Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

FN:s generalsekreterares talesperson vet inte om Hamas 7 oktobermassaker i Israel var terrorism

FN:s generalsekreterares vice talesperson Farhan Haq vill inte kalla massakrerna på 1200 israeler för terrorism. (Skärmdump vid presskonferens 20 mars 2024)
FN vill inte kalla Hamas massaker på 1200 människor i Israel för terrorism. Det är en subjektiv fråga, tycker generalsekreterarens ställföreträdande talesman Farhan Haq.

Den 20 mars fick FN:s generalsekreterares vice talesperson, Farhan Haq, en fråga av en journalist på presskonferensen:

”Har det någonsin funnits någon annan FN-byrå som har anklagats för att ha terrorband, så som UNRWA har anklagats för just nu? Har det undersökts någon gång, vad du vet?”

Svaret från Haq var undvikande:

”Jag är medveten om olika anklagelser om olika brottsliga handlingar som begåtts av olika enheter i det förflutna. Men, du vet, det är det som vi verkligen talar om i det här fallet.”

 Journalisten gav sig inte:

”Men inget som handlar om terror, som sådant?”

Haqs var chockerande:

” Terror är inget som det finns någon särskild definition för i FN. Så jag skulle inte … Det skulle vara en fråga om åsikt, verkligen, om vad dessa attacker skulle vara.”

 

En talesperson för FN:s generalsekreterare vill alltså inte kalla en attack med 3 000 terrorister mot civila samhällen i en legitim stat för terrorism? Inte ens när obeväpnade män, kvinnor, barn, handikappade, åldringar skjuts, knivdödas, våldtas eller bränns levande anser FN att det är terrorism.

Är det inte terror att mörda oskyldiga civila bara för att de är judar eller arbetar eller besöker Israel?

Accepterar FN Hamas, Al Aqsabrigaderna och Palestinska Islamiska Jihads åsikt att alla medel är tillåtna för att döda judar och utplåna staten Israel?

Styrs FN:s uttalanden av fruktan för de palestinska terrororganisationerna?

FN definierar inte massakrerna på 1 2000 israeler som terror

Haq säger att det inte ”finns någon särskild definition för (terrorism) i FN”, varför han menar att man kan ha olika åsikter om mördandet av 1 200 judar är terrorism. Men det stämmer inte, vilket Haq måste känna till.

Tre resolutioner i säkerhetsrådet definierar terrorism

FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999), 1373 (2001) och 1566 (2004) handlar om ”Hot mot internationell fred och säkerhet till följd av terrorism”. De ”bekräftar att terrorism i alla dess former och yttringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot fred och säkerhet”.

”Brottsliga handlingar, även mot civila, som begås i syfte att orsaka dödsfall eller allvarlig kroppsskada, eller tagande av gisslan, i syfte att provocera fram terrortillstånd hos allmänheten … såsom den definieras i de internationella konventionerna och protokollen om terrorism, inte under några omständigheter kan rättfärdigas av politiska, filosofiska, ideologiska, rasmässiga, etniska, religiösa eller andra liknande naturer…”

”…om (terrorism) inte (kan) förhindras, se till att sådana handlingar bestraffas med påföljder som är förenliga med deras allvarliga karaktär.”

FN-stadgan: terrordåd allvarligaste hotet mot fred

Kapitel VII i FN-stadgan är FN:s kraftfullaste medel i strävan efter internationell fred och säkerhet. Resolutionerna är bindande och ger befogenhet att använda militära sanktioner. Stadgan ”fördömer i starkast möjliga ordalag alla terrordåd, oavsett motiv, när och av vem de än begås, som ett av de allvarligaste hoten mot fred och säkerhet”.

“Det avsiktliga dödandet av civila”

Accepterar Tidöpartierna FN:s syn att 7 oktobermassakern inte var terrorism?

Biståndsminister Johan Forssell (M) den 10 oktober: ”Vi vill inte arbeta med aktörer som inte har en väldigt tydlig syn i de här fundamentala frågorna, där man tar avstånd från terrorism.”

Regeringen skulle ”säkerställa att inga svenska biståndsmedel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas eller andra terroristorganisationer, … och synen på terrorism”.

FN:s generalsekreterares vice talesperson Farhan Haq vill inte kalla massakrerna på 1200 israeler för terrorism. (Skärmdump vid presskonferens 20 mars 2024)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem