Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Search

Search Results for: fatah

Fatahs vrede avslöjar dess brott och mål

President Abbas ilska bekräftar palestinska myndighetens mål att förstöra Israel och bryter Osloavtalens grund. Palestinier från hela det politiska spektrumet har starkt fördömt ledaren för partiet Ra’am (United Arab List), som ingår i regeringskoalitionen, Knessetmedlemmen Mansour Abbas, för att han erkänt Israel som en judisk stat. Den arabisk-israeliske journalisten Khaled Abu Toameh på The Jerusalem Post rapporterar om Fatahledaren president Mahmoud Abbas vrede över uttalandet, som grundar sig på Osloavtalens ömsesidiga erkännande av varandra. På tisdagen citerades Mansour Abbas när han sa att: “Staten Israel föddes som en judisk stat, och kommer så att förbli.” Den palestinska myndighetens (PA) president Mahmoud Abbas, som upprepade gånger har uttalat sin vägran att erkänna Israel som en judisk stat, uttryckte på onsdagen sin ilska över den arabiska Knessetparlamentarikerns uttalanden. Brott mot fredsprocessen Oslo II signerades 28 september 1995 av PLO:s ordförande Yasser Arafat och Israels premiärminister Yitzhak Rabin och var en förhoppningsfull början på fredliga relationer. Grunden för Osloavtalen var ett ömsesidigt erkännande. Israel erkände PLO som den legitima representanten för det palestinska folket och har fullt ut respekterat dess muslimska grund. Arafat skrev också under på att det fundamentala var att ”erkänna deras gemensamma legitima och politiska rättigheter”. Erkänner inte Israel Västliga pro-palestinska ledare och organisationer hävdar att den palestinska myndigheten (PA) har erkänt Israel. Kanske har de erkänt att det finns ett område som heter Israel, men inte att det är och ska förbli judiskt. Mahmoud Abbas vill påskina att det är rasistiskt att ha en statsreligion, trots att PA själva, tillsammans med 56 andra stater i världen är muslimska. Utan ett äkta erkännande av Israel som världens enda judiska stat, hade Osloavtalen aldrig undertecknats och den palestinska myndigheten hade inte skapats med Israels hjälp. Vill fördriva judarna PA:s presidents uttalande igår från sitt kontor om att “Dessa oansvariga uttalanden överensstämmer

Besök denna sidan: