Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Search

Search Results for: uawc

MIFF uppmanar Linde: stoppa terrorbidrag till UAWC

Sverige måste följa det holländska exemplet och stoppa biståndet till terrorkopplade Union of Agricultural Work Committees (UAWC) I brevet till Sveriges utrikesminister idag, anser vi att de holländska bevisen för att terrororganisationen PFLP har avgörande inflytande över bidragspengar, räcker för att även Sverige ska stoppa utbetalningarna. Den 5 januari meddelade den holländska regeringen i en skrivelse till parlamentet att den skulle avbryta allt bistånd till den palestinska organisationen UAWC. En undersökning, gjord av företaget Proximites Risk Consultancies, avslöjade att ett antal medlemmar i PFLP också ingick i ledningen för UAWC. “För regeringen är resultaten av individuella relationer mellan UAWC och PLFP och bristen på transparens kring detta från UAWC:s sida, även under utredningsperioden, tillräckliga skäl för att stoppa finansieringen av UAWC:s verksamhet. Nederländerna kommer inte att fortsätta med betalningar till UAWC”, avslutar regeringen i det åtta sidor långa brevet. Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) är en marxistisk organisation på EU:s terrorlista. Den holländska utredningen bekräftar att två misstänkta för PFLP:s terrorattack som dödade israelen Rina Schnerb 2019, var anställda av UAWC. Från 2007 till 2020 har 28 PFLP-ledamöter varit styrelseledamöter i UAWC och i 12 av fallen har det förekommit överlappande perioder då personerna haft ledande befattningar i UAWC och samtidigt en position i PFLP. Undersökningen avslöjade också 18 incidenter från 2007 till 2020 som bekräftar banden mellan UAWC och PFLP. Det omfattar allt från besök eller kontakt mellan de båda organisationerna, uttryck för solidaritet, användning av varandras byggnader och gemensamma möten som framför allt fokuserade på jordbruksfrågor. Den holländska regeringen reagerar mest på det faktum att UAWC tillät enskilda PFLP-medlemmar att spela en så betydande roll i organisationen. “UAWC kunde och borde ha förstått att detta var en situation som givarna inte ville ha. De borde åtminstone ha förstått hur känsligt detta är och borde ha informerat givarna om detta.

Besök denna sidan:

Paradigmskifte i det svenska biståndet

Sveriges kommer inte längre vara bland de mest generösa givarna till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Sverige kommer fortsätta att ge cirka 56 miljarder i bistånd de närmaste fyra åren, men ska riktas om till Ukraina och stödja handel, tillväxt och marknadsekonomin.

Besök denna sidan:

Utrikesminister Tobias Billströms syn på terrorkopplade organisationer

Sveriges nya regering har skärpt synen på organisationer med tvivelaktiga kopplingar till terrorlistade organisationer. Detta klargjorde Sveriges utrikesminister i Ekots lördagsintervju den 5 november apropå Turkiets krav för att godkänna Natoansökan. Gäller samma avståndstagande till organisationer som kopplas till dem som inte accepterar den judiska staten Israel?

Besök denna sidan:

Fayyad-planen: ockupera israelisk mark!

Fayyad-planen är den strategisk plan för att etablera en palestinsk de facto-stat med Jerusalem som huvudstad på israelisk mark, genom att bryta Osloavtalen och kringgå nödvändiga förhandlingar med Israel. Fayyad-planen lanserades av den palestinska myndigheten 2009 för att successivt erövra all israelisk mark i Judéen och Samarien (Västbanken) och lämna Osloavtalen. Den olagliga de facto-annekteringen av israeliskt område har varit möjlig genom ett starkt ekonomiskt och politiskt stöd från bland andra USA, EU och Sverige. Salam Fayyad, palestinska myndighetens premiärminister 2007-2013. (wikipedia.commons) Bakgrunden till Israels lagliga rätt Det brittiska Palestinamandatet fick Nationernas Förbunds uppdrag ”för etablerandet av ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina”. Denna internationella lag övertogs av Förenta Nationerna 1946, som enligt Artikel 5 ”skall ansvara för att se till att inget av Palestinas territorium skall ges eller utlånas till, eller på andra sätt placeras under kontroll av, någon annan främmande makts regering”. Samtidigt som Storbritannien lämnade sitt uppdrag den 15 maj 1948, utlyste därför Israel sin självständighet över hela området som, enligt folkrätten, skulle bli det judiska folkhemmet. På motsvarande sätt tillkom t ex Irak 1932, Libanon 1941 och Syrien 1946. Den nya staten Israel fick, genom den internationella lagen Utis Possidetis Juris, samma gränser som den förra legala entiteten Storbritannien. När Jordanien och Egypten illegalt genom ett anfallskrig 1948 ockuperade de israeliska områdena Judéen och Samarien samt Gazaremsan, ändrar det inte den internationella lagen om Israels fastställda område. När dessa länder sedan inleder ett nytt krig mot Israel 1967, återtar Israel sin egen mark. Man kan inte ockupera något som man redan äger. Att ockupationsmakten döper om området till Västbanken, ändrar inte Jordaniens brott mot internationell lag. Vad innebar Osloavtalen mellan PLO och Israel? Osloavtalen 1993 och 1995 gav PLO civil makt och ansvar över Area A och B på Västbanken (Judéen och Samarien).

Besök denna sidan:

Nederländerna stoppar biståndet till palestinsk organisation med terroristkoppling

Efter en omfattande utredning har Nederländerna nu valt att stoppa biståndet till UAWC, som har PFLP-terrorister i sin ledning. MIFF har länge varnat för att stödja palestinska organisationer som är har terrorister i sin ledning. En av dessa förklädda terrororganisationerna är Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Efter en omfattande utredning har Nederländerna nu valt att stoppa biståndet till UAWC. MIFF har varnat för band till PFLP MIFF har i åratal påpekat att den palestinska jordbruksorganisationen UAWC har nära band till terrororganisationen PFLP. Varför har miljoner svenska kronor gått till organisationer som har Rina Shnerbs (17) mördare på avlöningslistan? Svenska Sida förnekar att 1 460 miljoner svenska skattekronor finansierar terror mot judar 2020-2024, men har inte presenterat trovärdiga undersökningar, som den nederländska. Hollands regerings utredning  Från och med den 5 januari 2022 blir det dock svårare för Sverige att ignorera palestinska NGO:ers koppling till terrorism. Den holländska regeringen meddelade nyligen i en skrivelse till parlamentet att den skulle avbryta allt bistånd till UAWC. En utredning, gjord av företaget Proximites Risk Consultancies, avslöjade att ett antal medlemmar av terrororganisationen PFLP också ingått i UAWC:s ledning. Skrivelsen “För regeringen är resultaten av individuella relationer mellan UAWC och PLFP och bristen på transparens från UAWC:s sida, även under utredningsperioden, tillräckliga skäl för att stoppa finansieringen av UAWC:s verksamhet. Nederländerna kommer inte att fortsätta med betalningar till UAWC”, avslutar regeringen den åtta sidor långa skrivelsen. PFLP leder bidragsberoende UAWC  Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) är en marxistisk organisation på EU:s terrorlista. Den holländska utredningen bekräftar att två personer misstänkta för PFLP:s terrorattack som dödade israelen Rina Schnerb 2019 var anställda av UAWC. Från 2007 till 2020 har 28 PFLP-ledamöter varit styrelseledamöter i UAWC. 12 av dessa har haft perioder då de haft ledande befattningar i UAWC och samtidigt en position i PFLP. Undersökningen avslöjade också

Besök denna sidan: