Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Snabb rättning ger SO-rummet högsta betyg!

Aldrig har någon media så snabbt och fullständigt korrigerat fel påpekat av MIFF, som internetsidan SO-rummet.

Många elever söker kunskap på nätet och SO-rummet är ett av de allra mest använda i klasserna. Här finns även en rad texter om Israel, judendomen och konflikterna mellan världens enda judiska stat och de 28 arabiska och 57 muslimska staterna.

MIFF:s hårda kritik mot det lilla textstycket skickades till Robert de Vries, som driver hemsidan, och författaren av texten Johnny Poetzsch. Vi fick omedelbart svar från båda och texten har redan uppdaterats.

MIFF är imponerade av båda hastigheten och beredvilligheten att korrigera felen. Det är vi definitivt inte vana vid vid kontakter med andra medier eller myndigheter. Det är öppenheten för att lyssna på andras argument och synpunkter som karaktäriserar god undervisning.

För två år sedan granskades MIFF FN-förbundet, som trots namnet inte är en del av FN. De skriver väldigt kritiskt om Israel, men framför allt ensidigt och utelämnar väsentligt information om den judiska historien och om Israels rättigheter. Texten har ett stort antal faktafel. 

Granskningen var mycket detaljerad och kritiken underbyggd. Vi fick dock ingen reaktion över huvud taget. FN-förbundet bryr sig inte om att vara saklig och objektiv, men får tyvärr sin trovärdighet genom sitt namn och de organisationer som stöder FN-förbundet.

Impact-se är den mest kända organisationen som granska läromedel om Israel. Flera studier av palestinska läroböcker i UNRWA-skolorna har gjorts.

Nu kommer även läromedel i Sverige att granskas och vi hoppas att även de digitala medierna kommer att omfattas.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem