Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

60 NGO:er motsätter sig FN:s antagande av IHRA:s definition av antisemitism

Illustrationsfoto FN
Sextio organisationer vill genom ett brev få FN att inte anta IHRA-definitionen av antisemitism.

60 organisationer som själva anger sig arbeta med människorättsfrågor släppte på tisdagen ett gemensamt öppet brev där de uppmanade FN att inte anta Internationella Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definition av antisemitism. Sverige har varit ledande inom IHRA.

IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism antogs 2016 som ett icke-bindande försök att identifiera och bekämpa antisemitism. Det har sedan dess godkänts eller antagits av 39 länder, inklusive USA. 

Undertecknarna är bland andra palestinska al-Haq, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, och Defence for Children International – Palestina. Detta är grupper som Israel förbjöd 2021 på grund av starka kopplingar till Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), som är en terrororganisation enligt EU, USA och andra. Flera EU-länder trodde emellertid inte på Israels bevis på de tre undertecknarnas terrorkopplingar.

Firande av 55-årsdagen av upprättandet av terrorgruppen PFLP på Gazaremsan den 8 december 2022. (Foto: Flash90)

Brevet undertecknades också av University Network for Human Rights, vars grundare, James Cavallaro, kritiserats av Biden-administrationen fört antisemitiska påståenden och stämpling av Israel som en “apartheidstat”.

Professor Gerald Steinberg, grundaren av NGO Monitor, som stöder IHRA-definitionen, sa till The Algemeiner att brevet, som också undertecknades av de Israelkritiska Human Rights Watch (HRW) och B’Tselem, är en handling av “politisk krigföring mot Israel och mot det judiska folkets rätt till självbestämmande.”

“Syftet med IHRA:s arbetsdefinition var att förhindra den olagliga demoniseringen av Israel, utskiljningen av Israel och de antisemitiska aspekterna av attackerna mot Israel, vilket är precis vad dessa icke-statliga organisationer gör,” sa Steinberg. “Det finns inga exempel där arbetsdefinitionen användes för att förhindra legitim kritik av Israel på någon grund precis som vilket annat land som helst skulle kunna kritiseras på.”

Tisdagens brev till FN:s generalsekreterare António Guterres och den höge representanten för FN:s civilisationsallians Miguel Ángel Moratinos hävdar att IHRA-definitionen används för att “tysta legitimt tal och aktivism” som är kritiska mot Israel och förespråkar palestinska rättigheter.

Vill kalla Israel rasistisk

Brevet kritiserar att det med IHRA-definitionen skulle bli antisemitiskt att förneka ”det judiska folket deras rätt till självbestämmande; t.ex. genom att hävda att existensen av en stat Israel är en rasistisk strävan.”

Vill hävda apartheid

Organisationerna menar att ”israeliska myndigheter (som) begår brott mot mänskligheten (i form av) apartheid mot palestinier” skulle kunna hävda att kritiken är antisemitisk. De vill istället att FN antar Jerusalemdeklarationen eller Nexusdokumentet som definition av antisemitism.

Vill ge skydd för antisemitism

Dessa alternativ har dock kritiserats av judiska grupper för att de till stor del försvarar anti-israeliska och antisionistiska uttryck, inte definierar antisemitism. Jerusalemdeklarationen anses till och med ge skydd åt antisemitism.

IHRA-definitionen ger exempel på när gränsen från saklig kritik till antisemitism passeras, som att förneka det judiska folkets rätt till självbestämmande.

EU betalar NGO för att motverka EU 

NGO Monitors Steinberg sa att det är oroande att organisationerna som kritiserar IHRA-definitionen fortsätter att finansieras från europeiska länder, som själva har antagit IHRA:s definition av antisemitism. 

“De europeiska regeringarna betalar de organisationer som arbetar för att undergräva deras egen politik. Det är absurt.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem