Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sida mörkar vem som får biståndsmiljonerna

Uppnår Sida ”Syftet med Openaid är att skapa insyn i svenskt bistånd?” genom att undanhålla information om vilka organisationer som fått 120 miljoner skattekronor?
Sida hemlighåller de bidragstagande pro-palestinska organisationerna som får hundratals miljoner svenska skattekronor.

De drygt 150 miljoner kronor som Sverige gav till Human Rights Programme Palestine 2018-2023 hamnade hos Al-Haq, Al-Mezan, BADIL, DCI-PS, B´Tselem, Breaking the Silence, Gisha and Yesh Din. Samtliga av dessa har en tydlig anti-israelisk agenda med partiska och ofta antisemitiska texter och bilder, hatpropaganda och underblåsande av våldsamma lösningar som omöjliggör Sidas mål: ”att bidra till en fredlig och hållbar tvåstatslösning grundad i internationell folkrätt”.

Ingen av dem tar avstånd från massakrerna den 7 oktober i Israel, som är anledningen till Gazakriget.

Sidas öppna data på Openaid?

Uppgifterna om mottagarna av bidragen ska stå på Sidas site Openaid. Openaid ska vara ett transparent system, så att allmänhet och journalister kritiskt kan granska vart biståndspengarna hamnar. Sida skriver själva att ”Openaid visualiserar Sveriges bistånd. Öppna data visar när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalats ut, samt vad det gett för resultat.”

I den 44 rader långa beskrivningen av det tidigare biståndet på drygt 150 miljoner kronor 2018-2023 stod att ”De organisationer som har valts ut att delta i programmet är; Al-Haq, Al-Mezan, BADIL, DCI-PS, B´Tselem, Breaking the Silence, Gisha och Yesh Din”.

Nu mörklägger Openaid informationen

När ytterligare 120 miljoner kronor ges till programmet Human Rights Program Phase II (2022-2027), har uppgifterna om vilka organisationer som i slutänden får pengarna plockats bort.

I den åtta (8) rader ”fullständiga (!) beskrivningen” av projektet värt 120 miljoner svenska skattekronor står inget om var pengarna hamnar. Inte ett ord.

120 miljoner svenska kronor ska betalas till palestinska organisationer - men till vilka?

Vad är svensk “Transparensgaranti” värd?

Tidigare fanns det alltså en viss transparens, som gjorde att biståndet kritiskt kunde granskas. Nu finns det inte en möjlighet att veta vart pengarna har gått. Öppenheten är borta. Sverige har stängt sig. Är detta ”Transparensgarantin (som) skapar insyn i svenskt bistånd”, som Sida själv formulerar det? Uppnår man ”Syftet med Openaid är att skapa insyn i svenskt bistånd?” genom att undanhålla information om vilka organisationer som fått 120 miljoner skattekronor?

MIFF:s fråga till Magnus Ranstorp i Sida

MIFF har skickat ett brev till styrelseledamoten Magnus Ranstorp med frågan: ”Är detta en ny policy med minskad transparens som du i Sidas styrelse också har noterat?”

Svaret publiceras imorgon på miff.se.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem