Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Varnar för faran för inbördeskrig

Israels president Isaac Herzog har kommit med ett kompromissförslag angående rättsreformen. Fotograferad här den 13 mars 2023. (Foto: Flash90
Israels president Isaac Herzog har kommit med ett kompromissförslag i tvisten om rättsreformen, men regeringen har hittills avvisat hans förslag.

Den 15 mars kom president Isaac Herzog med ett kompromissförslag i den heta dispyten om rättsreformen i Israel. Presidenten talade till nationen och varnade båda sidor “att inte förstöra landet” i en strid om rättsväsendet.

Herzog varnade för att de hårda ordkrigen sliter isär landet och att faran för inbördeskrig är mer verklig än någon gång i landets historia.

– De senaste veckorna har slitit isär oss. Det skadar Israels ekonomi, säkerhet, politiska band och särskilt enheten. Sabbatsmåltiderna har blivit ett slagfält där vänner och familj har blivit rivaler, sa Herzog.

I flera veckor har presidenten lett kompromissförhandlingar mellan oppositionen och regeringen bakom stängda dörrar. Juridiska experter från hela det politiska spektrumet har deltagit i förhandlingarna i hopp om att nå en bred nationell överenskommelse, skriver Times of Israel.

– Detta ramverk skyddar var och en av er, medborgare i Israel. Detta ramverk skyddar Israel som en judisk och en demokratisk stat, sa presidenten om kompromissförslaget, som han kallade en gyllene medelväg.

Avvisade kompromissen

Men redan kort efter att presidenten hade publicerat sitt kompromissförslag avvisades det av premiärminister Benjamin Netanyahu.

– De saker som presidenten har föreslagit har inte koalitionen varigt eniga om och centrala delar av hans förslag upprätthåller bara den befintliga situationen. Det ger inte den nödvändiga balansen mellan de verkställande makterna, sa premiärministern.

Trots avslaget säger presidenten att förslaget är en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner mellan parterna.

Inte heller oppositionsledaren Yair Lapid från Yesh Atid har anammat kompromissen, men gratulerar ändå presidenten till förslaget.

– Vi måste närma oss presidentens förslag med respekt för allt arbete som ligger bakom och för de värderingar som ligger till grund för det, sa han.

Men en annan ledare för oppositionen, tidigare försvarsminister Benny Gantz, sa att han accepterar presidentens kompromiss “som en grund för lagstiftningen” istället för koalitionens kontroversiella rättsliga reform.

De senaste tio veckorna har det varit stora demonstrationer på Israels gator mot regeringens planerade reform. Demonstrationerna pågår fortfarande.

Hundratusentals israeler demonstrerade mot regeringens rättsliga reform den 1 mars 2023. (Foto: Flash90)

Den israeliska regeringen vill genomföra en rättsreform som ska ge politikerna makt att utse nya domare. Reformen kommer också att begränsa Högsta domstolens möjlighet att lägga in sitt veto mot lagar som de anser bryter mot Israels konstitutionsliknande grundlag.

För och emot reformen

Reformens förespråkare anser att det är fel att domare, som inte är valda, har befogenhet att granska beslut som fattas av förtroendevalda.

Kritikerna av reformen menar att regeringen kommer att få för mycket makt och flera menar att reformen hotar hela den israeliska demokratin.

En opinionsundersökning visar att majoriteten av israelerna är emot stora delar av reformen, inklusive många av premiärminister Netanyahus egna väljare.

Flera av Israels ledande ekonomer varnar för att reformen kan försvaga landets ekonomi, men reformen har också sina anhängare. Bland annat har 120 akademiker skrivit på en namninsamling till stöd för reformen.

Delar av reformen har haft sin första behandling i riksdagen. Reformen förväntas slutbehandlas i slutet av mars.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem