Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Search

Search Results for: ihra

Inkludera anklagelse om apartheid i IHRA-definitionen av antisemitism

De tre skandinaviska cheferna för IHRA-delegationen borde verka för att anklagelsen mot Israel om apartheid  införs som ett av exemplen på antisemitism. The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) består av 35 medlemsländer som verkar för hågkomsten av Förintelsen och kampen mot antisemitism och all form av rasism. Den 26 maj 2016 fastställdes den icke bindande arbetsdefinitionen av antisemitism:  ”Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser.” Vad är IHRA:s syfte? IHRA:s arbetssätt är att “identifiera de mest brådskande frågorna världen över efter Förintelsen, att belysa dem till nytta för experter och beslutsfattare, och att främja konkreta åtgärder riktade mot dem.” En av de mest ökande hatyttringarna mot judarna och Israel idag är apartheidsmetningen. Till och med Svenska kyrkans Kyrkomöte beslutade den 23 november 2021 att ”utreda Israel för apartheidbrott”, vilket lett till kraftiga reaktioner inom såväl den judiska som kristna världen. Sverige och exemplen på antisemitism Framföra lögnaktiga, avhumaniserande, nedsvärtande eller stereotypa anklagelser om judar som sådana eller om judars makt som grupp… Förneka det judiska folket dess rätt till självbestämmande, till exempel genom att hävda att existensen av en israelisk stat är ett rasistiskt verk. Ägna sig åt dubbelmoral genom att av avkräva Israel ett uppträdande som inte förväntas eller avkrävs något annat demokratiskt land. Jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas politik. Vad kan vara antisemitism? IHRA ger redan i inledningen vägledning i vad som kan vara antisemitism: ”Uttryck kan inkludera sådana som riktas mot staten Israel som en judisk samfälldhet. Dock kan kritik mot Israel som kan jämställas med sådan som riktas mot något annat land inte betraktas som antisemitisk.” Med andra ord – eftersom ogrundad kritik om apartheid endast riktas

Besök denna sidan: