Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israeldebatten bland svenska Israelvänner 

Barometerns ledarrubrik "Sanna Israelvänner vågar kritisera".
Israeldebatten bland svenska Israelvänner

Rubriken ”Sanna Israelvänner vågar kritisera” är intressant, eftersom det knappast finns något land som kritiseras mer än världens enda judiska land, inklämd mellan en rad fientliga länder. År 2020 antogs 17 resolutioner mot Israel i FN:s generalförsamling (UNGA), medan endast 6 resolutioner antogs mot alla andra länder i världen. Andra organisationer med högt anseende hos oss svenskar som bedriver ett propagandakrig mot Israel är Amnesty International och Human Right Watch. Även Svenska kyrkan hakar på.

Rubriken ”Sanna Israelvänner vågar kritisera” är intressant, eftersom det knappast finns något land som kritiseras mer än världens enda judiska land, inklämd mellan en rad fientliga länder. År 2020 antogs 17 resolutioner mot Israel i FN:s generalförsamling (UNGA), medan endast 6 resolutioner antogs mot alla andra länder i världen. Andra organisationer med högt anseende hos oss svenskar som bedriver ett propagandakrig mot Israel är Amnesty International och Human Right Watch. Även Svenska kyrkan hakar på.

Historiskt hade de svenska socialdemokratiska regeringarna en mycket positiv syn på det moderna Israel som utropades den 14 maj 1948 och som styrdes av socialister under flera decennier. Under 1970-talet införde Palmeregeringen en pro-arabisk hållning, som höll i 50 år. Samtidigt tynade den israeliska vänstern allt mer bort, som en besvikelse över att den socialistiska idealismen om samarbete mellan folken inte gäller om man är jude i Mellanöstern.

Hur mycket makt ska 15 icke politiskt valda domare i Högsta domstolen ha? (Foto Olivier Fitoussi/Flash90)

Det är svårt att hitta något land i världen där Högsta domstolen (HD) har större inflytande över politikerna än i Israel.  De femton juristerna i HD tillsätts i praktiken av jurister och inte av folkvalda politiker som i Sverige, Tyskland, USA osv. Israeliska HD beslutar i hundra gånger fler ärenden än svenska HD.

Dessutom har landets HD tolkat grundlagarna så att HD har rätt att ogiltigförklara alla politiker- och tjänstemannabeslut som de anser är orimliga. Inget av detta förekommer i Sverige, därför har ledarskribenten rätt när han hävdar att ”den försvagning av domstolens som nu sker gör Israel mer likt Sverige”.

Ett belysande jämförande exempel på skillnaden i HD:s makt mellan länderna är när israeliska HD stoppade en danstillställning endast för män, men där den svenska regeringen fullständigt struntade i när Lagrådet sa nej till att slopa danstillståndet.

Den nuvarande israeliska majoritetsregeringen har demokratisk rätt att ändra lagar när de inte lyckats nå full enighet, även om dess väljare har ”bakgrund i Ryssland, Nordafrika och Mellanöstern” som ledaren skriver. Alla är lika värda i en demokrati.

Det är lätt att falla in i den kritikstorm som Israel ständigt drabbas av från sina fiender, särskilt om man inte har faktakunskap. De massiva inhemska protesterna bland motståndarna mot lagreformerna borgar för att demokratin lever. Svenska Israelvänner har förtroende för landets starkt demokratiska grund och har aldrig blundat för en saklig debatt. De är också i sin fulla rätt att tycka att rättsreformen är bra, eller dålig, man måste inte alltid fördöma Israel.

Sammandrabbningar inträffade mellan demonstranter och polisen under demonstrationer i Tel Aviv den 1 mars 2023. (Foto: Flash90)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem