Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

FN:s säkerhetsråd antar amerikansk resolution som kräver vapenvila och frisläppande av gisslan

USA:s ambassadör Linda Thomas-Greenfield talar med den frigivna gisslan Shoshan Haran under ett möte i säkerhetsrådet om terrorgruppen Hamas tagande av gisslan under attacken den 7 oktober den 16 maj 2024. (Skärmdump från Twitter)
Den USA-utarbetade texten uppmanar Hamas att acceptera USA:s president Joe Bidens förslag om eldupphör och som redan har accepterats av Israel.

Resolutionen, som tillkännagavs den 31 maj av president Joe Biden, antogs med stor majoritet med 14 röster för förslaget, medan Ryssland avstod från att rösta. Resolutionen uppmanar båda parter att fullt ut genomföra villkoren i förslaget “utan dröjsmål och utan villkor”.

President Biden beskrev avtalet som “inte bara en vapenvila som oundvikligen skulle vara bräcklig och tillfällig” utan en som skulle ge ett “varaktigt slut på kriget”. Villkoren i avtalet hade överförts av Qatar till Hamas ledning, men fortfarande efter elva dagar har terrorgruppen inte besvarat förslaget.

FN skriver också att tidigare “resolutioner inte har antagits sedan terrorattackerna och kidnappningarna den 7 oktober inledde våldsspiralen.”

Fas 1

  • Eldupphör

  • Frigivning av kvinnor, äldre och skadade gisslan

  • Frisläppande av palestinska fångar

“Omedelbar, fullständig och komplett vapenvila med eldupphör, med frisläppande av gisslan inklusive kvinnor, äldre och sårade, återlämnande av kvarlevorna av några gisslan som har dödats och utväxling av palestinska fångar”.

De israeliska styrkorna dras tillbaka från “befolkade områden” i Gaza, palestinierna återvänder till sina hem på hela Gazaremsan samt att humanitärt bistånd distribueras på ett säkert och effektivt sätt i stor skala.

Om förhandlingarna tar längre tid än sex veckor för fas ett, kommer vapenvilan att fortsätta så länge förhandlingarna fortsätter.

Fas 2

  • Frisläppande av resten av gisslan

  • Helt tillbakadragande av israeliska styrkor från Gazaremsan

”Fas två skulle innebära ett permanent slut på fientligheterna “i utbyte mot frisläppandet av alla andra gisslan som fortfarande är kvar på Gazaremsan och ett fullständigt tillbakadragande av israeliska styrkor från Gaza”.

Fas 3

Flerårig uppbyggnad av Gazaremsan

Utlämnande av alla dödade gisslan

I fas tre skulle “en stor flerårig återuppbyggnadsplan för Gaza” påbörjas och kvarlevorna av alla avlidna gisslan som fortfarande finns kvar på Gazaremsan skulle återlämnas till Israel.

Inga territoriella ändringar

I resolutionen avvisar säkerhetsrådet “alla försök till demografiska eller territoriella förändringar på Gazaremsan, inklusive alla åtgärder som minskar enklavens territorium”. Med andra ord ska den angripande parten inte behöva lida någon förlust av landområde. Hamasregimen slipper något straff i form av territoriell minskning för att de brutit vapenvilan och utfört massakrer den 7 oktober.

Kontrollen av egyptiska gränsen?

Vad som inte står något om i resolutionen är kontrollen över gränsen mellan Gazaremsan och Egypten. Den passus som tidigare fanns med om att Israel inte fick kontrollera Philadelphikorridoren har tagits bort.

Omvärldens drömmar

I texten upprepas också säkerhetsrådets “orubbliga engagemang” för drömmen om en tvåstatslösning där två demokratiska stater, Israel och Palestina, lever sida vid sida i fred inom säkra och erkända gränser i enlighet med internationell rätt och relevanta FN-resolutioner.

Denna dröm delas varken av en majoritet av israeler eller palestinier, enligt opinionsundersökningar.

FN:s säkerhetsråd drömmer även om att Hamas ska inordna sig under Mahmoud Abbas palestinska myndighet. Sedan 2007 är det full stridighet mellan de båda falangerna.

“Striderna kan upphöra idag”

Striderna kan upphöra i dag, om Hamas går med på det avtal som nu godkänts av säkerhetsrådet, sa USA:s FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield.

Ambassadör Thomas-Greenfield sa att USA kommer att hjälpa till att se till att Israel lever upp till sina skyldigheter, “förutsatt att Hamas accepterar avtalet”.

Sveriges Radio demoniserar Israel, förskönar Hamas

SR Nyheters sändning innehåller en intervju med forskaren Anders Persson, som tydligt förklarar Hamas smarta strategi – att låtsas svara ja.

“Det är ju ett väldigt smart drag av Hamas politiskt och diplomatiskt. Och just termen välkomnar är ju svårtolkad därför att innebär det att Hamas accepterar det här och framförallt innebär det här att Hamas accepterar den här texten som den står utan förbehåll? Och det vet vi ju inte, men genom att välkomna det här så passar man omedelbart över bollen på den israeliska sidan.”

SR:s Oscar Söderman skriver istället: “FN:s säkerhetsråd har röstat ja till omedelbar vapenvila i Gaza, en resolution som också välkomnas av Hamasrörelsen.”

Och rubriken:

”Jag kan inte se att Israel accepterar”.

Universitetslektor Anders Persson, Linnéuniversitetet, är en av Sveriges mest citerade Israelexperter. Här intervjuad av MIFF:s VD Conrad Myrland i september 2022. (Skärmdump från YouTube)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem