Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Paradigmskifte i det svenska biståndet

Bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) Foto regeringskansliet
Sveriges kommer inte längre vara bland de mest generösa givarna till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Sverige kommer fortsätta att ge cirka 56 miljarder i bistånd de närmaste fyra åren, men ska riktas om till Ukraina och stödja handel, tillväxt och marknadsekonomin.

Bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) avslöjade den 22 december detaljerna kring den nya svenska biståndspolitiken till TT/Omni. Flera FN-organ och även biståndsorganet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) får sina anslag rejält nedskurna. Regleringsbrevet som släpptes samma dag visar på en avsevärd förändring, både i attityder och kronor, för åren framöver.

– Det här är startskottet för vår reformering av biståndet för att göra det mer effektivt, sa bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) till TT.

Nedskärningen av Sidas anslag motiverar Forssell med att ”Det följer vår prioritering. Vi vill se fler matpaket och färre konferenser”.

Ukraina före palestinierna

För att frigöra resurser till Ukraina kommer Sveriges kärnstöd till en rad FN-organ att kapas ordentligt. Särskilt är det UNRWA, UNHCR, UN Women och UNDP att få minskade bidrag.

Redovisa konkreta resultat

Sida ska fokusera på ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Därför måste Sida nu redovisa konkreta resultat för bland annat mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, fredliga och inkluderande samhällen samt inkluderande ekonomisk utveckling och jämställdhet. Detta kan bli svårare för de pro-palestinska bidragstagarna.

Koll på CSO

Sida ska redovisa totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer (CSO) uppdelat per anslagspost, inklusive bidrag genom svenska CSO med ramavtal med Sida. Detta ska ske senast sista april 2023. Bättre koll har efterlysts länge.

Egen produktion

Svenska regeringen vill satsa på hållbara investeringar och företagande, näringslivs- och marknadsutveckling, entreprenörskap, handel, innovation och digitalisering. Egen produktion av varor har inte varit något vanligt område för bistånd till palestinierna.

Villkorat bistånd

En del bistånd kommer att bli villkorade och därför betonar regeringen att Sida måste stödja regeringens arbete på detta område. Det låter som en självklarhet, men indikerar både en skärpning gentemot bidragstagarna, men också mot Sida. Sida måste löpande stämma av arbetet med Regeringskansliet. En stor fråga är om Sverige kommer ställa villkor om att upphöra med hyllandet av våld och koppling till terror.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022 förlängs att gälla under 2023.

Det internationella biståndet blir på drygt 47 miljarder kronor.

Hur mycket får Mellanöstern? 

För ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer” avdelas 1 000 miljoner kronor och till ”Mellanöstern och Nordafrika”  1 070 miljoner kronor. ”Hållbar fred” får 260 miljoner kronor.

Under avsnittet om ”Mellanöstern och Nordafrika” heter det att ”Sida får under 2023 använda högst 165 miljoner kronor för verksamhet under Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina 2020–2024.”

Avsluta avtalen

Sida ska undvika att teckna större eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod, så att

hela biståndsutrymmet ska vara ointecknad i slutet perioden. Annars krävs regeringsbeslut.

  • FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) 500 miljoner kronor
  • FN:s flyktingorgan (UNHCR) 876 miljoner kronor
  • FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna (OHCHR) 105 miljoner kronor
  • FN:s Department of Political and Peacebuilding Affairs (UNDPPA) 15 miljoner kronor
  • FN:s Developement Programme (UNDP) som bl a innefattar Programme of Assistance to the Palestinian People 516 miljoner kronor
  • Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)  som inte fått till ett val bland palestinierna på 16 år 55 miljoner kronor

”Mellanöstern och Nordafrika”

  • Bemyndigande 2023 = 1 600 miljoner kronor
  • Infriade åtaganden 2024 = 968 miljoner kronor
  • Infriade åtaganden 2025 = 448 miljoner kronor
  • Infriade åtaganden 2026 till slutår 2034 = 184 miljoner kronor

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 300 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan och trycka på “skicka”!