Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Utrikesminister Billström i Haaretz: Sverige kommer ”minska vår Palestinastrategi”

Sveriges utrikesminister Tobias Billström. (Foto Regeringen)
Den vänster-liberala tidningen Haaretz, som är Israels äldsta och internationellt mest kända tidning, intervjuade idag Sveriges utrikesminister Tobias Billström. Rubriken löd ”Sveriges nya utrikesminister kallar 2014 års erkännande av Palestina ”förhastat och olyckligt”.

I intervjun i Haaretz talas det om att ”omkalibrera utrikespolitiken” och vikten av banden med Israel.

Inledningsvis beskriver tidningen den svenska utrikespolitiken som unik i Europa, då den sedan stormaktstiden inte anslutit sig till militära allianser. Istället har Sverige upprätthållit neutralitet och strävat efter att bli en ”humanitär stormakt”. Men, ”Andra hävdade att dess privata sektors blomstrande vapenindustri var oförenlig med en regering som predikade fred, kärlek och förståelse”, fortsätter beskrivningen.

Svenska beslutsfattare beskrivs som generösa med humanitärt bistånd och ”högljudda när det gällde frågor som kampen mot apartheid och det kalla krigets kapprustning.”

På senare år var Sverige det ”enda västeuropeiska landet som erkänt en palestinsk stat” och försökte ”exportera progressiva idéer som ´feministisk utrikespolitik´”.

Prioriterar inte Israel-Palestina

”Hur ser framtiden ut för det neutrala Sverige?

”Sedan jag tillträdde har jag varit väldigt tydlig med att vi behöver en omkalibrering av svensk utrikespolitik”, svarar Sveriges nya utrikesminister Tobias Billström. ” En prioritet, framför allt annat, är NATO-anslutningen. Vi måste också tänka på vårt grannskap – de nordiska staterna, de baltiska staterna och länderna runt Östersjön…Vad du inte kan göra är att … vara aktiv i alla aspekter. Vi måste prioritera.”

Billström tycker att Sveriges relation till Israel är “utmärkt efter etableringen av dialog 2021”, men ännu är inget officiellt besök planerat.

Förhastat och olyckligt erkännande

För åtta år sedan var ett av den förra regeringens första steg att erkänna en palestinsk stat. Vad är din regerings ståndpunkt i frågan?

”Beslutet att erkänna Palestina 2014 var förhastat och olyckligt. Men beslutet har tagits och den här regeringen planerar inte att återkalla det.”

Framförhandlad tvåstatslösning

Den förra regeringen var mycket aktiv (då) den utsåg ett särskilt sändebud för den israelisk-palestinska konflikten; motsatte sig aktivt israeliska bosättningar på Västbanken; och den stödde den palestinska myndigheten (PA) och tvåstatslösningen. Är Sveriges nya regering fortfarande engagerad i denna politik?

”Angående den israelisk-palestinska konflikten står regeringen bestämt bakom EU:s politik. Vi vill se en förhandlad tvåstatslösning baserad på internationell rätt. Det beslutet kommer att kvarstå. När det gäller att vara aktiv kommer vi att fortsätta att kritisera parterna när det krävs, när det begås brott mot internationell rätt och när mänskliga rättigheter kränks. Vi kommer att göra det på samma sätt som vi kritiserar andra stater när det är motiverat. Detta strider inte på något sätt mot att ha utmärkta relationer med Israel eller Palestina. Regeringen kommer alltid att stå upp för Israels legitima säkerhetsbehov.”

Ambassadflytt vid fredsavtal

Skulle Sverige kunna tänka sig att flytta sin ambassad från Tel Aviv till huvudstaden Jerusalem?

“Precis som EU kommer regeringen att fortsätta att respektera det breda samförståndet från det internationella samfundet och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd och betrakta Jerusalem som en slutlig statusfråga. I avvaktan på ett fredsavtal kommer Sveriges ambassad inte att flyttas.”

Minskad Palestinastrategin

Er regering planerar att drastiskt skära ned biståndet under de närmaste åren – kommer detta att påverka svenskt bistånd till palestinierna, och kan det leda till problem med Sveriges palestinska partner?

”Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina, precis som EU:s, syftar ytterst till att bygga förutsättningarna och främja en tvåstatslösning i linje med internationell rätt. Detta mål kommer att finnas kvar. När vi ser över vårt övergripande utvecklingssamarbete kommer vi också att minska vår Palestinastrategi, som gäller för perioden 2020 till 2024.”

Bevis för terror kan förändra policyn

Hur är det med hjälpen till de palestinska organisationerna som den israeliska regeringen hävdar är terrorgrupper (och) stödet till (UNRWA) som påstås publicera skolböcker som innehåller antisemitisk hets?

”Regeringen tar terroranklagelser på största allvar och flera av dessa civilsamhällesorganisationer – som listades av Israel som terrorgrupper i oktober 2021 – får stöd från EU, FN, Sverige och andra givare. Tillsammans följde givarna inom EU upp anklagelserna noggrant och kom fram till att inga väsentliga bevis lämnades. Givarna kommer därför att fortsätta att stödja det palestinska civila samhället. Vi anser att ett fritt och starkt civilt samhälle är oumbärligt för att främja demokratiska värderingar och tvåstatslösningen. Om Israel gör övertygande bevis tillgängliga, som skulle motivera en översyn av policyn mot dessa organisationer, skulle vi förstås agera därefter.”

“När det kommer till antisemitism är det naturligtvis oacceptabelt och det är mycket viktigt att PA ser till att deras läroböcker helt uppfyller Unescos standard, och att EU fortsätter att vara tydlig i sin dialog med palestinierna för att säkerställa att så är fallet. ”

Tobias Billström anser att kampen mot antisemitism är mycket viktigt och gör en personlig kommentar. ”Mina morföräldrar i Malmö tog emot en judisk familj som rymde från Danmark över Öresund, under perioden 1943 då Gestapo försökte samla in judarna. Jag växte upp med den här historien. Jag har detta mycket fina diplom som säger att två träd planterades till minne av dem i Tzippori [i norra Israel] som tack från den här familjen. Min mormor och min mamma, som minns att de lekte med barnen i den här familjen, berättade den här historien för mig, och den har satt djupa spår i mig, vilket gör att jag förstår vad judarna och vad Danmark gick igenom.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem