Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sidas enskilda medarbetare avgör om biståndstagarna ska mörkas

Sidas svar om mörkläggningen är chockerande för den som läst Sidas Transparensgaranti.
Varje enskild medarbetare i Sida avgör själv om de palestinska organisationerna som får hundratals miljoner kronor i bidrag ska vara öppen information i Openaid.

Som MIFF avslöjade igår är uppgifterna om vilka pro-palestinska organisationer som får 120 miljoner kronor i bistånd från Sida numera mörkade. Endast åtta rader med allmän information finns att läsa i Sidas informationssida Openaid. Samtidigt påstår Sida att ”Transparensgarantin skapar insyn i svenskt bistånd”.

Under förra perioden i Human Rights Program 2018-2023 delade Sverige ut 150 miljoner skattekronor till Al-HaqAl-MezanBADILDCI-PSB´Tselem, Breaking the Silence, Gisha and Yesh Din. Ingen av dem tar avstånd från massakrerna den 7 oktober i Israel, som är anledningen till Gazakriget och Al-Haq är terrorklassat av Israel, eftersom de är en gren av  Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), som är terrorstämplad av Sverige, EU och USA. Det gick att få fram i den 44 rader fullständiga beskrivningen.

Varför har Openaid mörklagt biståndsmottagarna?

MIFF skrev ett brev till styrelseledamot Magnus Ranstorp med frågan: ”i den nya versionen av projektet Human Rights Program Phase II (2022-2027) är namnen på de NGO:er som får ekonomiskt stöd borttagna. Är detta en ny policy med minskad transparens som du i Sidas styrelse också har noterat?

Terrorforskaren Magnus Ranstorp är Sveriges mest kände expert på området. (Foto Wikipedia, Boberger)

Brevet besvaras av styrelsesamordnare Niklas Nordström:

”Angående dolda mottagare av ekonomiskt stöd i Sidas projektbeskrivning så finns det ingen policy om att minska transparensen på Sida. Informationen som finns under insatserna i Openaid genereras från de system som används för programhandläggning och finansiell uppföljning på Sida.”

” ingen policy om att minska transparensen”

Faktum kvarstår: Transparensen har försvunnit helt vad gäller i vems fickor 120 miljoner kronor hamnar!

”Informationen … genereras från de system som används”

Frågorna från MIFF: 

Hur ser ”systemet” ut? Vilka mallar, program, scheman eller liknande används? Vem fyller i dem?

Sidas Niklas Nordström svarar:

”Skillnaden i mängden information beror på att olika handläggare lägger in olika mycket information i de system som genererar informationen till Openaid. Vissa handläggare utvecklar texten mer än andra och det finns ingen generell regel om att partnerorganisationer i nästkommande led ska nämnas där.”

”olika handläggare lägger in olika mycket information”

Det är ett häpnadsväckande besked att enskilda myndighetsanställda själva bestämmer om informationen om vem som får bidragen ska mörkas eller vara öppen. Om det är en fastlagd rutin att transparensen avgörs på gräsrotsnivå går detta helt emot vad Sida själv beskriver: ”Openaid visualiserar Sveriges bistånd. Öppna data visar när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalats ut, samt vad det gett för resultat.”

MIFF går vidare

MIFF begär ut arbetsbeskrivningen från Sida för de anställda som lägger in data i ”systemet”. I detta läge hänvisar styrelsesamordnare Nordström till Sveriges generalkonsulat i Jerusalem. Det är där projektet har beretts.

MIFF kontaktar generalkonsulatet i Jerusalem och begär ut handlingar och arbetsbeskrivningar för programmet. Konsulatet är inte känt för sin snabbhet och smidighet, utan skriver att handlingarna kommer att skickas per brev.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem