Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sveriges stöd till UNRWA gynnar terror, motverkar fredsavtal

UNRWA:s hälsovård och skola för palestinska flyktingar skulle vara något år, men har permanentats. (Foto: Pierre Marshall, Wikimedia Commons)
Sammanfattning av MIFF- och UNRWAreform-medlemmen Mikael Heinigs öppna brev med skarp kritik mot svenskt bidrag till UNRWA.

Under de senaste åtta åren har konflikten mellan Israel och den arabiska befolkningen i det som vi idag känner som Israel, Västbanken och Gazaremsan förvärrats. Samtidigt är Sverige är en av de största givarna till världens största hjälporganisation, UNRWA, som till skillnad från UNHCR endast hjälper en enda folkgrupp. Frågan är om de tidigare svenska bidragen till den palestinska myndighetens område genom UNRWA har varit kontraproduktiv? Har stödet till den 73 år gamla organisationen UNRWA försämrat möjligheten till en förhandlad fredslösning?

PLO och Hamas styr UNRWA

FN:s flyktingorganisation för enbart palestinier, UNRWA, hjälper PLO på Västbanken och Hamas på Gazaremsan. Inget kan göras där utan Mahmoud Abbas och Ismail Haniyes godkännande. UNRWA har inte lyckats minska uppvigling till hat mot judar och Israel, terrorism eller utbetalning av motsvarande 3,9 miljarder kr i lön till terrorister.

UNRWA:s uppdrag var tillfällig hjälp

Detta har heller inte varit syftet med UNRWA. Syftet var att tillfälligt hjälpa de araber som lämnade Israel 1948 med hälsovård och utbildning, tills de flyttat tillbaka eller etablerat sig i andra länder. Men de registrerade ättlingarna till flyktingarna har istället blivit tio gånger fler och har tvingats kvar i flyktingläger av sina egna ledare, oftast utan medborgerliga rättigheter. Men redan 1995 fick den palestinska myndigheten (PA) fullt ansvar för hälso- och sjukvård samt utbildning genom Osloavtalen.

PLO håller palestinier i fattigdom

Fortsatta uppviglingar, terror och hatbudskap har lett till ökade svenska bidrag. De palestinska flyktingarna hålls samtidigt som gisslan i fattigdom och brist på demokrati av sina ledare, inte av Israel. PLO:s och Hamas mål är att få den judiska staten på fall och fattigdom och uppvigling är metoden. UNRWA har skapat en tiofaldigt större flyktinggrupp och de oändliga bidragen utan kontroll är en kraftigt bidragande orsak till att konflikten har förvärrats. Detta kan inte vara Sveriges avsikt.

Hatpropaganda i läroböcker

UNRWA-skolornas läroplan har under lång tid kritiserats för att innehålla hatpropaganda och hyllningar av terrorangrepp och martyrskap. EU lät 2021 Georg Eckert Institute for International Textbook Research granska 172 palestinska läroböcker som används i UNRWA:s skolor. De fann “Våld utförda av palestinier, även våld mot civila, framställs som ett legitimt medel av motstånd” och ”ett medvetet vidmakthållande av antijudiska fördomar, särskilt när de är inbäddade i det nuvarande politiska sammanhanget.” 

I en amerikansk rapport ”US Government Accountability Office Report on UNRWA Textbooks” från 2018 framgår att UNRWA:s läroböcker och skolor utgör ett forum för judehatets och den våldsbejakande extremismens retorik.

Länder drar ner bidragen

UNRWA befinner sig i konstant ekonomisk kris då flera länder, på samma sätt som arabstaterna, dragit ner sitt stöd. Bara USA, Tyskland och EU betalar mer än Sverige till UNRWA. Först på 15:e respektive 20:e plats kommer två arabstater. Orsaken till det minskade ekonomiska stödet är att både att man ser UNRWA som en starkt bidragande orsak till den 10-faldiga ökningen av antalet bidragsberoende personer, samtidigt som PA:s och Hamas uppvigling i UNRWA-skolorna kan omöjliggöra ett fredsavtal i ytterligare generationer.

Förhärligande av massaker

Ett exempel förhärligandet av terrorism i UNRWA:s och PA:s läroböcker är terroristen Dalal Mughrabi, som ledde terrorattacken 1978 som dödade 37 civila, bland dessa 12 barn. I läroböckerna förnekas förintelsen och massakern i München legitimeras. Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s internrevision har riktat hård kritik mot Sida för ”Noll koll”. Riksrevisionen kritiserade i år Sida för brist i val av samarbetspartner för att uppnå målen.

Under de senaste fyra åren har ett antal yrkanden/frågor i riksdagen rört läroböcker som Sverige finansierat. Samtliga har avvisats trots omfattande dokumentation.

Sommarläger i Gaza

Med stöd av svenskt bistånd uppmanas barnen i de av UNRWA finansierade skolorna till jihad och att hata judar. De lär sig att Israel ska utplånas. På Hamas sommarläger i Gaza  kopplade till UNRWA, ges militär vapenträning som visar hur man dödar judar.

Sverige har sedan 1 juli 2022 en ny lagstiftning som reglerar straffansvar för terroristbrott, samröre med en terroristorganisation, finansiering av terrorism, offentlig uppmaning till terrorism, rekrytering till terrorism, utbildning för terrorism och resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet.

Det är dags att Sverige följer sina lagar och i likhet med många andra länder drar ner bistånd som kan bidra till terrorism.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem