Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

President Biden och premiärminister Lapid undertecknar åtagande om att förhindra att Iran får kärnvapen

Irans tungvattenfabrik nära staden Arak. Tungt vatten behövs för att skapa ett kärnvapen. (Foto: Wikipedia)
USA:s president Joe Biden och Israels premiärminister Yair Lapid har undertecknat Jerusalemdeklarationen, skriver Times of Israel.

🔴 It’s official! President #Biden & PM @yairlapid just signed 📝 the ‘Jerusalem Declaration’, solidifying the strategic partnership between #Israel & US, while enshrining that the commitment to thwart #Iran threat, will be not mere words, but actions and concrete undertakings. pic.twitter.com/GUgbjBgf3y

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) July 14, 2022

Deklarationen bekräftar på nytt “de obrytbara banden mellan våra två länder och USA:s varaktiga förpliktelser för Israels säkerhet.”

USA å sin sida ”upprepar sitt fasta åtagande att bevara och stärka Israels förmåga att avskräcka sina fiender och försvara sig mot alla hot eller kombinationer av hot. USA upprepar också att åtagandena är tvåfaldiga, obrytbara och inte bara moraliska utan också strategiska åtaganden som är avgörande för USA:s nationella säkerhet.”

Aldrig tillåta Iran få atomvapen

USA ger sitt fasta löfte att aldrig tillåta Iran att bli en kärnvapenmakt och betonar att Washington är redo att “använda alla delar av sin nationella makt” för att säkerställa att Teheran inte får en kärnvapenbomb.

Deklarationen innehåller ett amerikanskt åtagande om att fullt ut implementera villkoren i den historiska avsiktsförklaringen på 38 miljarder dollar (nästan 400 miljarder kronor) och ett erkännande av att ett uppföljningsavtal (MOU) bör återspegla nya hot. Därför kommer Washington att söka ytterligare missilförsvarsfinansiering.

Uttalandet understryker vikten av Abrahamsavtalen och Negev-forumet, som började i Manama, Bahrains huvudstad i juni.

Om kriget i Ukraina: “USA och Israel upprepar sin oro över de pågående attackerna mot Ukraina, vårt engagemang för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och bekräftar på nytt vikten av fortsatt humanitärt bistånd till folket i Ukraina.”

Fördömer Hamas

De två länderna har lovat att fortsätta samtalen om de Israelpalestinska förbindelserna och fördöma den Iranstödda terrorgruppen Hamas i Gaza, såväl som de senaste terrorattackerna mot Israel.

Biden “bekräftar sitt långvariga och konsekventa stöd för en tvåstatslösning och att göra framsteg mot en verklighet där både israeler och palestinier kan åtnjuta lika standarder för säkerhet, frihet och välstånd.”

“USA är redo att arbeta med Israel, den palestinska myndigheten (PA) och regionala intressen för att uppnå detta mål.”

Israel vill ansluta sig till USA:s program för viseringsundantag och parterna enades om att påskynda arbetet med genomförandet.

Kampen mot Israelhat

Parterna fördömer BDS-kampanjer och demonisering av Israel i FN och vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC): ”De två länderna kommer att använda alla tillgängliga verktyg i kampen mot alla källor till antisemitism och reagera när legitim kritik övergår till demonisering och hat eller att undergräva Israels rättmätiga och legitima plats bland nationernas familj”.

— Elad Strohmayer (@EladStr) July 14, 2022

Den här artikeln skrevs av Rika Sisi Greenberg för miff.dk och redigerades för miff.se av Anders Bjerkhoel.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem