Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF i Jerusalem Post: “Skönmålningen av UNRWA måste avslöjas”

Skärmdump från jpost.com.
"FN:s undersökningskommitté har inrättats för att rentvå det korrupta, Hamas-infekterade UNRWA", säger Conrad Myrland, VD för MIFF.

Den 5 februari meddelade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att en “oberoende utredningsgrupp” skulle inrättas. Syftet med gruppen är att ta reda på om FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingars ättlingar (UNRWA) “gör allt som står i dess makt för att säkerställa neutralitet och för att svara på anklagelser om allvarliga kränkningar när de begås”.

Detta steg kom kort efter att 18 länder stoppat överföringar till UNRWA, eftersom det avslöjats att UNRWA-personal deltog i massakern den 7 oktober och att en större andel av de anställda har kopplingar till Hamas och Islamiska Jihad.

Organisationen UN Watch har avslöjat att FN:s utredningsgrupp inte på något sätt är objektiv och oberoende. Colonna och de tre instituten och deras personal har upprepade gånger publicerat innehåll och liknande innehåll på sociala medier som visar att de är partiska mot UNRWA och fientliga mot staten Israel.

Den 17 april publicerade Jerusalem Post en artikel av Conrad Myrland, MIFF:s VD, som tar upp denna fråga. Läs artikeln The attempt to whitewash UNRWA must be exposed.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

 

  1. Bli medlem (från 4 NOK per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem