Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Svara på de HÄR 12 frågorna, om du påstår att Israel är en ”Apartheidstat”!

Groteska jämförelser mellan demokratin Israel och den tidigare apartheidpolitiken i Sydafrika är i grunden Israelhat.
De som antisemitiskt påstår att Israel är en ”apartheidstat” måste besvara dessa fem frågor. Antingen blir då fullständigt klart att det är en ondsint lögn som de medvetet kastar mot världens enda judiska stat. Eller inser de att de är okunniga, vet inte definitionen av apartheid och blivit lurade av Israels fiender.

Separeras den arabiska och den judiska befolkningen totalt i Israel?

NEJ! Araber och judar får bo, arbeta och umgås var de vill. 

Har endast judar rösträtt i Israel?

NEJ! Alla israeliska medborgare har lika rösträtt i de demokratiska, återkommande valen.

Nekas israeliska araber högre utbildning?

NEJ! Araber har, liksom alla andra israeler, rätt till alla högre utbildningar.

Får bara judar kvalificerade arbeten och ledningsansvar?

NEJ! Araber har anställningar i sjukhusledningen, Högsta domstolen och försvarsledning.

Är äktenskap och sexuellt umgänge mellan judar och araber förbudet i Israel?

NEJ! Staten lägger inga hinder för vem vuxna människor gifter sig med.

Är det förbjudet för araber att köpa mark i Israel?

NEJ! Arabiska israeler får köpa vad de vill.

Är araberna i Israel förbjudna att organisera sig politiskt?

NEJ! Det finns flera arabiska partier, varav det islamistiska partiet Raám just nu sitter med i Israels regering.

Är arabiska israeler förbjudna att demonstrera?

NEJ! Fredliga demonstrationer är vanliga och tillåtna.

Har arabiska israeler sämre levnadsstandard än i arabiska och muslimska länder?

NEJ! Genomsnittsaraben i Mellanöstern kan bara drömma om israelisk standard.

Klassificeras israeliska medborgare efter ”ras” och att någon “ras” är bättre?

NEJ!

Hindras arabiska israeler att röra sig fritt inom landet?

NEJ! Araber har, liksom alla andra israeler, full rörelsefrihet.

Är ogrundade anklagelser som har till syfte att förstöra världens enda judiska stat – antisemitism?

JA!

Det var detta den Israelfientliga organisationen B´Tselem inte vågade debattera med vare sig Itai Reuveni från NGO Monitor eller Christina Toledano Åsbrink från MIFF på Bokmässan i Göteborg 2022 !

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem