Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ny rapport om antisemitism mot judiska barn i danska skolor

Antisemitismen har ökat under många år, men sedan massakern mot Israel den 7 oktober har hatet mot danska judar exploderat. (Foto: Clandestine Stare, 9 augusti 2007, flickr)
Flera judiska barn är utsatta för hot, trakasserier och hakkors i danska skolor

Danmark har ett problem – sedan massakern den 7 oktober i Israel, där flera tusen terrorister stormade över gränsen från Hamas-kontrollerade Gaza, och attackerade försvarslösa spädbarn, barn, kvinnor, äldre och män, har antisemitismen exploderat i Danmark.

I slutet av 2023 skrev MIFF att barn- och utbildningsminister Mattias Tesfaye hade varnat för antisemitism och hakkors i skolor. Utbildnings- och forskningsministern varnade för stora problem med antisemitism vid universiteten. Rapport efter rapport visar att det går fel i Danmark.

Nu ger en ny rapport en inblick i vad dansk-judiska barn utsätts för i skolor och gymnasieskolor, skriver Berlingske Tidende.

Läs mer här.

Det här är bara toppen av isberget, eftersom många antisemitiska incidenter inte rapporteras av rädsla för konsekvenserna: “Den verkliga förekomsten av antisemitism i Danmark måste därför antas vara betydligt högre”, står det i rapporten. 

Rapporten visar att 14 % av de rapporterade antisemitiska incidenterna involverade barn.

• Av 121 rapporterade antisemitiska incidenter 2023 var barn inblandade i 17 av dem

• Av de 17 incidenterna inträffade 15 av dem efter massakrerna i Israel den 7 oktober

• 12 incidenter inträffade i skolor

• 3 incidenter inträffade på gymnasieskolor

• Vid 3 incidenter ritades hakkors

Judiska barn utsätts för hot, trakasserier och hakkors på den danska skolgården. I en av de rapporterade incidenterna ritades hakkors och skrevs “Israel” på en skola i Köpenhamns-området.

En judisk pojke sa att flera av hans klasskamrater hade ritat hakkors på tavlan. På en gymnasieskola hade eleverna ritat hakkors bredvid sin judiska klasskamrat. Judiska barn utsätts också för hot, trakasserier och antisemitiska uttalanden.

 9-årig dansk-israelisk pojke hotades till livet av en 15-årig pojke som sa att han ville “döda alla från Israel”.

 Judisk flicka i 3:e klass utsattes för hot och förnedrande uttalanden, flera av hennes klasskamrater kallade henne en “judehora” och sa att de: “hoppas att alla judar dör när Israel förlorar kriget”.

Ministerns vädjan till skolorna

I slutet av 2023 vädjade barn- och utbildningsminister Mattias Tesfaye till de danska grundskolorna och betonade att det råder nolltolerans mot antisemitism på skolgården.

Justitieministern kallar rapporten “djupt oroande” och barn- och undervisningsministern framhåller att alla danska barn ska kunna känna sig trygga i sin skola. Han lägger till; ”Jag vill understryka att vi inte får ha en slapp inställning till antisemitism eller andra former av rasism – absolut inte i skolan. Skolan är demokratins egendom, och vi måste slå hårt mot rasism, hatretorik och hot”.

Ministern understryker att “Ett målat hakkors är ett för mycket. Dessutom måste de skolor och högskolor som just nu upplever att kriget i Mellanöstern har en negativ inverkan på det dagliga livet ha stöd för att hantera situationen. Därför är jag också glad att departementet har gått ut med information om både påföljdsmöjligheter, förebyggande och inspiration till relevant undervisning.”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem