Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Hur minskar man ockupationen utan att offra säkerheten?

Filosof Micah Goodman är knuten till Shalom Hartman Institute i Jerusalem. Han har skrivit en rad böcker. Catch 67 som utgavs 2017 blev en bestseller. (Skärmdump: YouTube)

Framgångsförfattaren Micah Goodman ger några förslag.

Av Conrad Myrland

29 mars 2018

Filosofen Micah Goodman är knuten till Shalom Hartman-institutet i Jerusalem. Han har skrivit ett antal böcker. Catch 67 som släpptes 2017 blev en bästsäljare. (Skärmdump: YouTube)

 

I artikeln ”Israels stora dilemma knutet till landområden under militär kontroll” har MIFF återgett dilemmat som beskrivs av den israeliska filosofen Micah Goodman. I en artikel i Ha’aretz den 18 februari 2018 svarar Goodman vidare på sin egen fråga: Vad kan Israel göra i den press de har kommit i, när det gäller palestinierna: Om de drar sig tillbaka i stor stil blir det en säkerhetsrisk. Om de behåller kontrollen kommer statens judiska karaktär att hotas.

 

Fler alternativ för att minska konflikten

För det första, anser Goodman, måste israelerna sluta tro att det bara finns två alternativ framför sig. Nu säger vänstern att den nuvarande situationen inte kan upprätthållas, att den kommer att leda till katastrof. Högern säger att konflikten inte kan lösas, att det inte finns någon fredspartner och att det inte kan bli några förhandlingar om ett varaktigt fredsavtal i ett Mellanöstern där ingenting är varaktigt längre. Goodman tror att båda sidor har rätt, men betonar att det finns andra alternativ. “Det faktum att det inte finns något sätt att lösa konflikten behöver inte binda oss till politisk passivitet.” Goodman menar att målet måste vara att minimera konflikten.

Filosofen anser att både höger och vänster måste ge upp sina drömmar. “Vi kan inte fortsätta att upprätta nya bosättningar i det bibliska kärnlandet Israel [Västbanken], och vi kan inte nå en överenskommelse om att skapa “ett nytt Mellanöstern. Att gå ifrån våra drömmar är att mogna politiskt, att slå sig till ro med de inbyggda bristerna i Israels historia.”

 

Minska styret över palestinierna

Goodman anser att frågan bör vara följande: Vad kan Israel göra för att dramatiskt minska sitt styre över palestinierna utan att äventyra Israels säkerhet? Han ger själv fyra exempel:

  1. Överför delar av område C till den palestinska myndighetens administrativa kontroll. Detta ger palestinierna mer utrymme och minskar deras beroende av Israel.
  2. Bygg ett nätverk av broar, tunnlar och vägar för att förbinda de olika delarna av de palestinska myndighetsområden och ge PA kontroll över dessa transportvägar.
  3. Sluta utvidga bosättningar som ligger utanför de stora bosättningsblocken så att palestinierna kan tillförsäkras sammanhängande områden / transportvägar.
  4. Ändra de ekonomiska avtalen mellan Israel och den palestinska myndigheten så att den palestinska ekonomin stärks och blir mer oberoende.

 

Säkerheten kvar

Israel skulle kunna vidta sådana åtgärder i morgon utan större konsekvenser för Israels säkerhet, sade Goodman. IDF och Shin Bet kan fortsätta sina antiterror-operationer som de gör i dag, men åtgärderna kommer att minska det palestinska beroendet av Israel och avsevärt minimera deras känsla av förödmjukelse, tror han. Åtgärderna kommer inte att lösa konflikten, men de kommer att ändra spelreglerna.

Goodmans artikel är bara en av många röster i den pågående debatten i Israel om dessa frågor. I efterhand, har den tidigare premiärministern Ehud Barak, som var en av de främsta kritikerna av Goodmans bok, uttryckt sig mycket mer positivt, medan andra företrädare för vänstern säger att Goodmans föreslagna åtgärder inte är tillräckliga (Ami Ayalon och andra). Svaren från höger kommer ofta att gå i den riktning som MIFF har reproducerat från Martin Sherman i artikeln – Ja till bosättningar, utan dem blir det ingen ockupation och inte heller någon fred. “Hur kan någon tro att palestinierna kommer att kompromissa, om Israel redan har stoppat byggandet i bosättningar och gett upp anspråk på Västbanken?” frågar Sherman.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem