Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Search

Search Results for: ihra – Page 3

SvD vägrar låta MIFF bemöta hybridkriget mot Israel

SvD:s redaktör Carina Stensson vill inte låta MIFF bemöta grova, falska anklagelser mot Israel, som framfördes på SvD Debatt 17 november 2021. Läs artikeln och vårt svar här istället! I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 17 november 2021 framförde nio personer en kaskad av grava och felaktiga anklagelser mot staten Israel, oftast med svepande, stigmatiserande termer. Men det finns också, i en enda mening, kritik mot den självstyrande palestinska myndigheten, PA. Inga demokratiska ledare i PA Debattörerna skriver att PA befinner sig i ”en djup legitimitetskris och inte representerar folkets vilja”. Det är helt riktigt att demokrati eller välstånd för det lokala, arabiska folket inte varit något huvudintresse för någon av de tre ledarna för kriget mot en judisk stat. Hitlers allierade, mufti Haj Amin al-Husseini, arbetade intensivt för likvidering av judarna och ville upprätta en enhetlig arabisk nation över hela Mellanöstern. Efterträdaren Yasser Arafat satt vid makten i 35 år och Mahmoud Abbas har inte vågat ha något presidentval på 16 år sedan 2005. Abbas hade bara 14% stöd i en opinionsmätning i våras. Han ställde då in valet och skyllde på – just det – Israel. Känn igen antisemitism Enligt IHRA:s definition om antisemitism, som Sverige har antagit, tar den sig ”ofta uttryck i form av anklagelser om att judarna konspirerar för att skada mänskligheten och beskyllningar om judarnas skuld till ´varför saker går fel´”.  Vidare är ”myten om en världsomfattande judisk sammansvärjning” ett klart exempel på antisemitism, liksom ”att hävda att existensen av en israelisk stat är ett rasistiskt verk” och att ”avkräva Israel ett uppträdande som inte förväntas eller avkrävs något annat demokratiskt land. Konspirationsteorier i ny form När Abdallah Maha och övriga debattörer påstår att Israel ”manipulerar det internationella samfundet” och ”har utvecklat en global strategi”, är det klassiska konspirationsteorier om extrem judisk makt och globalister. Felet ”att inget annat land i EU följde Sveriges exempel”, skyller de på

Besök denna sidan:

Skolverket kräver att elever ska finna fakta om att Förintelsen inte ägt rum

Som Aftonbladet rapporterade timmen efter att Malmö Internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och mot antisemitism avslutats, uppmanas elever i skolan att leta fram bevis för att Förintelsen aldrig hänt. På skolverkets hemsida fanns en uppmaning till lärarna i ämnet historia att diskutera kontroversiella ämnen och som ett av två exempel har man angett ”Polarisering kring Förintelsen”. Denna del av Skolverkets hemsida är nu avlägsnad och symboliskt ersatt av ett barn som håller för ögonen. Syftet ska vara att ”utveckla elevernas demokratiska kompetenser”. Man hänvisar till att lärarstödet bygger på Europarådets material om historieundervisning. Krav att hitta fakta att Förintelsen inte ägt rum ”Grupp 1 ska finna minst tre argument för att Förintelsen inte har ägt rum, med hjälp av fakta och information från internet. De får också fråga andra vad de tror och varför”, uppmanar Skolverket. Det är alltså ett krav på att eleverna ska finna minst tre argument med hjälp av fakta och information från internet. Lärarna ska på detta sätt låta eleverna tro att det finns fakta på internet om att en i högsta grad verklig katastrof med 6 miljoner mördade judar inte har inträffat. ”Grupp 3 ska resonera sig fram till minst tre argument för att Förintelsen inte har ägt rum. De får använda kursmaterial och böcker från biblioteket”. Svenska Skolverket har inte närmare angivit vilka ”kurser” som bedriver förnekelse av Förintelsen och vilka böcker i ämnet som skolorna har i sina bibliotek. Grotesk historieundervisning Enligt Aftonbladet anser Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), menar att instruktionerna sänder ut fel signaler: – Det är absolut fel sätt att använda Förintelsen, av det skälet att det finns faktiska förnekare som inte kan jämställas med stollar som anser att månlandningen inte ägt rum. Förintelsen har ägt rum, det är inget man kan inlåta sig till

Besök denna sidan:

Malmö Forum: Israel och antisionism nämns knappt

Ett av få undantag, som nämnde hat mot judar orsakade av Israels legala försvar mot antisionistiska angrepp, var VD för de största judiska organisationerna i USA, William Daroff. Ordet “antisemitism” har sannolikt aldrig använts så många gånger förr i Malmö, som i onsdags på Malmö Forum för hågkomsten av Förintelsen och mot antisemitism. Men den nya formen av antisemitism – antisionismen – som det talas mycket om i den judiska miljön och i Israel, var det nästan helt tyst om. Politiskt känsliga ämnen som skulle kunna beröra konflikten mellan Israel och dess grannar, var nästan tabubelagda. Sammankomsten som behandlade “Strategier för implementering och säkerställa trygghet” leddes av moderatorn Folke Rydén. Här fick William Daroff, CEO för Conference of Presidents of major American Jewish Organisations sina tre minuter i talarstolen via länk. Hamas nämns i Malmö “Konsensus över IHRA:s definition av antisemitism kommer vid en tid då våld mot judar inte bara ökar, men muterar och sprids. Vi är alla förfärade över den destriktiva spridningen av antisemitism här i USA i vår, som använder konflikten mellan Hamas terrorister och israeliska militären som en ursäkt, för angrepp mot judar och vandalisering av synagogor runt om i landet.” En ny typ av antisemitism “Andra judiska församlingar i Europa har sett sådana hatyttringar, inklusive här i Malmö. Amerikanska samhället måste nu hantera en ny typ antisemitiska attacker. Samtidigt som vi får dagliga rapporter om våld mot judar, är vi förvånade över den talande tystnaden från många organisationer som säger sig vara hängivna försvarare av social rättvisa och för rättigheter för minoriteter. Vi måste få förföljelserna av judarerkända för vad det är – en hatisk handling”.

Besök denna sidan:

Sverige med Israel mot antisemitism i FN

Sverige förenades med Israel mot den tydliga antisemitism som uppvisats vid Durbankonferenserna . Totalt 35 länder valde att inte delta i Durban IV under gårdagen i FN-högkvarteret i New York .  UD:s pressjour meddelade samma dag Ledarsidorna att Sverige inte deltar i FN-mötet för att uppmärksamma att Durbandeklarationen och dess handlingsplan firar 20-årsjubileum den 22 september.  “Det finns en lång och politiskt laddad historia bakom Durbankonferensen och dess uppföljningsmöten. De tidigare konferenserna har… kritiserats för att ha antisemitiska inslag och för att ha riktat oproportionerlig kritik mot Israel. Flera länder associerar därför inte Durbankonferensen med bekämpandet av rasism, och processen har blivit politiserad. Som följd har flera länder valt att inte delta alls vid tidigare konferenser, liksom vid dagens möte. Bland annat har en majoritet EU-medlemsstater valt att inte delta, mot denna bakgrund. Sverige har fattat samma beslut.” En positiv svensk-israelisk utveckling Beslutet att bojkotta den antisemitiskt stämplade konferensen, kan ses som ett svar på de återupptagna svensk-israeliska varmare relationerna. Genombrottet kom med israels utrikesminister Yair Lapids samtal med utrikesminister Ann Linde förra veckan. Malmö Forum mot antisemitism Ett Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism i Malmö den 13 oktober får också en bättre image, när nu Sverige tar ställning mot den antisionism som präglat Durban-tillställningarna. IHRA:s definition av antisemitism Sveriges tidigare statsminister Göran Persson tog 1998 initiativ till bildandet av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). IHRA:s Stockholmsdeklaration 2000 innehåller en arbetsdefinition av antisemitism. Det är klokt av Sverige att nu inte bryta mot definitionen, som man ratificerade 2020, genom att delta i en antisemitstämplad konferens. Särskilt som Sverige blir ordförandeland för IHRA i mars 2022.   35 länder bojkottade det antisemitiska mötet Albanien, Australien,  Bulgarien,  Colombia, Cypern, Dominikanska Republiken, Estland, Frankrike, Georgien,  Grekland, Honduras, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Litauen, Nordmakedonien, Montenegro, Moldavien, Nederländerna, Nya Zealand, Polen, Rumänien,

Besök denna sidan:

Läs och hör intervjun med Israels ambassadör Ziv Nevo Kulman

Israels nya ambassadör Ziv Nevo Kulman intervjuas av Henrik Torehammar 22 september 2021 med anledning av att de diplomatiska förbindelserna mellan länderna förbättrats. Israels utrikesminister Yair Lapid tog  initiativ till ett samtal med utrikesminister Ann Linde i förra veckan. Den nytillträdde ambassadören Ziv Nevo Kulman var med vid samtalet. Lyssna på 10-minutersintervjun här HT ”Välkommen herr ambassadör!” ZNK ”Tack för att ni bjöd mig till P1 Morgon!” HT ”Detta var det första mötet mellan de två ländernas utrikesministrar på 7 år. Varför skedde det just nu?” ZNK ”Det var på tiden att vi återupptog dialogen på den här nivån. Jag tror mycket har förändrats under tidens gång i Mellanöstern. Jag tror många länder förstår det och det inkluderar många arabiska länder i Mellanöstern, som just nu har diplomatiska förbindelser med Israel. Det här är en väldigt komplex region och om man bara fokuserar på den israelisk-palestinska konflikten, missar man andra saker. Jag tror att det blir en bättre förståelse för att det finns större hot och mer komplicerade saker i Mellanöstern, som Irans kärnprogram eller jihad-hotet från ISIS och flera regimer. Så jag tror det är ena anledningen till att det sker just nu.” ZNK ”Den andra skälet är att vi har en ny regering i Israel och jag tror att vår utrikesminister och premiärminister vill ha en bra dialog med Europa. Vi introducerar nu ett ekonomiskt och humanitärt stöd för Gaza och om Sverige vill delta i detta är det bra om de uppfattas som mindre partisk.” HT ”På vilket sätt menar du att Sverige var en mer partisk partner tidigare?” ZNK ”I Israel har Sverige ett mycket gott anseende. Vi känner till svenska saker som IKEA, Spotify och vi vet att Sverige är berömt för sin design. Men, när det kommer till politik, såg vi Sverige under många

Besök denna sidan:

Antisionism och antisemitism – är det någon skillnad?

Antisionism är motstånd till ett judiskt Israel och hat mot den judiska staten Israel. Israels regeringar är värd beundran på många sätt. De har på rekordtid byggt ett demokratiskt, jämlikt, högteknologiskt land med extremt god sjukvård. Området var extremt fattigt och utan fungerande myndighetsstyrning. Trots ständiga krig från yttre och inre fiender lyckades man ändå få landet att blomstra och bygga välfärd för alla. Det finns en flytande gräns mellan anti-sionism och anti-semitism. Antisionism är ofta ett sätt att dölja antisemitism. Osaklig kritik mot Israel, har idag blivit en förevändning för att prata illa om judar generellt, dvs antisemitism. Det antisemiter efter andra världskriget inte öppet vill säga om judar, säger de om Israel istället. Kritik av Israels politik är en självklar rättighet i den israeliska demokratin och är inte antisemitism. Varje politiskt beslut och agerande bör granskas och sakligt kritiseras på samma sätt som andra stater. Samma måttstockar måste användas för alla parter. Debatt, religions- och åsiktsfrihet är hörnstenarna i den demokratiska, israeliska staten. Men ensidig, fullständig och orimlig kritik av all israelisk politik är både antisionistisk och antisemitisk. Gränsen mellan saklig kritik och judehat överskrids när antijudiska motiv används i debatten. Hämndlystnad, blodtörstighet, myter om judisk makt och konspirationer och jämförelser mellan Israel och Nazityskland är tydliga bevis för antisemitism.  Men även stöd för utplånande av den judiska staten Israel är rasism mot det judiska folket, dvs antisemitism enligt IHRA. Man förvägrar då judar rätten till politiskt självbestämmande, samtidigt som man ger andra folk denna rätt.  ”När folk kritiserar sionismen, menar de judar. Du pratar antisemitiskt.” Martin Luther King Individer av ett folkslag bygger en nationalstat. 75% av Israels befolkning är judar och de utgör grunden för den judiska staten Israel. Man kan ha enbart positiva, blandade eller bara negativa uppfattningar om Israel. Är man enbart negativ och

Besök denna sidan:

Antisemitism – vad är det?

Kritik som vanemässigt endast kritiserar Israel och samtidigt inte bryr sig om mycket värre handlingar utförda av andra länder. Att jämföra Israel med Nazi-Tyskland. Att ifrågasätta den judiska staten Israels existens, istället för att kritisera ett specifikt regeringsbeslut. Att försöka delegitimera, bojkotta och isolera Israel istället för att försöka förändra förhållanden som man vill förbättra. Att använda icke-demokratiska medel för att demonisera, försvaga eller förgöra det israeliska samhället. Man kan ha enbart positiva, blandade eller enbart negativa åsikter om en enskild person, utan att vara rasist. Om man emellertid har enbart negativa uppfattningar om alla individer i en folkgrupp, då är man rasist. Rör det sig om judar, kallas det antisemitism, judefientlighet eller judehat. IHRA:s definition av antisemitism International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) antog 2016 en arbetsdefinition av antisemitism, som Sverige skrev under 2020: ”Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser.” Vad är antisemitism enligt Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA)? ”Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar. Det handlar dels om stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till judar som grupp. Den kan uppträda som allt ifrån ganska milda fördomar till ett ursinnigt hat. Den kan framträda som attityder och tankemönster men också som teologi och ideologi. Den kan yttra sig som verbala påståenden, social och legal diskriminering och våld. Som historien visar kan antisemitism även utmynna i fördrivning och folkmord.” Ordet antisemitism Under 1800-talet hade rasforskningen skapat en teori om en ”semitisk ras”, den judiska ”rasen”. Termen var en mix av ordet semitiska språk och en etnisk klassificering av vad man ansåg vara bättre och sämre folkgrupper. Medan den så kallade ”ariska

Besök denna sidan:

– Dubbelmoral mot Israel är exempel på antisemitism

32 länder, däribland Sverige och 25 EU-länder, har anslutit sig till arbetsdefinitionen av antisemitism. The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) är en allians med 34 medlemsländer. Sveriges förra statsminister Göran Persson initierade bildandet av IHRA 1998. Syftet med IHRA är att stärka och främja utbildning, forskning och hågkomst om Förintelsen. Två år senare antogs Stockholmsdeklarationen. Sveriges statsminister 1996-2006 Göran Persson (Foto IHRA) Den 26 maj 2016 antog IHRA enhälligt en icke-juridiskt bindande arbetsdefinition av antisemitism. “IHRA är ett exempel på ansvarsfullt beteende för andra internationella forum och hoppas kunna inspirera dem att vidta åtgärder för att införa en juridiskt bindande arbetsdefinition”, sade rumänska ambassadören Mihnea Constantinescu, som innehade det roterande ordförandeskapet för IHRA.Sverige antog inte arbetsdefinitionen av antisemitism förrän 21 januari 2020. Förnekelse av Förintelsen Mark Weitzman, ordförande för IHRA-kommittén om antisemitism och förnekelse av Förintelsen, föreslog antagandet av definitionen 2015. Weitzman sa: ”För att börja ta itu med problemet med antisemitism, måste det finnas klarhet om vad antisemitism egentligen är. Detta är inte en enkel fråga. Tillsammans med IHRA:s antagna arbetsdefinition av förnekelse och förvanskning av Förintelsen ger arbetsdefinitionen av antisemitism ytterligare ett verktyg i IHRA:s verktygslåda för att bekämpa antisemitism. ” Antisemitism – en arbetsdefinition (förkortad version) ”Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser.” Uppmana till, bistå eller rättfärdiga dödandet eller skadandet av judar under åberopande en radikal ideologi eller en extremistisk uppfattning av religion. Framföra lögnaktiga, avhumaniserande, nedsvärtande eller stereotypa anklagelser om judar som sådana eller om judars makt som grupp, i synnerhet, men inte uteslutande, avseende myten om en världsomfattande judisk sammansvärjning eller att media, ekonomin, regeringar eller andra samhällsinstitutioner kontrolleras av judar. Anklaga det judiska folket

Besök denna sidan:

Sveriges regering har mage att kalla sig för Israels vän

Sveriges kabinettsekreterare Robert Rydberg var nyligen i Israel. Han påstår i en insändare i Israel Hayom att ”Sverige är en vän av Israel”. Men stämmer det verkligen? Någon högre företrädare för den svenska regeringen än en kabinettsekreterare tar inte Israel emot, sedan Sverige bränt de bräckliga broar som ändå funnits kvar. Allt började när Olof Palme förde in den arabiske terroristledaren Yassir Arafat i finrummet den 12 november 1974 innan Arafats framträdandet i FN. Utrikesminister Carl Bildt under Reinfeldts regering var definitivt heller ingen Israelvän genom jämförelser mellan israeliska polisen och nazister.  Den definitiva fientliga oförskämdheten kom dock med Margot Wallströms famösa uttalande om att när israeliska poliser stoppade terrordåd utför de ”utomrättsliga avrättningar”. Hur förbättrar man relationerna med Israel? Att inte heller nuvarande regering kommer med något konkret för att förbättra relationerna, påpekar  Ledarsidorna. Kabinettsekreterare Rydberg skriver att utrikesminister Ann Lindes ”främsta ambition var att förbättra relationerna” med Israel. Gör man det genom att utse Erik Ullenhag till ambassadör? Han motsatte sig 2010 att representanter för Likud skulle få komma in i riksdagens lokaler. Hur tror svenskarna att han kommer tas emot av Knesset? Är det detta som är svensk diplomati för att förbättra relationer? Delar man demokratiska värden? Kabinettsekreteraren målar sedan upp en bild av att båda länderna ”delar demokratiska värden”. Hur kommer det sig då att Sverige stöder den icke-demokratiska palestinska administrationen med enorma belopp, trots att den inte hållit val på 16 år. Det är inte bara ytterligare ett brott mot Osloavtalen, men visar på en oförbätterlig diktatur som upprätthålls med svenska bidrag. En hel del av Sveriges bidrag går till hatpropaganda i skolorna och höga löner till dömda terrorister och deras familjer. Som lök på laxen ger vi 75 miljoner till organisationer som vill utradera Israel. Har Sverige gjort något positivt för Israel? Men Rydberg

Besök denna sidan:

Svenska FN-förbundets falska konfliktsyn ignoreras

Det skolmaterial som Svenska FN-förbundet vill att eleverna ska söka information i, är producerat av den norska organisationen Globalis. Läromaterialet har i bild, såväl som text, en klar bias mot Israel och för den palestinska självstyrande myndigheten.  Kritiserad för ensidig bild Globalis startade 2003 av norska FN-sambandet och målgruppen är skolor, beslutsfattare och medier. FN-sambandet har blivit starkt kritiserat av MIFF Norge för ensidighet, faktafel och utelämnande av väsentlig information.  Referenser saknas helt i Globalis text och man skriver bara att det rör sig om ”siffror från FN-organ och Världsbanken, med komplettering från andra källor”. Svenska FN-förbundet faktagranskas Svenska FN-förbundet ”står bakom” Globalis som ”hanteras” av Svenska FN-förbundet. Den konfliktbeskrivning som MIFF Sverige nu faktagranskat har skickats till de 75 organisationer som stöder Svenska FN-förbundet. Är den korrekt och om stöder de den?  Finns antisemitism hos Svenska FN-förbundets text? Svenska FN-förbundet, som har en FN-logga, har ett stort ansvar för att de presenterar en representativ, korrekt och allsidig bild, utan ett förutfattat ställningstagande för endera parten. Inga former av antisemitism, rasism eller religiösa åsikter får finnas i text eller bildmaterial. Finns skrivningar som bryter mot International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definition av antisemitism? Ja, det gör det. Problemen med SFNF:s beskrivning Judarnas legala rätt till ett judiskt hemland i det historiska Israel redovisas inte. Israels legala rätt i Judéen och Samarien (Västbanken) och den palestinska myndighetens (PA) skyldigheter enligt Osloavtalen, beskrivs inte. Anklagelsen om ”en av historiens största etniska rensningar” av palestinaaraber är fel, samtidigt som den större etniska rensningen av judar från muslimska världen förtigs helt. Israels legitima försvar mot krig och terror beskrivs felaktigt som angrepp. FN har inte gett palestinaarabiska ättlingar ”rätt att återvända”. Anklagelser om apartheid och ”utomrättsliga avrättningar” är demoniserande. Den palestinska terrorn mot civilbefolkningen och användning av illegalt våld berörs inte tillräckligt. Sveriges och FN:s

Besök denna sidan: