Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Search

Search Results for: ihra – Page 4

Judar

En jude tillhör både en religion (judendomen) och det judiska folket. Genom att tillhöra det judiska folket, får judar automatiskt flytta till Israel och bli medborgare där, oavsett var i världen de bor. Alla judendomens huvudinriktningar är överens om att om ens mor är jude är du också jude, om du inte har lämnat judendomen genom att konvertera till en annan religion. “När en jude besöker Jerusalem för första gången är det inte första gången, det är som att komma hem.” Elie Wiesel, överlevare från Förintelsen, författare och Nobels fredspristagare. Hur många judar finns det i världen? Antalet judar i världen uppskattades till 14,7 miljoner år 2020, men siffrorna varierar beroende på beräkningsmetod. Detta är fortfarande två miljoner mindre än antalet judar i världen före andra världskriget, då omkring sex miljoner judar dödades i Förintelsen. Den största judiska befolkningen finns i Israel (6,7 miljoner) och USA (5,7 miljoner). Hur många judar i världen fanns det 1939, vid andra världskrigets utbrott? Enligt Jewish Virtual Library var siffran 16,7 miljoner. Sex år senare hade antalet minskat till 11 miljoner, två tredjedelar av Europas judiska befolkning hade utrotats i ett industriellt massmord. Judehatet försvann inte efter Förintelsen. Från nästan alla länder i Europa kommer rapporter om en ny våg av antisemitiska uttryck och våldsattacker som vi inte har sett sedan andra världskriget. Även efter andra världskriget har antalet judar minskat kraftigt i ett antal länder i Europa och Mellanöstern. Från arabländer stöttes judar ut efter 1948, från tidigare kommunistländer flyttade ett stort antal judar till Israel så snart de fick chansen och i västländerna har trycket från samhället lett till assimilering som får många att förlora sin judiska identitet. Judar i Israel Israels land är det judiska folkets historiska och religiösa kärnland. Ordet jude är en härledning av Juda eller Judéen, som var

Besök denna sidan:

Ungerska Förintelsen

Synagogan i Tarcal, Ungern, där byns judar koncentrerades under någon vecka inför transport till Auschwitz (Foto privat) Den ungerska fascistregeringen under Miklos Horty var nazisternas allierade och hade redan 1920 infört antisemitiska lagar i landet, där judar hade levt sedan 2 000 år. Våren 1944 levde över 800 000 judar i Ungern. Utrotningen av judar ökade dramatiskt i maj när cirka 424 000 judar på bara åtta veckor deporterades till Auschwitz. När de ungerska Pilkorsarna tog över ledningen mördades ytterligare 100 000 i Budapest och längs Donau under obeskrivliga former. 565 000 judar mördades Totalt mördades 565 000 ungerska judar. Nazisterna behövde bara 150 SS-män, eftersom antisemitismen var så utbredd. Ungrarna drev på Förintelsen allt de kunde innan de allierade skulle stoppa dem. Överlevanden från Förintelsen och andra generationens överlevande besöker begravningsplatser, som påminner om hundratals år av en integrerad judisk befolkning i Ungern, som utplånades av antisemitism. (Foto privat) Ödenas Hus Efter kriget har ungerska regeringen försökt rentvå sin historia, genom att bl a inrätta ett House of Fates (Ödenas hus). Namnet kan få oss att tro att det var judarnas “öde” att utrotas, när det i själva verket var en utstuderad nazistisk plan, som inte kunde genomföras utan en stor del av den ungerska befolkningens stöd. Victor Orbans regering lägger mistället hela skulden på nazister, kommunister och “ödet”. Yad Vashem i Jerusalem och International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har dömt ut projektet.

Besök denna sidan:

Svenska FN-förbundets fel och brister om Israel-Palestinakonflikten

Detta dokument analyserar texten om konflikten som presenteras med FN:s namn och symbol genom www.globalis.se[1], som ”hanteras” av Svenska FN-förbundet (SFNF) och var uppdaterat senast 30 oktober 2018. SFNF har ett stort ansvar för att det presenteras en representativ, korrekt och allsidig bild. Detta är desto viktigare eftersom den används i undervisningen i skolorna. I Norge har ett liknande innehåll utsatts för en mycket hård kritik för ensidighet, brist på objektivitet och direkta felaktigheter[2]. Den svenska versionen har inte förrän nu genomgått någon extern granskning och källkritik. De organisationer som stöder SFNF har rätt att få avgöra om konflikten verkligen är korrekt och sakligt beskriven. Har båda sidors argument framförts och kritiserats från båda håll? Citat av SFNF-texten följs av en alternativ beskrivning.  Därefter analyserar vi och kompletterar med fakta och källhänvisningar, för att förklara varför det behövs en balanserad bild av historiska skeden för att båda sidors berättelse ska bli hörda. Under tiden som de stödjande organisationerna haft möjlighet att svara, uppdaterades texten av Globalis 18 maj 2021. Ett tillägg har därför gjorts i slutet av texten. Bilderna har av upphovsrättsliga skäl utelämnats. Problemen med Svenska FN-förbundets beskrivning: Judarnas legala rätt till ett judiskt hemland i det historiska Israel redovisas inte. Israels legala rätt på Västbanken och den palestinska myndighetens (PA) skyldigheter enligt Osloavtalen, beskrivs inte. Anklagelsen om en av historiens största etniska rensningar av palestinaaraber är fel, samtidigt som den större etniska rensningen av judar från muslimska förtigs helt. Israels legitima försvar mot krigsangrepp och terror beskrivs felaktigt som angrepp. FN har inte gett palestinaaraber ”rätt att återvända”. Anklagelser om apartheid och ”utomrättsliga avrättningar” är helt felaktiga. Den palestinska terrorn mot civilbefolkningen och användning av illegalt våld berörs inte tillräckligt. Sveriges och FN:s roll som stora bidragsgivare till odemokratiska och icke-fungerande palestinska organisationer tillsammans med UNRWA:s speciella flyktingdefinition,

Besök denna sidan: