Groteska jämförelser mellan demokratin Israel och den tidigare apartheidpolitiken i Sydafrika är i grunden Israelhat.

Svara på de HÄR 12 frågorna, om du påstår att Israel är en ”Apartheidstat”!

De som antisemitiskt påstår att Israel är en ”apartheidstat” måste besvara dessa fem frågor. Antingen blir då fullständigt klart att det är en ondsint lögn som de medvetet kastar mot världens enda judiska stat. Eller inser de att de är okunniga, vet inte definitionen av apartheid och blivit lurade av Israels fiender.

Separeras den arabiska och den judiska befolkningen totalt i Israel?

NEJ! Araber och judar får bo, arbeta och umgås var de vill. 

Har endast judar rösträtt i Israel?

NEJ! Alla israeliska medborgare har lika rösträtt i de demokratiska, återkommande valen.

Nekas israeliska araber högre utbildning?

NEJ! Araber har, liksom alla andra israeler, rätt till alla högre utbildningar.

Får bara judar kvalificerade arbeten och ledningsansvar?

NEJ! Araber har anställningar i sjukhusledningen, Högsta domstolen och försvarsledning.

Är äktenskap och sexuellt umgänge mellan judar och araber förbudet i Israel?

NEJ! Staten lägger inga hinder för vem vuxna människor gifter sig med.

Är det förbjudet för araber att köpa mark i Israel?

NEJ! Arabiska israeler får köpa vad de vill.

Är araberna i Israel förbjudna att organisera sig politiskt?

NEJ! Det finns flera arabiska partier, varav det islamistiska partiet Raám just nu sitter med i Israels regering.

Är arabiska israeler förbjudna att demonstrera?

NEJ! Fredliga demonstrationer är vanliga och tillåtna.

Har arabiska israeler sämre levnadsstandard än i arabiska och muslimska länder?

NEJ! Genomsnittsaraben i Mellanöstern kan bara drömma om israelisk standard.

Klassificeras israeliska medborgare efter ”ras” och att någon “ras” är bättre?

NEJ!

Hindras arabiska israeler att röra sig fritt inom landet?

NEJ! Araber har, liksom alla andra israeler, full rörelsefrihet.

Är ogrundade anklagelser som har till syfte att förstöra världens enda judiska stat – antisemitism?

JA!

Det var detta den Israelfientliga organisationen B´Tselem inte vågade debattera med vare sig Itai Reuveni från NGO Monitor eller Christina Toledano Åsbrink från MIFF på Bokmässan i Göteborg 2022 !

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram