråd skapar internationell lag genom beslut, när de fem permanenta medlemmarna är eniga. Endast då. Nu har självaste ordförandenationen, Ryssland, oprovocerat och genom att använda bevisligen falska anklagelser, invaderat den suveräna medlemsstaten Ukraina.

Detta flagranta brott mot FN:s stadgar innebär att hela det internationella rättssystemet faller. Ryska ordföranden i säkerhetsrådet har krossat FN, vars primära roll som fredsskapare är raderad.

FN har brutit mot folkrätten

Enligt NF:s artikel 5 skulle ”inget av Palestinas territorium … ges eller utlånas till, eller på andra sätt placeras under kontroll av, någon annan främmande makts regering”.

När NF upphörde 17 april 1946 övertog FN dessa förpliktelser som internationell lag. Trots det antog 2020 FN:s generalförsamling (UNGA) 17 resolutioner mot Israel. Endast 6 resolutioner antogs mot alla andra länder i världen tillsammans. Många av resolutionerna förnekar Israel den folkrätt de fått av NF och FN.

Det är endast den judiska staten Israel som har legal rätt att avstå från något territorium, enligt artikel 5.

Är Ryssland och Iran ”fredsälskande”?

FN:s stadgar säger att ”Medlemskap i Förenta Nationerna står öppet för alla andra fredsälskande stater”. Ryssland håller nu på att oprovocerat krossa en demokratisk stat och Iran svär på att utplåna världens enda judiska stat – den mest demokratiska staten i den delen av världen.

FN kan inte hindra vare sig Ryssland eller Iran. Ukrainarna och israelerna får slåss själva för sina liv.

FN:s roll för flyktingar

FN:s flyktingorgan UNRWA har 30 000 anställda palestinier trots att det bara finns drygt 20 000 palestinska flyktingar kvar i livet. Hela världens alla andra flyktingar, som syrier och ukrainare, ska bli hjälpta av det andra flyktingorganet i FN, UNHCR, som bara 17 800 anställda.

FN har med det gigantiska flyktingorganet UNRWA skapat 7 miljoner så kallade ”flyktingar” och är därmed en av de största orsakerna till att det inte blir någon fred med Israel. Det har lönat sig att få bidrag och vägra förhandla för en fredlig lösning.

FN har misslyckats med sitt uppdrag

FN har misslyckats med att bevara och skapa fred i Mellanöstern och Europa. FN har misslyckats med att följa de internationella lagar de själva stiftat. FN har misslyckats i att vara rättvis och oberoende. Tyvärr har FN misslyckats lika mycket som ledde till NF:s upplösning. Men FN har lyckats skapa 7 miljoner “palestinska flyktingar”.

Har FN något berättigande längre?

FN är besatt av att skada Israel juridiskt genom att anse att de ockuperar ett område som de fått legalt fastställt av NF och FN själva. Det har nästa alla andra länder inte brytt sig om. Men nu blir frågan om FN kommer ha något berättigande, när dess ordförandenation oprovocerat krossar en fredlig grannation och FN åter står maktlös. NF kunde inte stoppa Hitler och FN kan inte stoppa Putin.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem