Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sverige gav 270 miljoner kronor 2023 till organisationer som motverkar en fredlig tvåstatslösning

Sveriges ensidiga ekonomiska stöd till den pro-palestinska kampen mot den judiska staten Israel sker på många olika sätt och tar sig många olika uttryck.
Den svenska regeringen finansierar ett stort antal israeliska, palestinska och internationella icke-statliga organisationer som är involverade i den arabisk-israeliska konflikten både direkt indirekt.

Under 2023 gav Sverige cirka 25,3 miljoner dollar, dvs cirka 270 miljoner svenska kronor, till icke-statliga organisationer (NGO:er) som är involverade i den arabisk-israeliska konflikten. Detta skedde genom Sida, UD och ambassaden, men även via kyrkliga grupper som Diakonia. NGO Monitor har gjort en aktuell, omfattande kartläggning av hur svenska pengar inte bara stödjer krafter med hatideologi och hindrar Sveriges uttalade mål om en fredlig lösning. Pengarna hamnar även i terrorklassade organisationers händer.

Många av dessa NGO:er och kyrkliga organisationer är deltar i anti-fredsaktiviteter som uppvigling, BDS (bojkott, desinvesteringar och sanktioner) och juridiska attacker (“lawfare”) mot Israel. En del av dessa grupper har också kopplingar till terroristorganisationer.

Efter Hamas massakrer i Israel den 7 oktober 2023 drog den svenska regeringen in all finansiering till palestinier i väntan på en översyn av biståndet. I december 2023 förkunnade Sida att “Sida inte hittar några kopplingar till Hamas i det svenska biståndet i Palestina” och att inga NGO-stipendiater var inblandade i uppvigling till hat och våld efter den storskaliga invasionen den 7 oktober 2023.

Rapporten väckte bred kritik, inte minst från regeringen, som gav Sida bakläxa.

I februari 2024 publicerade Sida en kompletterande granskning som skönmålade svenskfinansierade palestinska NGO:er som rättfärdigade och hyllade attackerna den 7 oktober, förnekade Hamas grymheter och fortsatte att främja antisemitism. Denna felaktiga slutsats skapades genom en konstlad avgränsning, som uteslöt de värsta svenskfinansierade palestinska NGO:erna som BADIL, Al-Haq, Defense for Children Defence for Children International-Palestine (DCI-P) och Palestinian Center for Human Rights (PCHR).

Direkt finansiering

Sidas bidrag till palestinska NGO:er

Palestinian Medical Relief Society (PMRS)

 • Under 2021-2024 har Sida avsatt 45,2 miljoner kronor till PMRS.
 • PMRS uttalar grova, falska anklagelser om “etnisk rensning“, “apartheid“, “kollektiv bestraffning” och “krigsförbrytelser“.
 • PMRS har undertecknat flera BDS-initiativ för att bojkotta, avfinansiera och sanktionera Israel och har organiserat BDS-konferenser.
 • PMRS driver “Palestine Monitor”, som har publicerat hätska antisemitiska karikatyrer som trivialiserar Förintelsen; avbildning av en hög med utmärglade döda kroppar i randiga uniformer under rubriken “Gaza”; Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som stämplar palestinska spädbarn med ordet “terrorist”, när de ligger på ett transportband in till en förbränningsugn; och om en äldre palestinsk kvinna med ett bloddrypande “1948” tatuerat på armen, som syftar på de siffror som tatuerades på armarna på judiska fångar i nazisternas koncentrationsläger.

Health Work Committees

Independent Commission for Human Rights (ICHR)

 • Under 2023-2025 satsar Sida 15 miljoner kronor till ICHR.
 • ICHR grundades av PLO:s förre ordförande Yassir Arafat. Den producera och främja PLO:s politiska propaganda, samtidigt som ICHR utger sig för att övervaka den palestinska myndighetens (PA:s) efterlevnad av mänskliga rättigheter.
 • ICHR samarbetar regelbundet med och har visat sitt stöd för terrorgrupper som Hamas, PFLP och Palestinska Islamiska Jihad (PIJ), vilka är terrorklassade av  EU, USA, Kanada och Israel.

Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)

 •  

Sidas bidrag till internationella NGO:er

Islamic Relief Sweden

 • Under 2021-2026 får Islamic Relief Sverige 2,2 miljoner dollar från Sida för projekt i Israel, Västbanken och Gaza.
 • Islamic Relief Sverige fick också 3 miljoner dollar i Sida-finansiering indirekt genom Forum Syd (se nedan).
 • Islamic Relief Sweden är en del av Islamic Relief Worldwide (IRW) som grundades av The Islamic Association in Sweden.
 • 2014 förklarade Israels försvarsminister att IRW var olaglig, då IRW skickade pengar till Hamas, och förbjöd dem att verka i Israel och på Västbanken. Hamas är terrorstämplat av EU, USA, Kanada och Israel. Enligt medierapporter fattades beslutet efter att “den israeliska säkerhetstjänsten (Shin Bet), samordnaren för regeringens aktiviteter i territorierna, och rättsliga myndigheter tillhandahållit komprometterande information mot IRW”.
 • november 2014 förbjöd Förenade Arabemiraten IRW då den klassades som en terrororganisation.
 • I januari 2016 kapade HSBC Banking group I Storbritannien alla kontakter med IRW pga oron för terrorfinansiering.

Rädda Barnen

   • Den 26 maj 2018 höll Dar al Huda-förskolan i Gaza en examensceremoni som inkluderade låtsasmord och kidnappning av israeler av barn utklädda till stridande. Simuleringen inkluderade drönare, kroppskameror, militära utstyrslar, skyddsvästar och kamouflage för krypskyttar. Barnen bar pannband med Palestinska Islamiska Jihad (PIJ) logga. PIJ är terrorstämplad av EU, USA och andra.
   • Enligt Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center höll Dar al Huda liknande exploaterande militära träningar för förskolebarn 2017 och 2016.

Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI)

 • 2021-2024 försedde SIDA Eukumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) med 1.8 millioner dollar.
 • EAPPI skickar volontärer till Västbanken för att “bevittna liv under ockupation.” Efter avslutat program återvänder volontärerna till sina hemländer och kyrkor där många engagerar sig i provocerande anti-israelisk, och ibland antisemitisk, retorik och opinionsbildning, inklusive att förespråka BDS-kampanjer i kyrkor, jämföra Israel med apartheid-Sydafrika och Nazityskland, och andra delegitimeringsstrategier.
 • Sverige skickar årligen ett 20-tal deltagare till EAPPI-programmet. Efter att ha återvänt till Sverige använder många EAPPI-aktivister sina erfarenheter på Västbanken för att främja anti-israeliska kampanjer, inklusive BDS.

Norwegian Refugee Council (NRC)

 • Under 2020-2023 får NRC Flyktinghjälpen 39 miljoner kronor till “West Bank Protection Consortium”.
 • NRC stora projekt i Israel, “Information, Counselling and Legal Assistance (ICLA)”, exploaterar rättsliga ramverk för att manipulera israelisk politik och kringgå demokratiska ramar.
 • Ett av ICLA:s programmål är att “stödja PA både lokalt och nationellt i fallarbete” och arbetar med “partners från Västbankens Protection Consortium och FN:s OCHA, samt med lokala myndigheter och byråer.”
 • Genom ICLA ger NRC Flyktinghjälpen “juridisk hjälp, inklusive paralegal-tjänster, ledsagning, uppföljning eller domstolsrepresentation för att säkerställa bästa möjliga individuella rättsskyddsresultat “i samarbete, … med den palestinska myndigheten i syfte att ta itu med några av hindren för deltagande av den svåråtkomliga befolkningen i ICLA:s insatser.”
 • En advokat knuten till NRC-programmet uppgav att målet med dessa fall är ett försök att “pröva alla möjliga rättsliga åtgärder för att störa det israeliska rättssystemet … så många mål som möjligt registreras och att så många mål som möjligt överklagas för att öka arbetsbördan för domstolarna och Högsta domstolen i en sådan utsträckning att det blir en blockering” (min kursivering).
 • Enligt ICLA:s projektresponsplan för 2023 kommer NRC Flyktinghjälpens team för information, rådgivning och rättshjälp (ICLA) att rikta in sig på 17 583 palestinier som anses vara drabbade av ”kränkningar och risker av konfliktrelaterat våld, risk för tvångsförflyttning, begränsningar av rörelsefriheten och tillgången till tjänster, inklusive försörjningsmöjligheter och våld från bosättare.”

European Council on Foreign Relations (ECFR)

 • Under 2023-2024 får ECFR 494 672 dollar från Sida.
 • ECFR har varit en av de ledande BDS-förespråkarna i Europa under täckmantel av en så kallad “differentieringspolicy”. ECFR utövar påtryckningar på EU och dess regeringar för att de ska anta en politik av  tyst bojkott och avyttring av all affärsverksamhet relaterad till israeliska “bosättningar byggda på ockuperat territorium” på den falska grunden att sådan verksamhet bryter mot internationell lag och den “inhemska rättsordningen”.
 • I december 2019 publicerade The Jerusalem Post en artikel som avslöjade att ECFR tar emot pengar från donatorer som gör affärer i de ockuperade områdena i Västsahara och norra Cypern, men att de driver på för att EU och de europeiska regeringarna ska anta en politik som främjar tyst bojkott och avyttring av all affärsverksamhet som antas vara relaterad till israeliska “bosättningar byggda på ockuperat territorium”. Detta återspeglar ECFR:s icke-objektiva normer som pekar ut Israel samtidigt som jämförbara konfliktsituationer ignoreras.

Utrikesdepartementets finansiering av NGO:er

 • Under 2022 beviljade det svenska UD 254 454 NIS (cirka 840 000 kr)till Yesh Din.
  • Yesh Din skickar regelbundet krav till Israels högsta domstol och för påverkansarbete, inklusive möten med utländska diplomater, för att ändra “diskriminerande” politik.
  • Yesh Din är central i anklagelserna om att det israeliska utrednings- och domstolssystemet inte kan eller vill utreda anklagelser om oegentligheter och är en del av “lawfare”-strategin för att driva “krigsförbrytar”-fall mot israeliska tjänstemän i utländska domstolar och i Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Dessa kampanjer använder felaktig information och skev statistik för sina politiska påståenden.
 • Under 2022 beviljade det svenska UD NIS 360,306 (cirka 1 050 000 kr) till Ir Amim.
  • Även om Ir Amim, citerades En Ir Amim-tjänsteman sade att gruppen “försöker främja en politisk agenda och är inte en organisation inriktad på att främja samexistens”, trots att Ir Amin har beskrivits som “arbetar för samexistens i Jerusalem”
  • Ir Amim anklagar ofta Israel för att försöka “judaisera” Jerusalem och främjar det palestinska narrativet om staden, bland annat genom att hävda att “regeringsmakten överlämnas till bosättarorganisationerna” och att arkeologiska utgrävningar har blivit ett viktigt “verktyg i kampen om kontroll” över Jerusalem.
 • Under 2022 beviljade det svenska UD NIS 299,340 (cirka 870 000 kr) till Terrestrial Jerusalem.
  • Förespråkar en ensidig inställning till konflikten och lägger hela skulden för fredsprocessens misslyckande på Israel. Komplexiteten i situationen i Jerusalem suddas ut, inklusive illegalt byggande och brottslighet i palestinska områden, skador på Tempelberget genom Waqfs illegala utgrävningar och uppvigling till våld mot judar av extremistiska präster.

Indirekt finansiering

Sidas bidrag till organisationer som ger pengar till NGO:er aktiva i den arabisk-israeliska konflikten

NGO Development Center (NDC)

 • Under 2023-2027 satsar Sida 120 miljoner kronor till NDC:s program för mänskliga rättigheter. Enligt NDC styrs dess fondprogram för mänskliga rättigheter främst av Sveriges strategi för utvecklingssamarbete för Palestina och “ger kärnstöd till organisationer som kan visa att de har kompetens och kapacitet att bidra till verklig och hållbar förändring för att uppnå programmets övergripande mål.”
 • De icke-statliga organisationer som får svenskt stöd genom NDC är Al Mezan Al-Haq, Badil, Defence for Children – Palestine (DCI-P), Breaking the Silence, B’Tselem, Gisha och Yesh Din.
 • NDC “underlättade” och finansierade “Palestinian NGO Code of Conduct”, som kräver att palestinska grupper avvisar “alla normaliseringsaktiviteter med ockupanten, varken på politisk-säkerhets-, kultur- eller utvecklingsnivå”.

Diakonia

 • Enligt Sidas CSO-databas får Diakonia 2,7 miljoner dollar (2021-2026) för projekt på Västbanken och i Gaza.
 • Diakonia utnyttjar ofta internationell juridisk retorik för att demonisera Israel. Dess program “International Humanitarian Law” (IHL) främjar anti-israeliska lawfare-kampanjer och ett narrativ baserat på palestinsk offermentalitet.
 • Under flera år bedrev Diakonia inte liknande program i något annat konfliktområde i världen.
 • Diakonia förespråkar BDS och kräver att det internationella samfundet “allvarligt överväger restriktiva och andra åtgärder mot Israel” genom att “utöva diplomatiska påtryckningar, vidta lagliga motåtgärder och vägra vapenöverföringar”.
 • Dessutom finansierar Diakonia några av de mest partiska och politiserade NGO:erna aktiva i den arabisk-israeliska konflikten som: Alternative Information Center (AIC), Sabeel, Al-Haq, Al Mezan, BADIL, Women’s Affairs Technical Committee (WATC) och Palestinian Medical Relief Society (PMRS). Flera av dessa är kopplade till PFLP och/eller främjar extremt antisemitiskt innehåll, förespråkar BDS och förkastar en tvåstatslösning. (Se tabellen nedan för ytterligare finansieringsinformation.)
 • Under 2016-2019 gav Diakonia 1,6 miljoner kronor till den palestinska NGO:en Women’s Affairs Technical Committee (WATC). I maj 2017 invigde WATC ett ungdomscenter i byn Burqa uppkallat efter terroristen Dalal Mughrabi, som 1978 mördade 37 civila, varav 12 barn. Diakonia försvarade WATC:s deltagande i namngivningen av centret och hävdade att “WATC har begärt att dess logotyp ska tas bort från centret”. Trots detta påstående var WATC närvarande vid centrets invigning och postade foton från invigningen.

Kvinna Till Kvinna (KTK)

Oxfam

 • 2021-2026 får Oxfam 538 000 dollar från Sverige för projekt i Gaza och på Västbanken.
 • Oxfam målar konsekvent upp en mycket missvisande bild av den arabisk-israeliska konflikten, och avviker från sitt humanitära uppdrag med fokus på fattigdom. De flesta uttalanden från Oxfam beskyller endast Israel för situationen, och dessa förvrängningar bidrar i hög grad till konflikten.
 • I mars 2020, efter kritik, bad Oxfam om ursäkt för att ha samlat in pengar genom att sälja exemplar av “Sions vises protokoll”, en uppdiktad text som proklamerade en internationell judisk konspiration med siktet inställt på världsherravälde och anklagar judarna för att kontrollera regeringen, ekonomin, media och offentliga institutioner.

ForumCiv

We Effect (fd Swedish Cooperative Centre)

Olof Palmes Internationella Center

Svensk indirekt finansiering via FN

UN-OCHA oPt Humanitarian Fund

 • 2023 beviljade Sverige 3,5 miljoner dollar till FN:s och OCHA:s humanitära fond för humanitärt bistånd på ”ockuperat palestinskt territorium”.
 • Flera PFLP-kopplade NGO:er som UAWCUHWC och PCHR är regelbundna mottagare av utbetalningar från “det ockuperade palestinska territoriets humanitära fond”.

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in the occupied Palestinian territory

 • Under 2017-2020 budgeterade Sverige 11,4 miljoner dollar till OHCHR för projekt i Israel, Gaza och på Västbanken. Sverige avslöjar inte vilka dessa projekt är.

 • I februari 2020 offentliggjorde OHCHR en diskriminerande svart lista över enheter som påstås bedriva verksamhet i områden över 1949 års vapenstilleståndslinje. Databasen syftade till att skada företag ekonomiskt som ägs av judar eller gör affärer med Israel, och är ytterst avsedd att skada den judiska staten.

UN Food and Agricultural Organization (FOA)

 • Sweden försedde 2021  UN Food and Agricultural Organisation (FOA) med 43 978 dollar.

 • Enligt FOA är bland annat Union of Agricultural Work Committees (UAWC) samarbetspartner för genomförandet.

  • Union of Agricultural Work Committee (UAWC) identifieras av Fatah som en officiell “PFLP-filial” och av USAID som “jordbruksgrenen” av Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), en terroristorganisation som betecknas som sådan av EU, USA, Kanada och Israel. UAWC’s PFLP-band är klara.

  • Samer Arbid, UAWC:s revisor från 2016 tills han greps 2019, åtalades för 21 fall av terrorrelaterade brott, inklusive mord, och står för närvarande inför rätta. Enligt åtalet förde han befäl över den terrorcell från PFLP som utförde ett bombdåd mot israeliska civila, mördade 17-åriga Rina Shnerb och skadade hennes far och bror. Arbid förberedde och detonerade själv sprängämnet.

UNICEF

 • Under 2022-2027 förser Sverige UNICEF med 692 000 dollar  för “humanitärt svar.”

 • UNICEF går i spetsen för en kampanj för att få Israel inkluderat på FN:s svarta lista över “allvarliga” kränkare av barns rättigheter. Listan finns som bilaga till FN:s generalsekreterares årliga rapport om barn och väpnad konflikt (CAAC). Denna politiska agenda är en viktig del av UNICEF:s verksamhet gentemot Israel, helt oförenlig med dess mandat att “skydda barn” och från dess riktlinjer för neutralitet och opartiskhet.

UN Women

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem