Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Mikael Oscarsson (KD) : Varför blunda för palestinska myndighetens terror- och hatpropaganda?

Riksdagsledamot Mikael Oscarsson (KD) försvarar anklagelser mot Palestinian Media Watch´s grundare Itamar Marcus framförda i debattartikel i tidningen Dagen. (Foto Kristdemokraterna)
Kristdemokraternas Mikael Oscarsson anser att insändarnas anklagelser om Palestinian Media Watch´s Itamar Marcus i tidningen Dagen den 19 april både är sakligt fel och ignorerar den palestinska myndighetens hatpropaganda och uppmuntran till terror.

Den tidigare Diakoniachefen Bo Forsberg skrev ett debattinlägg tillsammans med Sune Fahlgren, Kjell Jonasson och Inger Jonasson där de kritiserade att Mikael Oscarsson (KD) bjudit in chefen för granskningsorganisationen Palestinian Media Watch (PMW), Itamar Marcus, till riksdagen.

Grundläggande faktafel

Itamar Marcus grundade PMW för 25 år sedan för att granska den Palestinska myndighetens (PA:s) tv- och radiosändningar, dess skolmaterial och webbsidor. Därför konstaterar Oscarsson inledningsvis att ”Felaktigt anklagas Marcus för aktiviteter han aldrig varit inblandade i och för att stödja organisationer han aldrig gjort något för.”  

De fyra radar upp organisationer som de anser ha extrema verksamheter, men där Marcus inte är involverad. Ännu märkligare är det att de inte med ett ord nämner PMW som Marcus verkligen bildat.

Vad avslöjar PMW?

Mikael Oscarsson tar några exempel på hur PA:s indoktrinering av unga avslöjats av PMW. Barnprogram i deras tv-kanal lär ut att staten Israel inte ska finnas och i skolorna undervisas om att ”barn bara är ´ammunition´ och avsedda för ´martyrskap´. Palestinska myndighetens avhumanisering av barn leder många in på våldets och terrorattentatens väg”, anser Oscarsson.

PA fyller unga med hat

Enligt debattrepliken innehåller indoktrineringen som PA bedriver grova antisemitiska budskap och ”sammantaget avslöjar Marcus organisation den taktik och kommunikation som används av Palestinska myndigheten för att fylla barn och unga med hat”.

I stället för att felaktigt utpeka Itamar Marcus som icke trovärdig behöver vi se ”att roten till det hat många palestinier hyser mot israeler, bottnar i en uppviglande och dehumaniserande propaganda som pumpas ut av Palestinska myndigheten”.

Vem förföljer kristna i Bethlehem?

Bo Forsberg och kompani hävdar i Dagen att ”kristna kyrkor i Palestina utsätts för en våg av våld av just dessa extremistiska grupper som Itamar Marcus gett stöd till”. Förutom det lilla faktafelet att Marcus aldrig stött något extremistiskt våld, påpekar Mikael Oscarsson att ”Sedan Israel överlämnade Betlehem till Palestinska myndigheten har de kristna i staden tvingats fly för att få leva i säkerhet, och andelen kristna i staden har minskat från cirka 70 till 10 procent av befolkningen.”

Oscarsson menar att det inte är ”palestinska kristna (som) efterlyser hjälp mot Israel, utan det är PA som är ansvariga för de kristnas lidande i Bethlehem. Kritik mot PA kan dock sluta i ett palestinskt fängelse.

Marcus avslöjanden gynnar freden

Slutfrågan som Oscarsson ställer är varför bagatellisera och överskyla PA:s spridning av hat, antisemitisk propaganda och främjande av terror? Det är just det Itamar Marcus avslöjar som behöver stoppas om fred ska bli möjlig.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem