Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Senaste nytt om SVT:s krig mot Israel

Programledaren Hiba Daniel med Abdelhadi Alijla och Said Mahmoudi ger sin syn på Israel och Hamas krig. (Skärmdump)
Söndagens specialsändning från SVT efter tre månaders krig mellan Hamas och Israel, var en ny uppvisning i hur man helt utestänger Israels argument och låter pro-palestinier fritt sprida en ensidig Israelfientlig bild i 45-minutersprogrammet.

Den partiskt sammansatta SVT-studion har en palestinsk-svensk Libanonfödd programledare Hiba Daniel, en palestinsk-svensk freds- och konfliktforskare med ”rötter i Gaza” Abdelhadi Alijla, en iransk-svensk professor emeritus i internationell rätt, som arbetat för ayatollans regim, Said Mahmoudi och slutligen Anders Persson lektor vid Linnéuniversitetet. Med andra ord – tre av fyra i studien kommer från länder och regimer som vill utplåna Israel. Inte en enda person i studion för fram Israels argument.

SVT:s brott mot krav på opartiskhet

Tydligare brott mot sändningsrättens krav på opartiskhet får man leta efter. Både Alilja och Mahmoudi är tydligt Israelfientliga och ingen av de sju personerna i programmet försvarar Israel från alla angrepp, mer än några korta meningar som tycks legitimera all kritik och ensidighet som slungas ut mot Israel under resten av programmet.

”Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig”, står det i sändningstillståndet. Mahmoudi insinuerar tydligt att Israel begått folkmord och apartheid. Dessa allvarliga anklagelser ges Israel ingen möjlighet att försvara sig mot.

SVT:s brott mot ensidighet

”Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt”, men SVT:s studio består till ¾ av personer från länder som är i krig mot Israel. Ingen är pro-israel. Kan det bli mycket mer ensidigt?

Programledaren inledde programmet med 10 sekunders resumé av den ”överraskningsattack” som inledde kriget. Bilder på raketer visades och tittarna informerades att 1200 personer dödades och att 240 gisslan togs. Inga bilder och inga ord om de fasansfulla riktade massakrerna och sexuella övergreppen mot kvinnor och barn som de palestinska terroristerna utförde förekom under programmet.

Bara civila offer i Gaza?

Hamas egna påståenden om 22 000 dödade varav hälften barn, framfördes som ett faktum, trots att vi vet från Palestinsk Jihads beskjutning av det egna sjukhuset att siffrorna är osanna. Hamas vägrar också att skilja på stridande och civila i sina uppgifter. Programledaren Daniel påstod till och med att kriget ”krävt mer än 22 000 civila offer”.

Utelämnade israeliska offer

SVT:s reporter Stina Blomgren berättade att ”Sex palestinier dödades på Västbanken” idag, men aktade sig för att berätta att två israeler också dödades. En av dem var en kvinnlig soldat som sprängdes av en vägbomb och det var när räddningspersonalen kom och blev attackerade med bomber, som terroristerna, ”palestinierna”, eliminerades. MIFF:s undersökning har visat att 90% av dödade palestinier på Västbanken var inblandade i terrorism.

Blomgren intervjuade svensk-israelen Rita Lifschitz om hennes svärfar som är gisslan.  ”Han var verkligen den peace-kämpen som kämpade för det palestinska folket hela sitt liv, så jag hoppas han kommer tillbaka snart.” Lifschitz sätter press på Israels regering, inte Hamas som tagit hennes svärfar, och hon får därför tid i rutan.

Även SVT-reportern Samir Abu Eid sätter fullständig tilltro till terrororganisationen Hamas. ”Hamas bekräftade igår att tre av gisslan hade dött av Israels attacker i Gaza.” När det gäller Israels information brukar det heta att ”Israel påstår”.

Inga krav på palestinierna

Anders Persson menade att, vad gäller oroligheterna på Västbanken (Judéen och Samarien), ”Problemet här är att Israel ännu inte har erbjudit någonting typ av positiv vision för palestinierna.” Det omvända nämndes aldrig, att palestinska ledare skulle erbjuda att uppfylla Osloavtalens krav på avväpning av terrorgrupper och erkännande av Israels rätt att existera som en judisk stat. Att palestinierna skulle erbjuda fred mot land.

Var Gaza ockuperat?

När det var Abdelhadi Alijlas tur, hävdade han att ”palestinier i Gaza är inte mer sympati med Hamas, men dom har sympati med allt, vem som helst, som kan motstå ockupationen.”

För det första var stödet för terrororganisationerna Hamas och Islamiska jihad mer än dubbelt så högt på Gazaremsan (38%) som på Västbanken (16%), enligt en palestinsk undersökning i juni 2023. Stödet på Gazaremsan för en tvåstatslösning var bara 21%. Enligt en annan palestinsk studie stödde 64% av Gazaborna massakrerna den 7 oktober och 98% av alla palestinier kände sig mer stolta över att vara palestinier efter terrorattacken.

Den palestinsk-svensk freds- och konfliktforskaren med ”rötter i Gaza” Abdelhadi Alijla. (Skärmdump)

Gaza var inte ockuperat

För det andra och viktigast – Gaza var inte ockuperat av Israel under 18 år från 2005 till oktober 2023, däremot ockuperade Egypten illegalt Gazaremsan under 19 år från 1948 till 1967. Inte en jude fanns på Gazaremsan när Hamas startade sin massaker. Den var Judenfrei, som nazisterna säger. Men eftersom Hamas främsta mål som terrororganisation – att erövra Israel och döda alla judar – över huvud taget inte nämndes i programmet, kan inte en vanlig svensk tittare förstå Israels perspektiv: Hamasledaren Ghazi Hamad lovar att upprepa massakrerna igen och igen tills Israel är utplånat.

Gazaborna kunde haft ett eget himmelrike etniskt rensat från var enda jude, men det viktigaste för dem var, som Alijla menar, att kriga mot Israel.

Frågor ingen kritisk röst kunde ställa

  • Varför diskuterades aldrig Hamas mål och syfte att utplåna Israel och hur man kan få dem till att acceptera fred med en grannstat?
  • Varför frågade aldrig programledaren vad Alijla själv anser vara ockuperat? Hela Israel, precis som både Hamas och Fatah anser?
  • Varför diskuterades aldrig hur Hamas har lyckats smuggla in enorma mängder vapen? Hur ska Egyptens gräns mot Gaza någonsin kunna vara säker för vapensmuggling?

Bisarra jämförelser

Alijla tog till överord för att få fram sina åsikter och hävdade att ”den här situationen i Gaza också är den värsta humanitära katastrofen i historien. Det är även värsta än andra världskriget.” Trots att andra världskriget medförde att 50 miljoner människor dog, däribland 6 miljoner industriellt mördade judar, och att var och en av Iran-Irakkriget på 1980-talet, Irakkriget från 2003 och inbördeskriget i Syrien från 2011 har kostat många gånger flera människoliv än alla Israels krig tillsammans, så tillåts Alijla demonisera Israel oemotsagd. 

Stöder Mahmoudi Hamas ur ett folkrättsligt perspektiv?

Said Mahmoudi, som fick längst tid att kritisera Israel, verkar argumentera mot att Hamas är en terrororganisation. ”USA, Israel och hela EU – 27 länder – pluss två, tre andra länder Kanada bland annat och Nya Zealand. Dom anser att Hamas är en terroristorganisation. Dom har stämplat Hamas som en terroristorganisation! Med allt vad det innebär. Men resten av världen har inte gjort det. Flera länder har uttryckligen sagt att de anser att Hamas är en motståndsrörelse. Anledningen är folkrättsligt … Eftersom Israel är en ockupationsmakt, då har folket som är under ockupation rätt att motstå – även ta till vapen – mot ockupationsmakten och det är precis vad Hamas gör.”

Den iransk-svenske professor emeritus i internationell rätt, som arbetat för ayatollans regim, Said Mahmoudi. (Skärmdump)

Ingen finns att framföra Israels syn

Ingen argumenterar för Israels syn, för ingen är inbjuden till studion. Israel ockuperade inte Gaza och anser inte att de ockuperar Judéen och Samarien, eftersom de har samma legala rätt som Libanon, Syrien Irak med flera som fick rätten av Nationernas Förbund 1920. Så Israel återtog området som Transjordanien illegalt ockuperade 1948 till 1967. Och enligt internationell lag blir ”folket” som tar till vapen mot Israel stridande och inte längre civila. 

Bosättningarna är legala

Enligt  fjärde Genèvekonventionen får en stat inte tvångsförflytta sin befolkning till ett ockuperat område – vilket Israel menar att det inte är – och dessutom har aldrig Israel tvångsförflyttat judar till Judéen och Samarien. De bosätter sig frivilligt.

Detta måste Mahmoudi veta, men han stöder sig på ”FN”, men skiljer inte på varken generalförsamlingen, som bara fattar rekommendationer, och säkerhetsrådets resolutioner, där bara de som antagits i enlighet med kapitel VI i FN-stadgan är bindande. FN är långt ifrån en objektiv organisation. Av generalförsamlingens 21 resolutioner under 2023 fälldes 14 (!) av dem mot ett enda litet land – den demokratiska judiska staten Israel.

Mahmoudi tycker att Israels ”reaktion har också varit i många fall irrationell och utan någon som helst hänsyn till folkrätten och proportionalitetsprincipen, distinktionsprincipen. Att man inte bara fäller en bomb som är 1000 kg eftersom man ville döda en enda person och på ett ställe där man vet att minst 3–400 vanliga människor kommer att dö.”

Anklagelser utan bevis

Dessa två specifika grova anklagelser kastas ut utan något konkret bevis. Båda exemplen är helt utanför de mycket strikta regler som israeliska försvaret IDF har. Det är otroligt svåra förhållanden som IDF måste bekämpa Hamas under och det är lätt att sitta i SVT:s stol utan någon som bemöter ens påståenden. Mahmoudi har inte informationen från IDF och kan inte döma, vilket han ändå gör oemotsagd.

Istället attackerar Israel stridande och militära mål. Detta är tillåtet även om det medför civila dödsoffer och skador på civila föremål enligt krigslagarna.

Belägring är tillåten

Belägring är en tillåten om inte syftet är att svälta befolkningen och kan förkorta en konflikt. Men även om en belägring leder till civil svält är det inte förbjudet enligt internationell rätt så länge som syftet med belägringen är att uppnå ett militärt mål.

Trots hävdar Mahmoudi att ”Om internationella domstolen … kommer till slutsatsen att vad Israel har gjort hittills … bland annat första dagarna dom stänger elektriciteten, vatten, bröd..” så ”stämmer (det) väl överens med definitionen om folkmord”. Det verkar inte finnas någon värre stat än Israel enligt svensk-iraniern som tillägger ”Och det är det som är också märkligt och är första gången som ett land gör något som kan vara folkmord.”

Ingen finns i studion och kan berätta att det är Hamas som i sina stadgar och sina intervjuer tydligt sagt att de vill utplåna Israel och döda alla judar – det är det som är folkmord – inte Israels försvar mot folkmordsattackerna.  

MIFF anmäler 45-minutrsprogrammet till Granskningsnämnden för brott mot sändningsrättens krav på opartiskhet.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem