Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

President Bidens kommande UNRWA-tal på Olivberget

Miljarderna från USA kan åter komma att strömma in till UNRWA:s bankkonton. (Foto: Pierre Marshall, Wikimedia Commons)
Kommer USA åter att bli världens största givare till palestinska UNRWA?

I morgon, den 15 juli 2022, kommer president Joe Biden att göra entré på Augusta Victoria Hospital, med utsikt över det majestätiska Olivberget. Sjukhuset vårdar patienter från de nitton UNRWA-flyktingläger som finns i Judéen, Samarien, Gaza och Jerusalem. Organisationen Sweden UNRWA reform oroar sig för vad talet kommer innebära för pressen på den skamfilade organisationen.

Det finns sex arabiska sjukhus i Jerusalem, men president Biden valde just en UNRWA-sjukvårdsinrättning. Orsaken tros vara att han där förväntas förklara sitt förnyade stöd till UNRWA med 400 miljoner dollar per år.

USA åter största UNRWA-givaren?

Därmed skulle USA åter bli UNRWA:s ledande finansiär. Förre presidenten Donald Trump frös bidragen på grund av bland annat hatretorik och korruption inom UNRWA.

För exakt ett år sedan, den 14 juli 2021, fastställdes emellertid fem förpliktelser i ett avtal mellan Bidenadministrationen och UNRWA.

Är plikterna uppfyllda?

Före medel ges till UNRWA, ska utrikesministern skriftligen rapportera om huruvida UNRWA har operativa stödtjänstemän på Västbanken, Gaza och andra områden som inspekterar och rapporterar olämpliga företeelser. Dessa ska omedelbart agera mot eventuella överträdelser av personal och granska de anställdas neutralitet och opartiskhet.

Processer för att upprätthålla neutraliteten och en vapenfri policy på anläggningarna måste ha införts. Regelbundna inspektioner ska ske för att säkerställa att de endast används för humanitära ändamål enligt avtalen från 1961 i Foreign Assistance Act. Åtgärderna för att säkerställa detta krav ska rapporteras regelbundet.

De måste agera för att säkerställa att innehållet i allt utbildningsmaterial som används i UNRWA-skolor och sommarläger är ”förenligt med de värderingar om mänskliga rättigheter, värdighet och tolerans och inte framkallar hets eller hat.”

Texter med judehat kvar

Har UNRWA tagit bort texter från läromedel som hetsar till krig mot judarna? Nej, även under läsåret 2021–2022 uppviglar UNRWA-skolorna till hat och krig:

  • Nationalsången som barnen sjunger från skolböcker i årskurs 3, som beskriver kamp genom “Fidai” (en person som offrar sig och är medlem i terrorgrupp).

  • I skolboken “Science and Life” årskurs 3, sidan 65 står att “Det finns ingen plats för Israel i det fria Palestina.”

  • Arabiska språk årskurs 5 sidan 51 “Terror är en del av befrielsekampen”. Därefter följer fyra sidor med hedrande av terroristen Dalal al- Mughrabi.

Om president Biden inte redan har fått bort dessa antisemitiska texter från UNRWA:s skolor, kommer han att lyckas med det genom att åter bli världens mest generösa ekonomiska bidragsgivare?

Och kommer Sverige och EU att fortsätta att donera till en växande organisation som uppviglar nya generationer till våld?

Uppdatering:

100 miljoner dollar i gåva

Biden tillkännagav vid besöket motsvarande 1 miljard kronor i medicinskt stöd. Han vägrade, enligt Jerusalem Post, tillåta israeliska tjänstemän att följa med honom på besöket på sjukhuset.

De israeliska flaggor på president Joe Bidens bilkortege togs bort vid besöket på ett palestinskt sjukhus i östra Jerusalem. Han försäkrade dock att åtgärden inte var ett ställningstagande om israelisk suveränitet i Israels huvudstad.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem