Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Två frågor till Hamaskramaren Jamal El-Haj (S) som SVT aldrig ställde

När den socialdemokratiske riksdagsledamoten Jamal El-Haj äntligen vågade svara på frågorna kring hans medverkan i Hamaskonferensen i Malmö var det två viktiga frågor som han aldrig fick av programledaren – vad innebär ”rätten att återvända och hur har han kunnat undvika att känna till Hamas kändis Amin Abu Rashed?

Jamal El-Haj deltog på hedersplatsen bredvid konferensens ordföranden Amin Abu Rashed och höll dessutom tal och applåderade barn med Hamasemblem på brösten. Sin nära kontakt med en person med band till terrorstämplade Hamas förklarade han med att ”Jag lärde känna honom i februari samma år. Han är holländsk-palestinier och jag visste inte vem han var innan…”

Är det trovärdigt att han aldrig hört talas om en av de allra mest kända Hamasmedlemmarna i Europa? Den enarmade palestinska terroristen som skadats i flera försök av Israel att ta finansiären av daga är en ikon. Den frågan ställdes inte och hans påstående bör kontrolleras närmare.

“jag visste inte vem han var innan”

Ett långt inslag i Aktuellt onsdagen den 25 januari, bringade inte särskilt mycket klarhet. (Skärmdump)

SVT beskrev att ”Inför konferensen hade varningssignaler kommit från flera håll om att ordföranden för konferensen Amin Abu Rashid var en ledargestalt inom terrororganisationen Hamas. Alla riksdagspartier inklusive Socialdemokraterna avrådde sina förtroendevalda från att medverka – en avrådan som Jamal El-Haj som enda riksdagsledamot valde att inte följa. Ändå gick Jamal el-Haj dit och bilder publicerades på honom vid ordförandes sida och uppe i talarstolen.

Kände verkligen El-Haj inte till den europeiske Hamasledaren Abu Rashed?

Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson hävdade i riksdagen att ”Han har ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas.” Då är det ännu mer anmärkningsvärt om han inte kände till Hamas mest kände terrorfinansiär i Europa, Amin Abu Rashed. Dessutom har han varit ordförande för många av de 20 palestinakonferenser, som El-Haj nämnde upprepade gånger. 

Amin sitter nu sedan åtta månader fängslad i Nederländerna för anklagelser om insamling av motsvarande minst 60 miljoner kronor till Hamas.

Hamas terrorfinansiär i Europa Amin Abu Rashid till vänster på hedersplats med Jamal El-Haj i maj 2023. (Skärmdump)

På frågan varför han deltog på konferensen trots avrådan, svarar han: ”Alltså den här konferensen handlar om min familjs rättighet att få återvända till sitt hemland i Palestina enligt resolution 194, FN:s resolution. Den handlar om min mamma, den handlar om min identitet. Och det är så starkt för mig, så jag måste gå på den här konferensen.”

Senare säger han att ”Min starka identitet i palestinafrågan gör att jag tycker att palestinierna har rätt att återvända till sitt land, var väldigt starkt.”

Ytterligare en tredje gång pratar El-Haj och den så kallade ”rätten att återvända”: ”Den här konferensen handlar om palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland”.

”Den här konferensen handlar om palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland”.

Det palestinska kravet på ”rätten att återvända” är det största hindret mot en tvåstatslösning. Alla palestinska ledare kräver att alla sju miljoner ättlingar till de araber som lämnade det brittiska palestinamandatet i samband med striderna vid Israels bildande, ska få invandra till Israel. Det blir då en muslimsk-arabisk majoritet och världens enda judiska nation försvinner, till förmån för det 23:e arabiska och det 57:e muslimska landet. Ingen har kommit på tanken att ättlingar till den miljon judar som fick lämna de arabiska och muslimska länderna skulle få, eller kunna, återvända.

Enligt Jamal El-Haj handlade alltså konferensen om att utplåna den judiska staten Israel genom kravet på ”rätten att återvända”.

Frågan om ”rätten att återvända”

SVT:s programledare var säkert inte förberedd på El-Hajs oblyga krav eller så kände hon inte till vad kravet innebär. Det var synd. Hade hon varit MIFF-medlem, hade hon vetat av El-Haj bluffar. Då hade följdfrågan blivit:

”Vad anser du då är palestiniernas hemland? Är det även Israel? Hur många palestinska ättlingar vill du ska få invandra till Israel?

FN:s generalförsamlings resolution 194

FN:s generalförsamlings resolution 194 antogs den 11 december 1948 med 35 röster för, och 15 röster emot – däribland sex arabländer och Sovjetunionen med satelitstater.

I paragraf 11 står det att “Flyktingar som vill återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar bör tillåtas göra det så tidigt som möjligt, och att kompensation bör betalas för egendomen till dem som väljer att inte återvända.”

Här finns fyra problem som El-Haj känner till men inte vill att svenskarna ska känna till:

1.      Generalförsamlingens resolution stiftar inte lag. Resolutionen är bara en synpunkt. Det är vissa av säkerhetsrådets resolutioner som är internationell lag.

2.      Arabledarna ville inte återvända till Israel för att ”leva i fred”. De ville döda judarna. De vill fortfarande inte leva i fred med sina grannar.

3.      ”Flyktingar” är inte barnbarns barn till flyktingar. Man ärver inte sitt flyktingskap. Den finns inte fler än drygt 10 000 arabiska flyktingar kvar i livet.

4.      ”Bör” är inte ”ska”.

Jamal El-Haj har spridit en falsk bild av Israel i riksdagen, men kallat alla anklagelser om att han skulle ha kopplingar till Hamas för ”befängda”. I onsdagens Aktuellt försvarade han sig med att ”Jag står för människors lika värde. Jag har stått tydligt hela mitt liv mot terrorism. Det skulle … att man skulle misstänka en demokrat som mig som urprungen från den fackliga rörelsen, som har arbetat mer än 30 års tid för människors rättigheter … Låt oss säga att det är absurt.”

Jamal El-Haj i Aktuelltstudion försvarade sin medverkan i konferensen i Malmö, där Hamasledaren deltog. (Skärmdump)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem