Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Så används barn i propagandan för att demonisera Israel

Palestinska barn blir misshandlade i kampen mot Israel. (Illustrationsfoto från www.pcsweek.org)
Om åtgärder inte vidtas kommer terrororganisationernas rekrytering av palestinska barnsoldater att fortsätta och därmed hotet om våld riktat mot israeler.

Det pågår en lång och utstuderad kampanj för att framställa Israel som seriell missbrukare av barns rättigheter. Ett exempel var BBC:s nyhetspresentatör Anjana Gadgil sa till före detta premiärminister Naftali Bennett att “israeliska styrkor är glada över att döda barn.” Det skriver Liora Henig Cohen, forskare vid NGO Monitor, i en artikel i Jerusalem Post.

Ignorerar palestinska övergrepp mot barn

I flera år har ett nätverk av icke-statliga organisationer (NGO), med avsikt att skapa internationella sanktioner mot Israel, lobbat för att få in IDF på en svartlista över väpnade grupper som begår allvarliga kränkningar av barns rättigheter. Längs vägen anklagar NGO:erna Israel för att på ett unikt och avsiktligt sätt rikta in sig på barn, samtidigt som de ignorerar palestinska övergrepp på barn i samband med terrorism.

Årlig FN-rapport

Årligen publicerar FN en rapport om “Barn och väpnade konflikter” (CAAC), för att lista och bestraffa allvarliga kränkningar av barns rättigheter under väpnade konflikter. En sådan är rekrytering och användning av barn av palestinska terroristorganisationer i Jenin, där fyra tonåringar nyligen dog – alla stridande för terroristgrupper.

CAAC-rapport svartmålar Israel

Rapporten åtföljs av en ”svartlista” – som specificerar väpnade grupper, såsom ISIS, Boko Haram, talibanerna och al-Qaida, för deras attacker och andra övergrepp mot barn.

ysen om Israel görs av en “arbetsgrupp” organiserad av UNICEF-kontoret i Jerusalem, många är samma organisationer som kampanjar för att svartlista israeliska försvaret IDF. Till exempel DCI-PS, som utpekad som en terroristenhet av Israel på grund av banden till terroristorganisationen PFLP. Även BDS-förespråkare och grupper som har lobbat för Internationella brottmålsdomstolens utredningar mot israeler. Alla finansieras av EU.

Detta trots UNICEF:s riktlinjer som kräver neutralitet, opartiskhet och oberoende för arbetsgruppsmedlemmarna.

CAAC-rapporten bortser från sanningen

Föga överraskande har CAAC:s rapporter konsekvent förbisett palestinsk hets och användning av palestinska minderåriga i våldshandlingar mot israeler. I den senaste upplagan, publicerad den 27 juni, verifierade FN rekryteringen och användningen av endast en enda palestinsk minderårig.

Blundar för 90 dödade barn

I skarp kontrast har NGO Monitor identifierat cirka 90 palestinska minderåriga som dödats när de ägnade sig åt våld mot israeler, som skottlossning, knivhugg, kastande av sprängämnen, molotovcocktails och stenar – sedan januari 2018. Av dem var cirka 40 tonåringar anslutna till terroristorganisationer som Hamas, Palestinska Islamiska Jihad, al-Aqsa Martyrernas Brigader, Lions’ Den och PFLP.

CAAC förvränger å det grövsta den israelisk-palestinska konflikten och låtsas vara okunnig om palestinsk användning av barn i kriget mot Israel.

Kriterier bara för Israel

Samtidigt hävdar CAAC-rapporten från juni 2023 att cirka 18 % av alla påstådda “allvarliga kränkningar” av israeliska styrkor orsakades av användningen av tårgas (under palestinska upplopp). Enligt US Center for Disease Control är effekterna av tårgas “vanligtvis kortlivade (15-30 minuter) – och uppfyller inte CAAC:s egna kriterier på skador. Användningen av tårgas nämns inte i samband med någon annan konflikt.

Avslöjande dubbelmoral

“Förnekande av humanitär tillgång” handlar i andra konflikter om rån, utpressning och övergrepp på humanitär personal. Men bara när det gäller Israel gäller detta avslag på tillståndsansökningar för Gazabor som söker medicinsk behandling i Israel eller Västbanken. Detta står för över 60 % av de totala israeliska “kränkningarna”. Men Israel är inte skyldigt att tillåta några icke-israeler alls tillträde till landet.

Som ett resultat av beroendet av Europafinansierade partiska NGO:er i UNICEF:s ”arbetsgrupp” hängs Israel ut i årets rapport som att begå fler kränkningar än Syrien, Afghanistan och Jemen.

Krav på Sverige och FN

CAAC:s snedvridna metod måste åtgärdas. Israel och andra ansvariga regeringar måste kräva att säkerhetsrådet och UNICEF säkerställer att terrorrelaterade propagandafokuserade anti-israeliska NGO:er får inte ingå i FN-organens arbete.  Deras data är bevisligen inte trovärdiga. Rapporteringen måste följa internationella standarder som tillämpas lika på alla konflikter

Sverige måste omedelbart upphöra med stödet till sådana organisationer som utnyttjar barn för att främja demonisering.

Annars kommer den fortsatta rekryteringen av palestinska barnsoldater att fortsätta, liksom våldet mot israeler.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem