Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Tysklands inrikesdepartement: rätt av Israel att klassificera palestinska NGO:er som terroristorganisationer

Tysklands inrikesminister Nancy Faeser. (Foto: Sandro Halank, Wikimedia Common)
– Experterna i inrikesdepartementet anser att bevisningen mot de sex organisationerna är så stark att den skulle kunna hålla i en tysk domstol, skriver Der Spiegel.

I oktober 2021 svartlistades sex palestinska organisationer av Israel på grund av deras kopplingar till den palestinska terrorgruppen Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Utrikesdepartementen i Sverige, Norge Danmark, Tyskland och flera andra EU-länder rapporterade senare att de inte hade blivit övertygade av Israels dokumentation

Officiella israeliska myndigheter har varit noga med att inte lämna öppen information om terrorlänken, men organisationen NGO Monitor har tagit fram en 85-sidig rapport baserad på öppna källor. Där framkommer att många chefer och medarbetare i de sex organisationerna också är anslutna till PFLP.

Falskt sken

– De här organisationerna går under sken av att vara civilsamhällesorganisationer (CSO), men i praktiken är de en förlängd arm av PFLP:s ledning. Deras huvudsakliga verksamhet är “befrielsen av Palestina” och förintelsen av Israel, sade Israels dåvarande försvarsminister Benny Gantz om svartlistan.

– När europeiska tjänstemän säger att de “inte ser några bevis” för terroristkopplingar till de palestinska organisationer som de stöder, ignorerar de ett antal lätt verifierbara exempel, sa Gerald Steinberg, chef för NGO Monitor, i januari 2023.

Israel avvärjt terror i Europa

Den 28 juli rapporterade den stora tyska tidningen Der Spiegel att åsikterna om de israeliska bevisen är delade inom den tyska regeringsapparaten. Utrikesdepartementet är fortfarande skeptiskt till de israeliska bevisen, men inom inrikesdepartementet råder stor förståelse för terroristklassningen. Israeliska underrättelseorganisationer tillhandahåller ständigt viktig information till sina europeiska motsvarigheter, vilket har bidragit till att avvärja många terrorattacker i Europa.

Oansvarigt bortse från terrorkoppling

– [Inrikesminister Nancy] Faesers experter anser att bevisen mot de sex organisationerna är så starka att de skulle kunna hålla i en tysk domstol, skriver Spiegel-journalisterna Christoph Schult och Wolf Wiedmann-Schmidt. Experterna anser att det är oansvarigt av UD att bortse från personkopplingarna mellan organisationerna och PFLP. Enligt Der Spiegel är inrikesministeriet förvånat över att utrikesdepartementet blundat för de israeliska bevisen.

– Israelerna har också gett konkreta indikationer på hur skattepengar från Europa kan missbrukas till terrorverksamhet. Bland de arresterade [efter en PFLP-terrorattack 2019] finns fyra ekonomipersonal. Med hjälp av fiktiva räkningar har kostnaderna för dessa NGO:er blåsts upp för att få mer bistånd från partnerna i Europa, skriver Der Spiegel.

Sveriges terrorbistånd

MIFF har tidigare skrivit om Sveriges mångmiljonbidrag till flera av de sex NGO:erna som Israel terrorklassat, bland annat Al-Haq, Defense for Children International-Palestine (DCIP) och al Damer. Biståndet från dessa organisationer används enligt tyska inrikesdepartementet av PFLP, som enligt Sverige bedriver terror.

Svenska biståndsorganen Sida har gett ekonomiska bidrag till tre av de sex organisationerna, som Israel terrorklassade 2021. De är egentligen en del av PFLP:s terrorverksamhet, vilket nu även Tysklands inrikesdepartement anser. Totalt beräkar MIFF att biståndet till palestinierna de senaste 25 åren har varit minst 36 miljarder via Sida, EU och FN.

 Flera terror-NGO:er har vackra namn – Defense for Children International-Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Al-Haq, Addameer, Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC), Bisan Center for Research and Development och Health Work Committee (HWC) – men skrämmande mål – utplåningen av Israel genom terror.

Fortsatt svenskt bistånd till terror-NGO

I ett av Sidas program på 55 miljoner kronor 2020 – 2025 ”We Effect Miljö och Klimaträttvisa Program Palestina” ingår terrorklassade UAWC med starka kopplingar till PFLP. PFLP är en marxistisk organisation på EU:s terroristlista.

En holländsk utredning bekräftar att två misstänkta för PFLP:s terrorattack som dödade israelen Rina Schnerb 2019 var anställda av UAWC. 28 PFLP-ledamöter har varit styrelseledamöter i UAWC och 12 har haft överlappande perioder med ledande befattningar i UAWC och i PFLP. Undersökningen avslöjade 18 incidenter som bekräftar banden mellan UAWC och PFLP. Det omfattar allt från besök eller kontakt mellan de två organisationerna, uttryck för solidaritet, användning av varandras byggnader och gemensamma möten.

Kommer Sverige minska bidragen?

Sveriges nya regering har aviserat skärpt syn på terrorkopplade organisationer. En betydande minskning av bidragen till palestinska NGO:er planeras, men enligt högt uppsatta anonyma källor stannade minskningen på 40-60% på grund av kungens besök i Jordanien.

Nu finns en risk av att regeringen stoppar minskningen av bistånd, som kan hamna i terrororganisationens fickor, på grund av den internationella muslimska aggressionen mot Sverige i samband med koranbränningarna.

Trots MIFF:s varningar har svenskt bistånd fortsatt till UAWC.

Terrorismen drabbar Israel. Var kommer pengarna ifrån? (Illustrationsbild: GPO)

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem